ThDr. Juraj Struhárik (1908-1993)

ThDr. Juraj Struhárik (1908-1993)
 
Miestny odbor Matice slovenskej a zbor SEAVC v Novom Sade spolu s SKC P.J. Šafárika pozývajú na večierok venovaný spomienke na bývalého biskupa SEAVC a čestného predsedu MSJ Th.Dr. Juraja Struhárika pri príležitosti 20-teho výročia jeho úmrtia. Večierok bude v stredu, 4. decembra o 19.00 hodine v sieni SKC P.J. Šafárika, na starej fare. V rámci večierka sa prihovoria matičiari a cirkevní hodnostári. Odvysielaný bude i dokumentárny film V službách ľudu Rádio-televízie Nový Sad.
 
foto
 
Autor textu urobil v roku 1984 portrét J. Struhárika a dokumentárny film V službách ľudu
 
Juraj Struhárik sa narodil 28. apríla 1908 v Báčskom Petrovci, kde vychodil štiry triedy základnej školy. Pokračoval v školení na gymnáziu v Bonyháde a Báčskom Petrovci a maturoval na Srbskom pravoslávnom gymnáziu v Novom Sade.
 
Štúdium teológie absolvoval v Bratislave a Erlangene (Nemecko) a pôsobil ako farár v Bajši a Jánošiku. Roku 1947. prichádza za farára do Nového Sadu. Za biskupa Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii bol zvolený v roku 1957 a na tom poste pôsobil do odchodu do výslužby v roku 1983. Pričinil sa o dobré meno našej cirvi u nás a vo svete a prispel k celkovému duchovnému a národnému životu vojvodinských Slovákov. Jeho zásluhou zlepšili sa vzťahy medzi cirvou a štátom a SEAVC sa stala členkou Svetového luteránskeho zväzu so sídlom v Ženeve a tým nadviazala styky z cirkvami v mnohých krajinách. Za jeho mandátu vystavali sa dva chrámi božie, v Iloku a Binguli, ako i desiatky nových fár, čím sa zlepšili podmienky pre život a prácu našich farárov. Taktiež sa v Novom Sade vystaval Biskupský úrad v roku 1965. Biskup Struhárik podnietil vydavateľskú činnosť, boli vydané nový Tranoscius a Funebrál a obnovené vydávanie Evanjelického hlásnika a Ročenky. Obnovila sa práca z deťmi a mládežou v nedeľných školách, ako i oltárnych krúžkou žien. Bohoslovecká fakulta v Bratislave mu udelila titul čestného doktora teológie, ako aj univerzity vo Wittenbergu a Springfielde.
 
foto
 
foto
 
Po katastrofálnom zemetrasení v Skopji, ThDr. Juraj Struhárik od Svetového luteránskeho zväzu zabezpečil pomoc vo výške pol milóna dolárov.
 
Za svoju húževnatú prácu vyznamenaný bol Radom bratstva a jednoty zo zlatým vencom a Radom zásluh o národ zo zlatou hviezdou a dostal i Októbrovú cenu Nového Sadu v roku 1983.
 
foto
 
foto
 
Všade kde pôsobil, ThDr. Juraj Struhárik sa zúčastnil vo verejnom živote. Bol prvý externý lektor, hlásateľ a prekladateľ v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu keď začal vysielať v roku 1949.
 
foto
 
Zúčastnil sa na zakladaní Kultúrno-umeleckého spolku P.J. Šafárika, bol predsedom Spravujúceho výboru a tajomníkom spolku. Juraj Struhárik bol aj jedným zo zakladateľou Matice slovenskej v Juhoslávii v roku 1932, a potom jedným z podpredsedov. Bol pri obnovení MSJ a Miestneho odboru v Novom Sade roku 1990 a naplno sa zapojil do činnosti. Neprešla ani jedna schôdza Výkonného výboru bez toho aby nepovzbudzoval a radil, trval na tom aby sa matičiari pravidelne stretávali. Prihováral sa o tesnejšiu spoluprácu cirkvi, šafárikovcov a matičiarov a mal nesmiernu radosť keď sa rozprúdila práca s najmladšími. To však netrvalo dlho, lebo už 9. júla roku 1993.ThDr. Juraj Struhárik odišiel do večnosti.
 
Ján Struhár

Komentárov  

+1 #4 AnonymnýNN 2013-12-10 13:02
Upresnenie ohľadom čestných doktorátov. Z článku sa môže dostať dojem, že okrem Bohosloveckej fakulty v Bratislave J. Struhárikovi titul udelili "univerzity vo Wittenbergu aj Springfielde". Bol to v skutočnosti jeden čestný doktorát od Wittenberg University in Springfield v USA.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #3 AnonymnýNN 2013-12-09 17:02
Článok na úrovni autora a hodnoteného. Podrobný životopis J. Struhárika napísal P. Andrášik, evanj. farár a je uverejnený v knihe "Slovo Božie trvá na veky" z r. 1978.
Len tak okrajom na upresnenie otázka: Či bol J. S. v r. 1932 "jedným zo zakladateľov Matice" by sa dalo aj presnejšie formulovať, ale že bol podpredsedom tejto Matice keď ju so súhlasom vtedajšieho Výboru MS zrušili červení internacionálni mocipáni, to je tiež pravda.
Autor i redaktorka stránky by mali byť trochu pozornejší pri používaní neobvyklého spojenia "chrámi božie", namiesto v cirkvi bežne používaného "chrámy Božie", a popri preklepe (?) "štiry" bijú tiež do očí 3-4 krát použité predložky "z" a "zo" namiesto "s" a "so".
Prajem veľa zdaru!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #2 Guest 2013-12-07 05:02
Struhárikovci z Petrovca
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #1 Guest 2013-12-07 05:01
Prekrásny večierok!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články