1. február – Deň Nového Sadu

1. február – Deň Nového Sadu
 
Nový Sad, Neoplanta, Neusatz, Újvidék...bol založený pred 320 rokmi v roku 1694. Slováci do Nového Sadu prišli v rámci druhotnej kolonizácie v roku 1770 a to z Petrovca, Hložian, Pivnice, Kysáča... Má okolo 300.000 obyvateľov a percentuálne zloženie obyvateľstva je asi takéto: Srbi 74%, Maďari 6% Čiernohorcov a Chorvátov je okolo 2% a Slovákov a Rusínov okolo 1%. V roku 1857 v Novom Sade žilo 343 Slovákov. Slovenský evanjelický kostol si vystavali v roku 1886. V roku 2010 sa do osobitného voličského zoznamu vo voľbách do NRSNM v Novom Sade, ktorému prislúcha aj Kysáč, zapísalo 3206 plnoletých Slovákov.
 
foto
 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Panorama_of_Novi_Sad.jpg
 
Za Deň Nového Sadu 1. február stanovili v roku 1996 a tento dátum bol zvolený na počesť pamiatky na rovnaký deň z ďalekého roku 1748 keď cisárovná Mária Terézia Novému Sadu udelila štatút slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie.
 
foto
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Nov%C3%A9ho_Sadu
 
Mária Terézia 1. februára 1748 vydala edikt, v ktorom sa uvádza: „My, Mária Terézia, z Božej milosti rímska cisárovná, a kráľovná Uhorska, Čiech, Dalmácie, Chorvátska, Slavónie, Ramy, Srbska, Galície, Lombardie ...dávame hlasom tohto listu na známosť všetkým, ktorých sa týka, nech to toľkokrát spomínané petrovaradínske kamenné mesto, ležiace na druhej strane Dunaja v báčske župe na pôde Sajlovo, silou našej kráľovskej moci a povesti z driev uvedených dôvodov urobíme svojím slobodným kráľovským mestom nášho kráľovstva Uhorska a našich zdedených krajín, rušiac mu doterajšie meno Petrovaradínske šiance, považujeme za dobré aby sa do budúca volalo a aby mu názov bolo Neoplanta, po maďarsky Uj-Videgh, po nemecky Ney-Satz, srbský Novi Sad a bulharsky Mlada Loza.“
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články