IN MEMORIAM Mária Červená

IN MEMORIAM Mária Červená
 
V 82. roku života odišla dnes z časnosti na večnosti Mária Červená, výtvarníčka z Báčskeho Petrovca. Narodila sa 16. februára 1931 v Petrovci, kde zakončila i štvorročnú základnú školu a päť tried gymnázia. V školení pokračovala na Učiteľskej škole v Sombore a tam sa aj začala zaoberať kreslením. Prvýkrát svoje obrazy vystavovala na spoločnej výstave petrovských výtvarníkov v roku 1961 a v roku 1962 mala svoju prvú a v roku 1973 druhú samostatnú výstavu. Vlani počas Dňa Petrovca v Modrom salóne SVD v Báčskom Petrovci jej usporiadali tretiu samostatnú výstavu. Nech je jej ľahká rodná hruda.
 
foto