Reštitúcia

Reštitúcia
 
Z Agentúry pre reštitúciu pozývajú bývalých majiteľov resp. dedičov, ktorým bol v povojnovom období odňatý majetok, do zajtra 3. marca 2014 na predpísanom ZVIO tlačive podať žiadosť o vracaní majetku. Informujú, že ostatnú dokumentáciu možno aj náhradne dodať. Agentúra pre reštitúciu vlani vyniesla rozhodnutia o prinavrátení 1.400 hektárov poľnohospodárskej pôdy ako aj o vrátení viacerých odňatých nehnuteľností. Časť pôdy rodiny Dunđerskovej a časť známej Tanurdžićovej budovy v strede Nového Sadu boli vrátené dedičom, avšak kaštiele, továrne a ďalšie nacionalizované objekty ešte čakajú na súdne riešenia. Dedič Dunđerskovho a Tanurdžićovho majetku Nikola Tanurdžić očakáva, že im bude vrátený aj kaštieľ v Kulpíne.
 
foto
 
Nikola Tanurdžić s manželkou v rozhovore s autorkou textu
 
Niekdajší majiteľ kulpínskeho kaštieľa Đoka Dunđerski, ktorého komunistická moc po II. svetovej vojne odsúdila pre údajnú spoluprácu s okupantmi (bol však rechabilitovaný), po čom mu odňali majetok, mal dcéru Nadeždu a syna Gedeona. Nadežda sa vydala do Nového Sadu do bohatej rodiny Tanurdžićovcov. Narodila syna Nikolu a dcéru Aleksandru. Nikola je bezdetný a Aleksandra má dcéru Višnju Bogdanović. Títo potomkovia sú teda dedičmi veľkého majetku dvoch rodín: Dunđerskovho a Tanurdžićovho. Teda aj majetku a kaštieľa v Kulpíne. Jedna časť pôdy v báčskopetrovskej obci im už vlani bola vrátená a úhrne si Dunđerskoví dediči nárokujú na 3.000 hektárov pôdy v obciach Nový Sad, Temerin, Bečej a Báčsky Petrovec.
 
Niečo sa teda vrátilo, avšak, tak ako aj takmer všetko ostatné u nás, aj vracanie odňatého majetku naráža na početné absurdné a právnicky neopodstatnené prekážky. Osobitný spravodajca Európskeho parlamentu pre našu krajinu Jelko Kacin počas nedávnej návštevy Belehradu podčiarkol, že je práca Agentúry pre reštitúciu najlepším príkladom toho, že je v Srbsku možné aj to, čo je naoko nemožné. Reagoval tak na zrušenie niektorých riešení o návrate odňatého majetku. Zrejme, sme tým poškodili nielen dedičov ale aj zabrzdili rokovania o členstve Srbska v EU. Je tiež zrejmé aj to, že ak to členstvo skutočne chceme, skutočne budeme musieť aj reštitúciu dokončiť. Aj kulpínsky kaštieľ potom získa nového, čiže vskutku iba toho skutočného majiteľa.
 
 
Katarína Pucovská
 
PROCEDURA ZAHTEVI za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje za nju se, podsećaju iz Agencije za restituciju, do 3. marta ove godine podnose na propisanom ZVIO obrascu, isključivo preko šaltera pošta. Spisak pošta koje primaju zahteve može da se vidi na internet stranicama Ministarstva finansija: http://.mfin.gov.rs/ i Agencije za restituciju: njnjnj.restitucija.gov.rs.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články