Prvá svetová vojna v digitálnej podobe

Prvá svetová vojna v digitálnej podobe
 
Na budúci rok uplynie sto rokov od začiatku prvej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti pripravila paneurópska digitálna knižnica v spolupráci s Oxfordskou univerzitou a mnohými lokálnymi partnermi projekt Europeana 1914-1918, počas ktorého bude prebiehať zber fotografií (dokumentov) a zhromažďovanie spomienok zachytávajúcich udalosti z prvej svetovej vojny. Je žiaduce, aby všetky materiály boli popísané, t. j. aby bolo zrejmé, kto je na fotografii, kde sa udalosť stala (konala), no zároveň by mala obsahovať aj meno poskytovateľa. Všetky by mali byť umiestnené na stránke www.europeana1914-18.eu. Fotografie a dokumenty v digitálnej forme možno uložiť priamo na stránku a po slovensky si ju možno otvoriť TU: http://www.europeana1914-1918.eu/sk
 
foto
 
Foto: http://www.snk.sk/?TS_2013
 
Možno máte kdesi doma schovanú škatuľu s listami, fotografiami či denníkmi, zachytávajúce život rodín spred 100 rokov. Ak také nájdete, môžete ich priniesť i na zberné dni rodinných spomienok do Bratislavy, Košíc a Martina, aby pripomenuli nadchádzajúcu storočnicu od vypuknutia tzv. Veľkej vojny a pomôžete tomu, aby sa tieto spomienky nestratili v čase. Zberné dni sa uskutočnia v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave (29.-30.11.), v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach (6.-7.12.) a Slovenskej národnej knižnici v Martine (13.-14.12.). Prichádza jedinečná šanca, ako uchovať osobné príbehy a uctiť si tých, ktorí padli aj ktorí sa z vojny vrátili. Tí, čo by nestihli, či nemohli prísť na zberné dni, majú možnosť obohatiť digitálnu knižnicu tak, že fotografie či svoj príbeh nahrajú priamo na webovú stránku www.europeana1914-18.eu.
 
V rámci projektu vyzývajú verejnosť v európskych mestách, aby sa o svoje rodinné predmety a spomienky z 1. svetovej vojny podelili na webe. Predmety a príbehy s nimi spojené budú profesionálne zdigitalizované a stanú sa súčasťou online archívu, spolu s popiskami. Do roku 2014, keď si pripomenieme sto rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny, sa takto budú zbierať spomienky v mnohých krajinách po celej Európe. Cieľom tohto projektu je uchovať pre celý svet spomienky rodín, ktorí túto strašnú vojnu zažili a sprístupniť ich pre celý svet.
 
O Europeana sa píše na stránke Slovenskej národnej knižnice v Martine:
Europeana (www.europeana.eu) je európskou digitálnou knižnicou, archívom a múzeom. Zbiera a umožňuje prístup k digitalizovanému materiálu z knižníc, archívov, audiovizuálnych archívov a múzeí. Spolupracuje už s viac ako 1 500 inštitúciami a jej webová stránka je prístupná v 27 európskych jazykoch. Europeana dovoľuje verejnosti objavovať a spoznávať kultúrne a duševné vlastníctvo Európy prostredníctvom jednoduchého spôsobu vyhľadávania a virtuálnych výstav. Od svojho založenia Európskou komisiou v roku 2008 Europeana postupne rástla až na súčasný počet viac ako 20 miliónov dokumentov, ktoré sú bezplatne dostupné na europeana.eu. Portál navštívi ročne viac ako 3 milióny návštevníkov. Práve v tomto období, počas trvania zberných dní na Slovensku, si Europeana pripomína 5. výročie od svojho vzniku.
 
 
Spracoval Ján Sabo
Prievidza, SK

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články