Dať dokopy hlavy a inštitúcie

Dať dokopy hlavy a inštitúcie
 
Asi tak by sa stručne mohli definovať ciele Podnikateľského a inovačného centra Báčsky Petrovec (PIC) a Akadémie podnikania žien, ktoré dnes podvečer prezentovali výsledky vlaňajšej práce a predstavili plány na tento rok. O plánoch konkrétne: už na piatok štartuje kurz umeleckého zvárania pre ženy, 12. februára začne ďalší projekt Business breakfast – Obchodné raňajky, avizujú aj skorý kurz programovania a modelovania animácie. Tiež plánujú podporiť projektový zámer Tradície dolnej zeme ako aj konkurz Najlepší podnikateľský plán z oblasti kreatívneho priemyslu, Žena dračica a ďalšie. Vyzývajú preto záujemcov zapojiť sa do ich práce a kurzov, ktoré budú bezplatné a následne, uplatňovaním získaných poznatkov, prispieť k zveľadeniu a rozvoja svojho prostredia.
 
foto
 
Jana Radakovičová a Karol Boldocký
 
V mene Podnikateľského a inovačného centra Báčsky Petrovec prítomných privítal riaditeľ Karol Boldocký. Jana Radakovičová, riaditeľka Akadémie podnikania žien hovorila o vlaňajšej úspešnej činnosti a aktivitách, ktoré prostredníctvom vzdelávania, výskumu a propagácie podporovali najmä aktívne ženy a podnikateľky. Zmienila sa i o slovenskej rozvojovej pomoci a fondoch Slovak Aid a Bratislava-Belehrad, prostredníctvom ktorých, za desaťročie, Slovenská republika do našej krajiny investovala 15 miliónov eur a podporila asi 230 projektov, medzi iným aj výstavbu Podnikateľského a inovačného centra Báčsky Petrovec.
 
foto
 
Jana Radakovičová
 
Vojvodina – miesto kreatívnych a podnikavých žien, respektíve: Vojvodina miesto významných Sloveniek je aj názov jedného projektu zahájeného v minulom roku, ktorý sa realizuje v týchto dňoch a ktorý podľa slov riaditeľky Akadémie podnikania žien zviditeľnia prostredníctvom jedného turné po Vojvodine. Vydaná je brožúrka z krátkymi profilmy15 významných našich Sloveniek z Vojvodiny, ktoré už na prelome 19. a 20. storočia boli aktívne v spoločensko-politickom a najmä kultúrnom živote. Autorkou projektu (v trojjazyčnej mutácii: slovenčine, srbčine a angličtine) je Viktorija Kovač, grafickou dizajnérkou Jasmina Simonović a Daniel Chalupka projektu ešte má dodať interaktívnu formu.
 
foto
 
Kurz 3-D programovania hier pre mladých bude viesť Daniel Chalupka
 
Keď hovorila o zaplánovaných aktivitách Akadémie podnikania žien Jana Radakovičová avizovala Kurz umeleckého zvárania, ktorý štartuje už od piatku. Ide o získanie zručnosti v zváraní, čiže v oblasti z „mužského sveta“.
 
Projekt Business breakfast - Obchodné raňajky by sa mali organizovať raz mesačne a umožniť stretávanie sa podnikateľov ale aj lokálnej samosprávy v príjemnej, neformálnej atmosfére a prerokovať problematiku, vymeniť si názory... Stretnutia by mali byť tematické a na prvé raňajky 12. februára si pozvali Svetlanu Kozić zo združenia účtovníkov a odborníkov z oblasti financií a daní.
 
Akadémia podnikania žien a Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec plánujú podporiť projektový zámer Lýdie Selskej-Čániovej Tradície dolnej zeme. Ide o regionálnu značku, čiže ochrannú známka výrobkov a služieb. Je to významné pre poľnohospodárov, ľudových výrobcov, remeselníkov... ale aj pre rozvoj vidieka a zachovávanie dedičstva.
 
foto
 
Boško Bogunović vysoko ocenil prácu PIC a Akadémie podnikania žien
 
Dohodnutá je i spolupráca s Kreatívnym klasterom Vojvodiny. Vyzývajú preto predovšetkým kreatívnych mladých ľudí zapojiť sa do národného kola súťaže o najlepší podnikateľský plán z oblasti kreatívneho priemyslu tzv. Creative Business Cup, ktorý je súčasťou celosvetovej súťaže o najlepší podnikateľský zámer v kreatívnom priemysle a prvá cena je 50000 eur.
 
foto
 
O aktivitách PIC a Akadémie podnikania žien aj TU:
 
Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články