Hold Čajakovi

Hold Čajakovi
 
Rok 2013 sa nesie v znamení 150. výročia narodenia Jána Čajaka st. Okrúhle jubileum tohto nášho významného spisovateľa sme honosne oslávili celým radom podujatí. Venované mu boli semináre, odhalený pomník, vydaná kniha, usporiadaná dokumentárna výstava a komorný večierok... Oslavy vyvrcholili v týchto dňoch, a tak v stredu v Starej Pazove, v predvečer Čajakových narodenín, usporiadali prezentáciu knihy Tri úsmevné príbehy a včera v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bol komorný večierok Epištoly o Čajakovi a v petrovskej základnej škole otvorili dokumentárnu výstavu pri príležitosti 150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia: Ján Čajak 1863 – 1944.
 
foto
 
Pavel Čáni, Ján Brna a Vladimír Valentík (Foto: Andrej Meleg)
 
foto
 
Foto: Andrej Meleg
 
Na vernisáži dokumentárnej výstavy hostí privítal riaditeľ ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca Ján Brna a o výstave sa zmienil riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni a autor výstavy Vladimír Valentík. Múzeum vojvodinských Slovákov a Centrum – slovenská kultúrna koordinácia z Báčskeho Petrovca výstavu doplnili vzácnym kvalitným katalógom.
 
foto
 
Viera Benková (Foto: Andrej Meleg)
 
Spisovateľka Viera Benková, ktorá sa rodinou Čajakovou dlhšie zaoberá, prečítala vlastnú esej Predvianočné úvahy nad odkazom Čajakovcov... ktorú si možno prečítať TU:
 
 
Po otvorení výstavy v báčskopetrovskej základnej škole, viacerí hostia pokračovali do Nového Sadu, kde vo večerných hodinách v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bolo ďalšie podujatie venované 150-mu výročiu Čajakovho narodenia. Komorný večierok Epištoly o Čajakovi nainscenovaný ako postmoderná divadelná etuda, v ktorej sa prelínajú reálne udalosti so snovými výjavmi a vytržením, pozostávajúca z niekoľkých obrazov, je autorským dielom Annamárie Boldockej-Grbićovej. Réžiu divadelnej etudy podpísal Ján Čáni. Autori projektu podali Jána Čajaka takéto, akého ho naša verejnosť celkom nepozná, ako plnokrvného, skutočného človeka lyrického srdca.
 
foto
 
Riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská, Annamária Boldocká- Grbićová a protagonisti divadelnej inscenácie (Foto ÚKVS)
 
foto
 
(Foto ÚKVS)
 
V stredu 18. decembra v staropazovskej knižnici Dositeja Obradovića bola premiérovo uvedená kniha pod názvom Tri úsmevné príbehy. Ide o tri poviedky Jána Čajaka vo výbere Víťazoslava Hronca. Toto je druhá kniha z edície Soľ, ale piesok určenej pre najvýznamnejších slovenských vojvodinských spisovateľov. Knihu vydalo Art centrum Chlieb a hry a za vydavateľa sa podpísal Miroslav Benka.
 
 
Pod heslom Vychutnajme si filmárske remeslo začiatkom novembra na ZŠ v Báčskom Petrovci, v škole, ktorá sa pýši menom Jána Čajaka, prebiehal 5. seminár pre žiakov základných škôl venovaný tomuto učiteľovi, prozaikovi a redaktorovi. Koncom novembra sa v tejto škole stretli i slovenskí vojvodinskí pedagógovia ako aj hostia z Rumunska, Maďarska a zo Slovenska na podujatí venovanom Čajakovi v rámci ktorého odhalili i jeho žulový pomník.
 
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články