Nízkotučný život

Nízkotučný život
 
V piatok 28. februára padinské ochotnícke divadlo Nová Scéna hosťuje v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci. Zahrajú predstavenie autora Viliama Klimáčeka Nízkotučný život v réžii Jarmily Gerbocovej, kurátorky v Národnom múzeu v Bratislave, ktorá s padinským divadelným súborom už roky spolupracuje. Hra sa odohráva v redukčnom sanatóriu, kde sa stretávajú ženy, ktoré tam prišli zredukovať svoje kilogramy: Anita, redaktorka vydavateľstva, Ingrid, poslankyňa parlamentu, trpiaca bulímiou a psychicky narušená Krista. Je to príbeh o „nízkotučnej“ morálke, citoch a viere.
 
foto
 
Politička Ingrid sa do sanatória hlási z dôvodu kandidatúry a lepšej kampane, bulimička Krista „sedí“ v sanatóriu za vyjedanie potravín a stánkov s občerstvením a autorka a novinárka Anita si chce získať svojho niekdajšieho milenca a zdvihnúť sebavedomie ... Miriam z Michaloviec zasa, ako slobodná matka, zarába ako môže...Toto všetko je Nízkotučný život, ktorý spojil netradičné a rozlietané kvarteto žien.
 
Vo vystúpení Scény mladých, prevažne padinských žiakov Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, účinkujú: Anička Príbeľová, Ivana Povolná, Katarína Kadancová, Vladimír Šimák a Ivana Čapová. O scénografiu sa postaral Martin Gerboc a technickú stránku prípravy inscenácie mali na starosti Pavel Strehovský a Andrej Tomek.
 
Cena lístku 200 din (žiaci a študenti 150 din).
 
Viliam Klimáček (1958), spisovateľ, režisér, zakladateľ divadla GUnaGU, jeden z najhranejších slovenských dramatikov. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a sedem rokov pracoval ako chirurg a anesteziológ.
 
V roku 1985 bol spoluzakladateľom divadla GUnaGU, ktoré sa stalo popredným experimentálnym divadlom na Slovensku. Táto nezávislá scéna uvádza výlučne novú drámu slovenských autorov a má mimoriadnu odozvu najmä u mladého publika. Od roku 1993 je Viliam Klimáček na voľnej nohe a venuje sa iba literatúre a manažovaniu divadla GUnaGU. Je umeleckým šéfom svojho divadla, jedným z jeho režisérov a príležitostným hercom. Je autorom divadelných, televíznych a rozhlasových hier, zbierok poézie, experimentálnych rozprávok, operných libriet a románov.
 
Klimáček je nositeľom niekoľkonásobných cien doma i v zahraničí za najlepšie dramatické texty.
 
Padinské ochotnícke divadlo NOVÁ SCÉNA / občianske združenie
 
Divadlo, dramatické umenie vôbec, je jednou z nezastupiteľných zložiek duchovného obohacovania každého z nás. Jazyk hercov na javisku inovuje nielen divákovu slovnú zásobu, ale samotný dej ho veľakrát núti zamýšľať sa nad vecami či problémami, s ktorými sa chtiac-nechtiac každodenne stretáva. Navyše, v prostredí majoritného národa jestvovanie tohto druhu umenia je nezastupiteľné. Predovšetkým uvedomovaním si svojej etnicity vo vzťahu k ostatným okolitým žijúcim menšinám či väčšinovému národu.
 
Hoci má padinské ochotnícke divadlo bohatú, viac ako 90.-ročnú históriu a na súťaženiach lokálnych až po republikové získavalo ocenenia, súčasná doba si žiada nové smerovanie aj v ochotníckom divadelníctve, nevyhnutnosť nastúpiť na nové trendy ochotníckeho divadelníctva v zahraničí, iniciovať nové metódy a formy domácej i zahraničnej spolupráce, samotnej práce s divadlom a v divadle a konečne aj spôsob komunikácie s hercami. Z toho dôvodu 1. augusta 2011 vzniklo občianske združenie Padinské ochotnícke divadlo NOVÁ SCÉNA. Hneď od počiatku si stanovilo ciele a aktivity, ktoré zakomponovalo i do svojich Stanov.
 
Občianske združenie má za cieľ predstavovať divadlo NOVÁ SCÉNA prostredníctvom výberu kvalitných textov domácich i svetových dramatikov, organizovať samostatne alebo v spojení s inými inštitúciami predstavenia pre deti a dospelých doma i v zahraničí, organizovať kultúrne manifestácie, súťaženia, festivaly a podobné akcie súvisiace s divadelným umením doma i v zahraničí. V oblasti medzinárodnej spolupráce je cieľom spolupráca s inštitúciami zameranými na oblasť ochotníckeho divadelníctva, ale aj spolupráca s inými spolkami a organizáciami v oblasti kultúry všeobecne – organizovať porady, semináre, spoločné medzinárodné projekty a hľadať a realizovať formy výchovy v oblasti divadelného umenia. Prostredníctvom rozličných aktivít v oblasti ochotníckeho divadelníctva je takisto cieľom posilňovanie a rozvoj využívania voľnočasových aktivít občanov, najmä mládeže. Za tým účelom snahou je vytvoriť Scénu mladých. Pre lepšiu informovanosť o našej činnosti – vydávať publikácie a propagačný materiál domácim i zahraničným združeniam podobného zamerania. Takisto realizovať iné príležitostné aktivity.
 
Nezastupiteľná je úzka spolupráca nielen vo vzájomných výmenných hosťovačkách a súťaženiach so Slovenskou republikou, ale najmä v prezentácii súčasného dramatického umenia a jeho tvorcov zo Slovenska.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články