Pestrosť dúhy v našich dielňach

Pestrosť dúhy v našich dielňach
 
V Selenči sa 25. októbra začal realizovať projekt pod názvom Pestrosť dúhy v našich dielňach, ktorý pokračoval v piatok 8. novembra a ďalších 8 dielní by sa ešte mali usporiadať do konca marca 2014. Zameraný je na strednú vekovú kategóriu žien s cieľom zoskupiť ich a prezentovať im rôzne techniky ručných prác. Realizátorom je Diakonická skupina Dúha a hlavná koordinátorka projektu je Anna Valentová. V poradí druhá dielňa bola venovaná výrobe sviečok a techniku ich výroby prítomným ženám predstavila Daniela Sabová - Legíňová z Báčskeho Petrovca. Na záver projektu plánujú zorganizovať bazár, na ktorom predstavia predmety vyrobené v rámci jednotlivých dielní.
 
foto
 
Dielňu techniky výroby sviečok viedla Daniela Sabová - Legíňová
 
Projekt Pestrosť dúhy v našich dielňach je venovaný selenčskému jubileu – 255. výročiu založenia Selenče. Ním sa chce motivovať ženy aby sa na tento spôsob prejavili a realizovali svoje umelecké vlohy a schopnosti.
 
foto
 
V druhej dielni sa Daniela Sabová - Legíňová snažila svoje doterajšie skúsenosti preniesť ženám, ktoré sa po prvý krát stretli s výrobou sviečok.
 
foto
 
Témou prvej dielne bolo modelovanie hliny a dielňu viedla Anna Legíňová z Petrovca
 
foto
 
Podľa záujmu o prvú a druhú dielňu možno povedať, že je projekt úspešný a že v celku spĺňa svoje poslanie. Dielne prebiehajú na selenčskej evanjelickej fare a ďalšia je stanovená na 23. novembra a bude venovaná výrobe adventných vencov. Ešte by sa mali usporiadať dielne o výrobe mydla, výrobe ozdôb zo šúpolia, o ozdobovaní kraslíc, maľovaní na skle, o výroba šperkov a pod.
 
Juraj Berédi - Ďuky