Slovenský Mikuláš obdaroval naše deti trikrát

Slovenský Mikuláš obdaroval naše deti trikrát
 
Mikuláš je hádam obľúbený všetkým deťom. Toho roku Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) už po druhýkrát pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pripravilo podujatie Mikuláš na Slovensku pre deti, Slovákov žijúcich v zahraničí. Trvalo od 4.-7. decembra 2013 privítaním v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii. Zúčastnilo sa ho 71 základoškolákov a 18 pedagógov z Rumunska, Chorvátska, Srbska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Program bol zameraný na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku. Celkovú organizáciu a zájazd detí zo Srbska mala na starosti Matica slovenská v Srbsku.
 
foto
 
Diplomy za účasť deťom zo Srbska
 
Zo Srbska sa podujatia Mikuláš na Slovensku zúčastnilo štrnásť detí, odmenení 40. rozhlasovej súťaže mladých recitátorov a divadelnej prehliadky 3xĎ v Starej Pazove, v roku 2013. Boli to Eliana Markušová z Bieleho Blata, Alisa Oravcová z Pančeva, Dario Hlavča a Martina Bartošová z Aradáča, Ivana Galátová a Gabriela Svetlíková z Kovačice, Patrik Brahna z Padiny, Hana Katarína Ďurovková a Miluška Vranková z Kysáča, Annamária Kollárová z Báčskej Palanky, Ines Gedrová z Pivnice, Ema Kočišová zo Starej Pazovy, Emília-Jana Pálešová z Erdevíka a Jelena Mišćevićová z Nového Sadu, za sprievodu profesoriek slovenčiny Ľudmily Berediovej-Stupavskej a Eleny Hložanovej.
 
foto
 
Pobavenie v Bibiane
 
V dňoch 5. až 6 decembra čakal na deti pestrý program. Vo štvrtok 5.decembra žiaci navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku. Prehliadka múzea bola spojená s náučným výkladom prispôsobeným vekovej kategórií žiakov. Žiaci hľadali spoločné symboly na prešoch, sudoch, prostredníctvom tajničiek skladali názvy náradia potrebného na starostlivosť o vinohrad. Po prehliadke múzea absolvovali exkurziu v centre mesta Pezinok. Predstavená im bola história mesta a najvýznamnejšie kultúrne a historické pamiatky. Potom navštívili Schaubmarov mlyn v Pezinku, ktorý je považovaný za najväčší vodný mlyn na Slovensku a jeden z najväčších mlynov svojho druhu v Európe. Prehliadka mlyna bola spojená s tvorivými dielňami a hrami rozvíjajúcimi detskú fantáziu. Vo večerných hodinách bol pre žiakov pripravený kultúrny program. Súčasťou programu bolo vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy v Modre, bábkoherecké vystúpenie v podaní Mgr. Martina Žáka. V závere programu prišlo prekvapenie v podobe Mikuláša (Mgr. Martin Žák), ktorý žiakom odovzdal mikulášske balíčky.
 
foto
 
Pedagógovia v Aule UK s prorektorom UK prof. RNDr. Ing. Ľ. Šlahorom, CSc., (vpredu v strede) a riaditeľkou CĎV UK PaedDr. J. Chládeckou, PhD. (piata zľava vpredu)
 
Pedagógovia v ten istý deň absolvovali degustáciu vín v Národnom salóne vín v Pezinku. Popoludní boli prijatí na rektoráte Univerzity Komenského v Bratislave. Na akademickej pôde ich privítal prorektor pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc., vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. Magdaléna Belková a riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD. Hosťom stručne priblížili históriu a súčasnosť univerzity. Hostia si mali možnosť pozrieť Rektorskú sieň a Aulu UK. Večer si v Slovenskom národnom divadle pozreli predstavenie Vejár, komédiu s obsadením najlepších slovenských hercov.
 
V piatok 6. decembra navštívili žiaci s pedagógmi hrad Červený kameň. Prehliadka bola pripravená v duchu udržiavania Mikulášskej tradície. Žiaci sa popri úsmevných mikulášskych scénkach dozvedeli významné skutočnosti z histórie a života majiteľov hradu. Popoludní bol pripravený spoločný program v Bratislave. Nasledovala návšteva Medzinárodného domu umenia Bibiana a divadielko Čáry – Máry – Fuk, alebo kúzelnícka rozprávka v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. V deň Mikuláša naše deti Mikuláš obdaroval trikrát. Po slávnostnej večeri boli všetkým žiakom odovzdané diplomy za účasť. Na oficiálnej záverečnej časti sa zúčastnili PaedDr. Janka Chládecká, PhD., Mgr. Ľudmila Novák Ducká, Mgr. Barbora Kontrišová a Ing. Veronika Hrdličková.
 
Podujatie Mikuláš na Slovensku deti s oduševnením prijali a budú si naň dlho pamätať.
 
Elena Hložanová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články