Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna

Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna
 
Slovenská vojvodinská poézia nie je periférna. „Prečo by mala byť periférna? Je slovenská, je poézia a básnik predsa nemôže byť periférny, alebo centralistický alebo aký... Básnik je básnik, básnik chce vyjadriť istú skutočnosť svojimi prostriedkami, básnik je ontotvorný, on tvorí realitu, on nereprodukuje, on vytvára niečo nové. Tú otázku periférnosti by som zavrhol hneď na začiatku,“ – takto odpovedal na položenú otázku Annamárie Boldockej – Grbićovej literárny historik a kritik Dalimír Hajko na včerajšom filozoficko-literárnom večierku v Báčskom Petrovci. Besedou sa začala tohtoročná Zima s knihou. Na úvod riaditeľ SVC Vladimír Valentík podotkol, že sa skutočný príchod zimy aj tohto roku zariadil podľa tejto ich tradičnej akcie. Včerajšie sneženie zaiste odradilo aj nejedného záujemca zúčastniť sa na prvej tohtoročnej Zimy s knihou. Druhá bude dnes v Kovačici.
 
foto
 
foto
 
Annamária Boldocká – Grbićová, Dalimír Hajko a Vladimír Valentík
 
Načo je básnik v chudorľavom čase – pýtal sa pred asi 15 rokmi analyzujúc náš časopis Nový život filozof a esejista, literárny historik a kritik Dalimír Hajko. Táto hölderlinovská otázka je takou červenou niťou jeho analýz, ktoré najnovšie vyústili do filozofických esejí knihy Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna. Podľa zhodnotenia Annamárie Boldockej- Grbićovej kniha nás veľmi znepokojila. Ozrejmila, že si titulok knihy „Dozrievanie do skutočosti a dozrievanie do sna“ možno vysvetliť aj tak, že naša vovodinská poézia dozrela a ako taká sa stala opätovným predmetom záujmu literárnej verejnosti zo Slovenska. Dodala, že my už tým, že túto knihu máme, na úvod konštatujeme, že v tomto chudorľavom čase, nám, našej komunite, nášmu korpusu treba básnikov a že sa oni z takejto našej literárnej periférie posúvajú do slovenského centra. Nastolenú dilemu, či to môžeme tak aj chápať ujasnil či riešil Dalimír Hajko keď odpovedal: „Bezpochyby áno, ja som nikdy nepochyboval, že slovenská dolnozemská poézia, ktorá vzniká vo Vojvodine je periférna.“
 
foto
 
Členovia Samovzdelávacieho krúžku Sládkovič na Gymnáziu Jána Kollára čítali úryvky z recenzií Dalimíra Hajka a z tvorby básnikov zaradených do knihy
 
V úvode knihy Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna autor Dalimír Hajko sebe a nám kladie otázku „čo dáva život básni?“ a v duchu hölderlinovského ponímania lyriky odpovedá, že je to schopnosť vzbudzovať v čitateľovi údiv, klásť staré otázky novým spôsobom, keďže básnik je básnik a on niečo vytvára, niečo nové, básni dáva život...Tiež ozrejmuje, že voľbou básnikov, ktorých tvorbu v knihe analyzoval, nechcel nikoho preferovať, lež sa riadil Slovenským vydavateľským centrom a jeho vydaniami v rokoch 2011 a 2012. Tak píše filozofické eseje o „identite ako sebavyjadrení“ Daniela Pixiadesa, „mlčaní dôvery“ Michala Ďugu, „o každodennosti v dejinách a dejinách v každodennosti“ Viery Benkovej, „o zomieraní lásky“ Martina Prebudilu, „o básni ako priestore slobody“ Michala Bíreša, „tichej moci času“ Zlatka Benku, „o nahej mysli, ktorá tápe po čistote“ Miroslavy Dudkovej a v poslednej recenzii o jednotlivých básnikoch s titulkom „Stromy vo mne a krok do prázdna našej súčasnosti“ Hajko približuje básnickú tvorbu Miroslava Dudka.
 
foto
 
Na večierku sa prihovorila aj Viera Benková, ktorá povzbudila „sládkovičovcov“ pokračovať v práci a v hľadaní seba samých
 
foto
 
Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum v edícii Iní o nás a má 130 strán. Okrem uvedených Hajkových esejí, v osobitnom prívesku Apendix je pohľad na recenziu knihy Michala Harpáňa o poézii Michala Babinku. Doslovy na knihu Dozrievanie do skutočosti a dozrievanie do sna napísali Michal Babiak a Etela Farkašová.
 
Táto prvá literárna beseda Zima s knihou 2014 prebiehala v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Venovaná bola knihe prof. PhDr. Dalimíra Hajka DrSc. Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna (O súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii). Akciu Zima s knihou 2014 a literárnu besedu usporiadali Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM v spolupráci so Samovzdelávacím krúžkom Sládkovič na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci.
 
V sobotu 25. januára sa v rámci podujatia Zima s knihou 2014 literárna beseda s prof. PhDr. Dalimírom Hajkom DrSc. uskutoční v Obecnej knižnici v Kovačici so začiatkom o 18. hodine.
 
Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Komentárov  

+1 #1 Od periférie k streduOP 2014-03-18 04:47
Tohtoročná zima sa nebadane stratila. Svojou obvyklou silou nezanechala po sebe žiadne trvalé stopy. Dúfam ale, že podujatia pod názvom "Zima s knihou" zostanú dlho v mysliach zúčastnených. A vzácne myšlienky vyslovené touto príležitosťou p. Dalimírom Hajkom budú základom a východiskom pre ďalšie hodnotenie a začlenenie dolnozemskej slovenskej literatúry (zvlášť poézie) ako trvalej súčasti slovenskej literatúry.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články