Terra

Terra
 
„Ďakujeme vám za podporu! V mene všetkých volontérov nášho združenia môžem vám sľúbiť, že sa budeme snažiť zorganizovať aspoň rovnaký počet akcií ako doteraz a tak ospravedlniť naše pôsobenie a vašu dôveru,“ - povedal na včerajšom výročnom zhromaždení predseda združenia občanov Terra Branislav Kuštra. Predostrel výročnú správu aktivít a finančnú správu a obe boli aj schválené. Z finančnej správy vidno, že na všetky akcie v roku 2013 strovili 409.555 dinárov, z čoho si vyše 350.000 sami zarobili alebo získali z projektov. Sponzorské finančné príspevky činili pomerne malú položku. V pláne aktivít na tento rok kulpínsky mládežníci si stanovili: letné kino, turnaj v malom futbale a zdobenie vianočného stromčeka.
 
foto
 
Keďže doterajšiemu Správnemu a Dozornému výbor vypršal mandát zvolený je nový Správny výbor, ktorý bude pracovať v zložení: Branislav Kuštra, Miroslav Zima a Igor Červeni a Dozorný výbor: Daniel Gaža a Kristína Čiliaková.
 
foto
 
V mene KOS Zvolen sa prihovoril predseda Michal Čiliak a vyzval mládežníkov, ktorí sú vo väčšine prípadov aj členmi KOS, na ďalšiu úspešnú spoluprácu. V mene kulpínskych žien prácu mládeže pochválila predsedníčka Katarína Zorňanová. „Miestny odbor Matice slovenskej je hrdý na spoluprácu so združením Terra“ – povedal predseda Miestneho odboru MS Pavel Gaža.
 
foto
 
V mene Miestneho spoločenstva Kulpín prítomných pozdravil podpredseda MS Pavel Zima, ktorý z postu predsedu Klubu Kulpínčanov vyzval mládežníkov na spoluprácu. Riaditeľka školy Jana Ámosa Komenského z Kulpína Jovanka Zimová vyjadrila potešenie, že sa bývalí žiaci tejto školy úspešne zapájajú do spoločenských aktivít.
 
foto
 
Viera Dorčová-Babiaková ponúkla knihy do budúcej knižnice, ktorú si Terra plánuje založiť vo svojich miestnostiach v Dome kultúry.
 
Na výročnom zhromaždení sa zúčastnili aj predstavitelia Ideal klubu z Hložian, ktorí ponúkli spoluprácu mládežníckemu združeniu Terra.
 
Branislav Kuštra na záver vyzval kulpínskych mládežníkov navštíviť ich v miestnostiach v Dome kultúry a zapojiť sa do ich činnosti.
 
 
Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články