500 stromov reformácie

500 stromov reformácie
 
Evanjelická cirkev si v roku 2017 pripomenie 500. výročie reformácie. V ústrety týchto veľkých osláv na roky 2008 – 2017 vo Wittenbergu vyhlásili tzv. Lutherovu dekádu. Počas nej prebiehajú prípravy na oslavu 500 rokov reformácie a v meste Wittenberg vyrastá Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia do roku 2017 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu". V Kulpíne, na pamiatku tohto jubilea, tiež vysadili 500 stromov.
 
foto
 
Foto: Jaroslav Javorník
 
Inšpirovaní príkladom z Nemecka, aj na Slovensku rozvinuli podobný projekt: 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku. Kulpínčania si toto jubileum tiež patrične pripomínajú a na pamiatku reformácie v tzv. Búrikovej jame vysadili 500 sadeníc agátov. Ide o jamu, ktorá bola konfiškáciou odňatá cirkvi a nedávno vrátená kulpínskemu cirkevnému zboru. Ďalšiu jamu, ktorá tiež bola reštitúciou vrátená cirkvi – tzv. Vidovu jama, vlani vysadili s 313 sadeníc stromov na počesť 1700 rokov Milánskeho ediktu. Týmto užitočným akciám, vykonaným v prospech všetkých nás, členovia kulpínskeho cirkevného zboru, dali aj duchovný rámec, s cieľom pripomenúť všetkým pamiatky z dejín.
 
foto
 
Foto Jaroslav Javorník
 
Okrem v jamách, sadenice stromov vysadili aj okolo domu smútku a na cintoríne. Predtým však, na starom cintoríne zorganizovali akciu, ktorá trvala takmer mesiac, počas ktorej vyklčovali nepotrebné stromy a kríky. Očistili aj farskú záhradu, v ktorej v tomto roku plánujú urobiť ohrady.
 
foto
 
Ďalšie akcie naplánované na tento rok sú viac duchovného rázu.
 
Rok 2014 v CZ Kulpín bude v znamení návštev. Niektoré už absolvovali a hneď na začiatku roka kulpínski cirkevníci navštívili fíliu v Čeláreve a potom aj pivnický cirkevný zbor. Následne uhostili cirkevníkov z Čeláreva. V júny plánujú navštíviť Binguľu a Šíd, v júli privítať Pivničanov, v septembri si zaplánovali stretnutie s členmi hložianského cirkevného zboru. V dňoch 16.-18. mája 2014 v kulpínskom cirkevnom zbore pobudnú hostia zo Senice zo Slovenska vedení ThMgr. Jurajom Šefčíkom. Koncom júna do Kulpína pricestuje ďalší autobus zo Slovenska, tentoraz z Púchova. Cirkevníci tohto zboru ohlásili svoju návštevu vo sviatok Petra a Pavla.
 
foto
 
Kulpínska cirkevná mládež a konfirmandi v prvej časti roka zrealizovali dva výlety: vo februári korčuľovanie a návštevu Belehradu, v marci plávanie na SPENS-e v Novom Sade. Počas leta plánujú spolu s petrovskou a hložianskou cirkevnou mládežou výlet na Letenku.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články