Krásny a vzácny čajakovský ČAROSLOV

Krásny a vzácny čajakovský ČAROSLOV
 
S veľkým potešením Vás informujeme, že vyšlo 5. číslo internetového Čaroslovu, jedinečného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine, ktoré je venované Jánovi Čjakovi. Aktuálne číslo je tematické a nesie sa v duchu osláv 150. výročia narodenia (2013) a 70. výročia umrtia (2014) zaslúžileho učiteľa, spisovateľa, redaktora, ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity vojvodinských dolnozemských Slovákov - Jánovi Čajakovi: http://www.caroslov.rs/casopis/cislo5/
 
foto
 
Žiaci a učitelia z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským spoločne vytvorili zaujímavý internetový obsah. Aj tentoraz sa usilovali zachovať kontinuitu s predchádzajúcou koncepciou časopisu a preto ani v tomto čísle nechýba úvodník, žiacke slohové a výtvarné práce, správy, ilustrácie a množstvo priliehavých fotografií. V ňom si môžete prečítať o 5. žiackom seminári Vychutnajme si filmárske remeslo, kde žiaci spolu so svojimi učiteľkami slovenčinárkami a v spolupráci s TV Petrovec nakrútili svoj prvý spoločný dokumentárny film Ján Čajak v našich spomienkach. Tento jedinečný dokumentárny film slovenských vojvodinských žiakov, v ktorom každý žiak dal kúsok seba s úctou a vďakou Jánovi Čajakovi, je zverejnený v Čaroslove a na YouTube.
 
foto
 
V Čajakovom Čaroslove okrem iného je I správa z Čajakovskej Makovičky, na ktorej žiaci z rôznych vojvodinských škôl rôznymi výtvarnými technikami vypracovali podobizeň Jána Čajaka, správa z dokumentárnej výstavy pod názvom 150. výročie Jána Čajaka, potom spisovateľka Viera Benková si esejisticky zaspomínala na Jána Čajaka a v kultúrnom-umeleckom programe Čajakov život v spomienkach žiaci, učitelia, škôlkari, riaditelia škôl, matičiari, spolkári, cirkevníci… divákom priblížili život a dielo Jána Čajaka, ale aj potvrdili, že sú schopní pokračovať tam, kde on zastal. Presne tak, ako to robia žiaci a učitelia v petrovskej škole, ktorá hrdo nosí jeho meno.
 
Aj toto aktuálne číslo internetového Čaroslovu zjednotilo slovenské vojvodinské školy, prehĺbilo regionálne vzťahy a zviditeľnilo slovenské menšinové školstvo vo Vojvodine.
 
O technickú a grafickú stránku Čaroslovu sa aj tentoraz postaral Andrej Varga.
 
Číslo vyšlo s finančným prispením ÚSŽZ v Bratislave.
 
Všetky čísla Čaroslovu - nášho jedinečného spoločného časopisu žiakov vo Vojvodine si môžete prečítať na www.caroslov.rs .
 
Prajeme príjemné čítanie.
 
prof. Mária Andrášiková

Komentárov  

+1 #1 NN 2014-02-11 14:29
Literárne a umelecké príspevky slovenských žiakov a učiteľov, resp. učiteliek si na vysokej úrovni uctili jedného z našich vzácnych učiteľov. Blahoželám!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články