Igor Furdík o zodpovednom prístupe ÚSŽZ k dotáciám 2014

Igor Furdík o zodpovednom prístupe ÚSŽZ k dotáciám 2014
 
Igor Furdík, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), vo video rozhovore s Ľudom Pomichalom, akcentuje dôležitosť zodpovedného prístupu úradu k objektívnemu a zmysluplnému nastaveniu procesu dotačnej politiky, ako aj k zasadnutiam dotačných subkomisií, ktoré začínajú s prácou v tomto týždni. Dotáciami sa chce pomôcť a povzbudiť činnosť Slovákov v zahraničí. V tomto roku sa osobitná pozornosť pri rozdeľovaní prostriedkov, ktorých je 4,125 milióna eur, venuje vzdelávaniu, výskumu a vede. O finančnú podporu sa uchádza 853 projektov. Pamätný dom Martina Jonáša tiež bol témou rozhovoru.
 
 
Igor Furdík upriamuje pozornosť aj na dôležitosť tvorby novej Koncepcie politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020. Bude zahŕňať všetky aspekty vzťahovej i praktickej prepojenosti zahraničných Slovákov so Slovenskom. Keďže sa nastavené parametre budú Slovákov žijúcich v zahraničí bytostne dotýkať, je podľa slov I. Furdíka dôležité, aby sa do procesu samotného kreovania budúcich vzťahov a prepojenosti krajanov so Slovenskom, v čo najväčšom počte a čo najaktívnejšie zapojili. Aj preto ÚSŽZ na krajanov apeluje, aby pravidelne navštevovali webovú stránku ÚSŽZ a sledovali informácie o príprave novej Koncepcie.
 

Komentárov  

0 #1 Naša identitaJán 2014-02-19 14:08
Pozdravujem dobrú a účelovú spoluprácu, iba poznamenávam, že naša prvá-pravá a najsvätejšia identita je: ZÁPIS DO MATRIKY narodených atď. Vo vlasti našich predkov i teraz sú priezviská zapísané nie v súčasnom pravopise, ale v "origináli" Schuster, Kovács, Magyar, Kostolányi....
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články