Financovanie Vojvodiny

Financovanie Vojvodiny
 
Pokrajinská rada národnostných spoločenstiev na dnešnej schôdzi jednoznačne schválila Platformu Zhromaždenia Vojvodiny na vypracovanie zákona o financovaní Vojvodiny. Podčiarkli, že sú navrhnuté zmeny spôsobu financovania Vojvodiny predpokladom zladenia pokrajinského rozpočtu s Ústavou Srbska ako aj lepšieho financovania činnosti národnostných rád. Pokrajinskú radu tvoria predstavitelia všetkých národnostných rád so sídlom vo Vojvodine a predstavitelia pokrajinskej vlády.
 
foto
 
FOTO: http://www.vojvodina.gov.rs/
 
Ako uviedli z Byra pokrajinskej vlády pre vzťahy s verejnosťou, Pokrajinská rada národnostných spoločenstiev schválila i návrh predsedu Vlády Vojvodiny Bojana Pajtića, aby národnostné rady vyzvali svojich spoluobčanov narodených vo Vojvodine, odborníkov úsekov informačných technológií, ktorí školenie ukončili v zahraničí, aby sa vrátili do pokrajiny kvôli pracovnému angažmánu.
 
Vojvodinské zhromaždenie prijalo rozhodnutie o zakladaní Pokrajinskej rady národnostných spoločenstiev ešte v marci 2010, avšak Radu založili iba v tomto roku.
 
Rada národnostných spoločenstiev je osobitným telesom Zhromaždenia Vojvodiny a má 30 členov. Polovica členov Rady sú zvolení z radov pokrajinských poslancov, ktorí sa vyjadrili, že sú príslušníkmi srbského národa, zatiaľ čo sa druhá polovica členov rady zvolila z radov poslancov, ktorí sa vyjadrujú ako príslušníci národnostných spoločenstiev.
 
O pokrajinskom parlamentnom uznesení o založení Rady národnostných spoločenstiev a jej príslušnostiach viac TU:
 
Slovenské národnostné spoločenstvo v Pokrajinskej rade národnostných spoločenstiev zastupuje Ján Bohuš a Martin Zloch o čom viac TU:
 
Platforma Zhromaždenia Vojvodiny na vypracovanie zákona o financovaní Vojvodiny ponúka riešenie na aký spôsob možno rešpektovať ústavné záruky o financovaní Vojvodiny, podľa ktorých by sa Ústavou definovaná suma 7% z republikového rozpočtu zabezpečila na ten spôsob, že by pokrajina priamo poberala dane. V pokrajine by zostalo to čo jej patrí - 7% z republikového rozpočtu - a všetko čo by prevýšilo toto percento, by sa odviedlo do Belehradu do republikovej pokladnice.
 
Vládnuca pokrajinská koalícia schválila Platformu na schôdzi pokrajinského Zhromaždenia 8. novembra 2013. Text tohto dokumentu je zladený so štátnou Ústavou a opiera sa o ústavné minimum: zo štátneho rozpočtu 7 % Vojvodine. Srbská pokroková strana návrh platformy zamietla ako neprijateľný a zhodnotila, že Platforma vyvolá len nesváry medzi pokrajinskou a republikovou mocou.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články