Čajakovi s úctou a vďakou

Čajakovi s úctou a vďakou
 
V sobotu 23. novembra 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci, pedagógovia, kultúrni dejatelia, Petrovčania...zaznamenali okrúhle jubileum 150. nedožité narodeniny učiteľa, prozaika, redaktora, vlastenca, humanistu-človeka s veľkým srdcom Jána Čajaka. Svojou prítomnosťou oslavy poctili aj vzácni hostia z Rumunska, Maďarska, zo Slovenska a riaditelia a pedagógovia z rozličných vojvodinských prostredí. Zmysel jubilea 150. narodenín Jána Čajaka dáva nainštalovaný a slávnostne odhalený Čajakov žulový pomník v areáli základnej školy, ktorá od roku 1958 hrdo nosí jeho meno.
 
foto
 
Pomník odhalili profesorka Mária Andrášiková a riaditeľ Ján Brna
 
Pri príležitosti tohto okrúhleho jubilea žiaci a pedagógovia ZŠ Jána Čajaka v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov realizovali slávnostnú akadémiu o živote a diele tohto významného dolnozemského dejateľa, ktorý sa svojou spisovateľskou a všestrannou organizátorskou prácou snažil prehĺbiť slovenské národné povedomie a zvýšiť kultúrnu úroveň vojvodinských Slovákov.
 
Slávnostnú akadémiu pod názvom Všestranná a tvorivá osobnosť Jána Čajaka otvoril žiacky film. Na základe vopred pripraveného scenára spolu so svojimi učiteľkami slovenčinárkami a v spolupráci s TV Petrovec žiaci z deviatich základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským na 6. žiackom seminári, ktorý prebiehal v Čajakovej škole, pripravili a skompletovali svoj prvý film pod titulkom Ján Čajak v spomienkach. V tomto jedinečnom žiackom filme každý dal kúsok seba s úctou a vďakou Jánovi Čajakovi.
 
Slávnostná akadémia pokračovala spoločným odchodom na petrovský cintorín, kde ctitelia Čajaka a jeho celoživotného a umeleckého diela s úctou a vďakou položili kyticu na jeho hrob.
 
Pomník Jána Čajaka, ktorý je umiestnený v areáli základnej školy, je prejavom úcty a vďaky za jeho zásluhy o jazyk, národný a duchovný život Petrovčanov. Taktiež je ideový, ľudský a umelecký odkaz nielen mladým generáciám, Petrovčanom, ale aj všetkým Slovákom žijúcim vo Vojvodine a v zahraničí. Česť slávnostne odhaliť žulový pomník Jána Čajaka mali profesorka slovenského jazyka a predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Ján Brna riaditeľ ZŠ Jána Čajaka.
 
foto
 
Po realizovaní tohto slávnostného činu nasledovala ústredná časť Slávnostnej akadémie, kde naši literárni kritici, historici, pedagógovia, spisovatelia svojimi priliehavými príspevkami vzdali hold všestrannej a tvorivej osobnosti Jána Čajaka. V Slávnostnej akadémii sa zúčastnili: prof. Samuel Boldocký, literárny kritik, zostavovateľ antológií, matičiar; Viera Benková, spisovateľka, novinárka, matičiarka; Dr. Samuel Jovankovič, vzácny hosť zo Slovenska, historik, súdny tlmočník, prekladateľ; vysokoškolská profesorka Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade a vysokoškolská profesorka na Filologickej fakulte v Belehrade Dr. Zuzana Čížiková. Títo znalci celoživotného a umeleckého diela Jána Čajaka, nielen „oprášili“ spomienky na neho, ale zviditeľnili a znovu prehodnotili jeho životné a umelecké dielo a potvrdili, že môžeme ešte intímnejšie spoznať tohto zaslúžilého človeka.
 
foto
 
Slávnostná akadémia v úplnosti splnila svoj zámer, vzdala hold Jánovi Čajakovi a podnietila záujem o jeho celoživotné dielo, ktoré je aktuálne aj dnes. Na záver Slávnostnej akadémie Ján Brna vo funkcii podpredsedu Výboru pre vzdelávanie NRSNM prítomným odovzdal priliehavú fotoreprodukciu Jána Čajaka a DVD so žiackym filmom Spomienky na Jána Čajaka.
 
Aby organizátori podčiarkli slávnosť chvíle, po Slávnostnej akadémii v SVD nasledoval nekaždodenný kultúrny program pod názvom Čajakov život v spomienkach. Týmto jedinečným kultúrnym program sa zakončili Čajakove oslavy – 150. výročie nedožitých narodenín Jána Čajaka.
 
Na takýto spôsob Čajakovo školské, výchovné, literárne, kultúrne, hospodárske a iné účinkovanie zostane vo vedomí našich žiakov, pedagógov, Petrovčanov a širšej slovenskej verejnosti vo Vojvodine a v zahraničí.
 
Mária Andrášiková

Komentárov  

0 #1 Čajakovi s úctou a vďakouViera Benková 2013-11-26 05:06
Chcem zagratulovať autorom Čajakových osláv,nekaždodenný zážitok a priam emaptické úctyhodný celodenný Program. A večerný ako spomínajú účastníci veru veľmi krásny, práve že sa v ňom zúčastnili starší, teda učitelia a mnohí verejní pracovníci,v úlohe žiakov a o obrátene...vdaka organizátorom za skvelú sobotu!
vbenková
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články