Štedrý večer z Erdevíka

Štedrý večer z Erdevíka
 
Slovenská redakcia Rádia Nový Sad RTV každoročne nahráva osobitnú štedrovečernú reláciu Betlehem v niektorom z našich slovenských cirkevných zborov. V tomto roku si redaktorka Katarína Pucovská zvolila evanjelický zbor v Erdevíku v Srieme. Námestným evanjelickým farárom v tomto neveľkom mestečku na svahoch Fruškej hory, s väčšinovým srbským obyvateľstvom a asi 800 Slovákmi, je ThMgr.Ján Vida. Aj keď neveľký, zbor je živý a činný. Najnovšie sa pýšia s krásne renovovaným kostolom a o týždeň 29. decembra usporiadajú prezentáciu nového CD. Z bohatého repertoáru pre rozhlasové pásmo Betlehem vybrali piesne, ktoré nie sú na CD a tu ponúkame časť relácie, v ktorej sa s vianočným pozdravom prihovoril aj biskup SEAVC v Srbsku d.p. Samuel Vrbovský.
 
 
So spevokolom úspešne pracuje kantorka Lýdia Kolárová.
 
foto
 
Členky spevokolu s kantorkou Lýdiou Kolárovou a duchovným pastierom Jánom Vidom (Foto: Ondrej Benka)
 
Na rekonštrukciu kostola prostriedky zabezpečili z viacerých projektov.
 
foto
 
Okrem peknej novej fary, erdevícki Slováci majú aj krásne vynovený kostol
 
Až štyria naši farári sú pôvodom Erdevíčania, avšak v tomto pomerne malom cirkevnom zbore sa farári často striedali.
 
foto
 
Na svojich farárov Erdevíčania nezabúdajú a na fare sú fotografie všetkých doterajších
 
Aj keď málopočetní, erdevícki cirkevníci svojich hostí srdečne vítajú a radi uhostia.
 
foto
 
Po nahrávaní relácie

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články