Ekumenický svetový deň modlitieb 2014 - Egypt

Ekumenický svetový deň modlitieb 2014 - Egypt
 
Tisíce žien mnohých krajín a všetkých kresťanských denominácií na celom svete sa spoločne roky skláňajú pri modlitbách za spoločným cieľom. Dávno si uvedomili potrebu jednoty. Ekumenické hnutie tak odpovedá na jasné biblické výzvy na jednotu kresťanov. Svetový deň modlitieb sa koná vždy v prvý marcový piatok a každý rok ho organizujú ženy z inej krajiny. Tohtoročný pripravili kresťanské ženy z Egypta na tému Pramene v púšti. Texty, ktoré napísali egyptské ženy, boli prečítané aj v našich slovenských cirkevných zboroch.
 
foto
 
Do kysáčskeho evanjelického kostola včera prišli hostia zo Silbaša (Foto: Anna Bičiarová)
 
Texty pripravené k tejto príležitosti čítali kysáčske cirkevníčky a nevystal ani príhovor Silbašaniek. Silbašské cirkevníčky deň skôr, teda vo štvrtok, v domácom cirkevnom zbore predviedli program pripravený k Ekumenickému svetovému dňu modlitieb.
 
foto
 
Po večierku nasledovalo posedenie na kysáčskej fare (Foto: Anna Bičiarová)
 
Ženy svojou rozsiahlou prácou v zboroch a cirkvách hrali pri vzniku ekumenického hnutia rozhodujúcu úlohu. Otrasy 1. svetovej vojny viedli americké cirkevníčky k tomu, aby sa zo všetkých síl zasadzovali za prekonanie zábran a za jednotu a mier. 20. februára 1920, v prvý pôstny piatok, slávili po prvý raz Zjednotený modlitebný deň za misiu. Svetový mier a priateľstvo boli v úzkej súvislosti s konkrétnymi akciami proti vojne a rasovej diskriminácii.
 
foto
 
V evanjelickom kostole v Petrovci pri príležitosti Ekumenického svetového dňa modlitieb pripravili bohatý program (Foto: Ján Lačok)
 
Ekumenický Svetový deň modlitieb 2014 v Petrovci pripravili rodičia konfirmandov, cirkevný spevokol a ženy z rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi.
 
foto
 
Petrovec (Foto: Ján Lačok)
 
foto
 
Účastníčky programu svetového modlitebného dňa, ktorý prebiehal v aradáčskom cirkevnom zbore (Foto: Vladimír Lovás)
 
foto
 
Plná cirkevná sieň včera v Aradáči (Foto: Vladimír Lovás)
 
foto
 
Vo Vojlovici program k Ekumenickému svetovému dňu modlitieb 2014 pripravili členky OKŽ (Foto: Alena Gajan)
 
foto
 
Vojlovica (Foto: Alena Gajan)
 
foto
 
V spoločnej svetovej modlitbe pre jednotu kresťanov a pokoj na Zemi účinkovali aj ženy kovačického cirkevného zboru číslo II (Foto: Ana-Andrea Holik)
 
foto
 
Kovačica II (Foto Ana-Andrea Holik)
 
foto
 
V belehradskom evanjelickom kostole sa včera zišli veriaci viacerých kresťanských denominácií
 
foto
 
Na včerajších modlitebných službách v Belehrade sa zúčasnili aj Pfarrer Hans-Frieder Rabus, otec Vladimir Varga, jerej Vladimir Vranić, fra Željko Paurić (Foto: Anna Petrak Petrović)
 
Tohtoročný Svetový deň modlitieb pod názvom Pramene v púšti pripravili kresťanské ženy z Egypta.Tento deň je pre egyptské rodiny každý rok nádhernou, požehnanou a obohacujúcou slávnosťou. V modlitbách na egyptské ženy a ich službu, včera alebo po tieto dni, mysleli a za ne sa modlili aj v ostatných našich slovenských cirkevných zboroch.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články