Pán farár, tu je tá palica, odovzdávam vám ju

Pán farár, tu je tá palica, odovzdávam vám ju
 
„Palica Dr. Jozefa Miloslava Hurbana tohto roku navštívila svoju rodnú zem. So zohriatym vrcholom, pevne držanom, niesol som ju do košického Domu umenia, kde bol celovečerný koncert – zbierka pre našu Základnú školu hrdinu Janka Čmelíka v organizácii Rotary klubov: Košice Classic, Belehrad Centrum a Stará Pazova. Zaujímavé boli zvedavé pohľady ľudí, ktorí nevedeli pochopiť, prečo mladý muž má tú palicu. Ale ja som to tak cítil, že som ju mal zobrať. Aby znova navštívila slovenskú zem, kde ju Jozef Miroslav Hurban mocne držal, keď sa o ňu podopieral. O ňu, ktorá sa preto stala, podľa môjho úsudku – slovenským žezlom.“ Píše v autorskom texte Mgr. Igor Feldy, farár staropazovský.
 
foto
 
30.10. 2013 v Košiciach na benefičnom koncerte„Podporme najstaršiu slovenskú školu na svete“ na rozvoj ZŠ h. Janka Čmelíka, ktorá pôsobí od roku 1770, zozbierali 3865 €
 
Roky udivený archívnym materiálom, ale aj inými vecami objavenými na našej fare, sa vo mne rodila myšlienka – ako aj u Kataríny Verešovej – založiť v Starej Pazove Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku (SEAVC), začali sme z povaly fary znášať a usporadúvať vzácne materiály. Tento archív bol Synodou SEAVC 22. júna 2011 založený a Katarína Verešová a ja sme dôstojným pánom biskupom Samuelom Vrbovským vymenovaní za archivárov Ústredného archívu našej cirkvi.
 
foto
 
Na zriadenie archívu bolo treba aj času aj peňazí a preto podali žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia Hurbanovskej fary v Starej Pazove pre potreby Ústredného archívu SEAVC v Srbsku
 
Potom sme sa snažili dať do verejnosti informáciu, ktorá ešte platí, že všetci, ktorí by boli ochotní z vlastných zbierok priniesť cenné historické dokumenty (originály alebo kópie) a predmety do tohto archívu, sú srdečne vítaní. Samozrejme, že k osloveným patrila aj rodina Verešová, potomkovia Vladimíra Vereša, farára a seniora. Bolo to v čase, keď sme chystali sympózium a oslavy 80. výročia nášho prvého biskupa Adama Vereša, otca Vladimíra Vereša. Dobroslav Vereš, vnuk a syn spomenutých, bol jeden z tých, ktorí spoznali význam tejto výzvy, a ochotne priniesol mnohé významné materiály. Medzi ne patrí aj denník po jeho otcovi Vladimírovi Verešovi z r. 1952 až 1973. Ľahko čitateľný rukopis okrem historických faktov z pazovského, najmä cirkevného života, z iných slovenských prostredí nielen v Srieme, obsahuje aj správy z celocirkevných farárskych konferencií a na tú dobu početných služobných ciest do zahraničia. Vladimír Vereš v ňom symbolicky na deň svätého Sávu, srbského svätca škôl, 27. januára 1953 zaznamenáva jeden významný míľnik, kde sa historicky stretajú rodina Hurbanová a Verešová. Citát z denníka: „Pamätný deň Sväteho Savu slečna Ľudmila Hurbanová mi darovala pamätnú palicu, valašku zvanú Ján Ziška z Trocnova. Je to palica po Miloslavovi Hurbanovi, teda pamiatka na neho... Potom palica prešla do opatery Vladimíra Hurbana a jeho syna, farárov v Starej Pazove. Skrze Vladimíra Hurbana prechádza do ďalšej opatery mojej, a tak i rodiny Verešovej. Toto osvedčuje i darkyňa svojím vlastnoručným podpisom: Ľudmila Hurban."
 
foto
 
Ústredný archív SEAVC finančné prostriedky čerpá i z dotácií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ): Ján Havran dozorca CZ Stará Pazova, Katarína Verešová archivárka, Ing. Magdaléna Janíková z ÚSŽZ, Igor Furdík predseda ÚSŽZ s palicou Dr. J.M. Hurbana a Igor Feldy, farár staropazovský
 
Možnosť objaviť, že tu u nás v Starej Pazove môžeme mať palicu po otcovi národa slovenského Dr. Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ma naplnila údivom a až úžasom. Veď Pán Boh nám aj cez neho, svojho služobníka superintendenta-biskupa, zachoval rodnú reč a národnú identitu. Teda vlastniť jeho palicu znamená vlastniť symbol jeho autority a ochranných snáh. Asi takéto myšlienky plnili moju myseľ a hľadal som prvú príležitosť osloviť dobroprajného Dobroslava Vereša, dediča tejto vzácnej pozostalosti, a zistiť aký bol jej ďalší osud. Po niekoľkých týždňoch pán Vereš sa objavil držiac vysoko nad hlavou tento artefakt s radostným pokrikom – pán farár, tu je tá palica, odovzdávam vám ju. – Ešte spomenul, že ich deti ju radi obdivovali, keďže horná časť – zliatina hlavy husitského vojvodcu Jána Žišku, je s pokrytou očnou dutinou.
 
foto
 
Je známe z histórie, že tento vodca českých protestantov Ján Žiška bol jednooký. Od tohto dňa (1. marca 2012) a na základe daru rodiny Verešovej palica po Dr. Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi je znova v ochrane pazovských farárov ako majetok pazovského Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru.
 
Časť autorského textu ThMgr. Igora Feldyho, celý text bude zverejnený v Pazovskom kalendári 2014.

Komentárov  

+3 #2 RE: Pán farár, tu je tá palica, odovzdávam vám juGabriela HAmranová 2013-11-30 12:35
S potešením čítam tieto riadky! Mala som to šťastie, že som bola v Pazove v archíve, síce kvôli knihám a spolupráci, ale som tú pamätnú palicu videla aj mala v rukách na hurbanovskej fare. Srdečne pozdravujem pána farára Igora Feldyho a Katku Verešovú! Bez ich zanietenosti by sme o mnohých pokladoch ani netušili!
:-)
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+6 #1 Pán farár, tu je tá palicaViera Benková 2013-11-30 07:21
Mnohé podivné veci sa udejú v živote, palica má veľký symbol a tento počin ešte väčší, asi musel prejsť čas aby sa vrátila tam kam patrí, verím že aj v budúcnosti sa ešte mnohé vci udejú nad ktorými môžeme iba žasnút, obdivovať ich a rozmýšľať. Pozdravujem pána farára Igorka feldyho, katarínu verešovú a všetkých, ktorí sa podieľajú na spravovaní archívu. Iste by bol aj prof. Miško Filip veľmi šťastný keby sa podíval zhora na nich a pomyslel si, že Prozreteľnosť vždy zariadi vždy tak ako treba...vbenková
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články