Voľby 2014

Voľby 2014
 
Pri počúvaní predvolebných sľubov dedko horekuje: “Jaj, beda! Až tak veľa nových pracovných miest! Ešte aj my penzisti budeme musieť robiť!“ A istý volič vyhlásil: „Zo všetkých ročných období, najviac ľúbim predvolebné ticho!“ Čo na to povedať?! Po predvolebnej kampani a vypieraní mozgov, dvojdňové ticho je akoby pohladením pre znásilňovanú dušu. Napočúvali sme sa sľubov, ako nikdy doteraz a pritom vari, tie sľuby nikdy doteraz neboli až tak urážlivo naivné, plytké, nepodložené, nezmyselné, jalové... nejeden z nás by povedal: sprosté. Nutne sa tu preto natíska dilema: buď sme my voliči osprosteli, alebo sa naši politici natoľko drzí, že nás považujú za mentálne nevyspelých? Alebo,... žeby sa predsa tá rozumová ohraničenosť vzťahovala predovšetkým na nich?
 
foto
 
V našich novších demokratických dejinách voľbami sme si vyberali menšie zlo. Z tejto najnovšej politickej elity a ich predvolebnej ponuky, kto by asi mohol byť menším zlom? Komu dôverovať, v koho dúfať, za koho hlasovať a koho by mohli tunajšie menšiny prípadne favorizovať? Takmer všetko čo sa deje na našej politickej scéne je už dávno videné, dávno otrepané, dávno prečítané...
 
„Vyhýbajte sa častému sedeniu. Kto sedí, ten buď chce jesť, alebo piť alebo myslieť. A toto nie je doba ani pre jednu zo spomenutých vecí.“ Povedal nie tak dávno Duško Radović a tento jeho výrok akoby časom nadobúdal na aktuálnosti. Myslieť nemáme, veď máme tých, čo za nás myslia a za čo sa dobre platení. Len, či nám aj dobre myslia?
 
Nemáme teda veľa myslieť, avšak nad niektorými výstrahami predsa trochu uvažujeme. Iste aj nad touto: „Vojvodinčania, ste si vedomí, že Zhromaždenie Srbska môže dvojtretinovou väčšinou vyniesť rozhodnutie o zrušení autonómnej pokrajiny Vojvodiny?“ (Článok 182, odst. 3 Ústavy Srbska).
 
Srbská pokroková strana (SNS) robí na tom, aby v Zhromaždení Srbska získala dvojtretinovú väčšinu. Ak sa jej to podarí, bude môcť všeličo robiť a urobiť. Iste sa v tom prípade zákony a všetky dôležité veci omnoho rýchlejšie budú môcť schváliť a riešiť, ale bude môcť rozhodovať aj o osude Vojvodiny. Či to bude v prospech Vojvodinčanov? Aj demokrati nám sľubovali hory-doly a nesplnili takmer nič.
 
My Slováci aj na týchto voľbách budeme roztrieštení. Naše hlasy rozdelíme takmer všetkým listinám. Ambícia Slovenskej strany zúčastniť sa na voľbách samostatne - stroskotala. Aj keď táto naša strana nazbierala asi 6.500 hlasov, nepodarilo sa jej zhromaždiť potrebných 10.000 podpisov. Teraz stranícke vedenie a jej predák Padinčan Ján Paul pozývajú Slovákov aby podporili a hlasovali práve za listinu číslo1, čiže za SNS, ktorá zrejme bude mať najväčší počet poslancov v novom zložení parlamentu Srbska.
 
Jednou z posledných koalícií, ktorej sa predsa podarilo zapojiť sa do boja o poslanecké mandáty, je listina číslo 16 a Koalícia všetkých národov a národností. Tvoria ju Rusínska demokratická strana a Slovenská demokratická strana ale aj ostatné národy a národnosti. Ich sloganom je: 16.-ho okrúžkujte číslo 16. Nositeľ listiny je Rusín Miroslav Besermenji a druhým na listine je Kysáčan Ivan Ferko. Táto listina má na zozname viacerých Slovákov a jej členovia veria, že sa im podarí získať aspoň jedno poslanecké miesto v parlamente Srbska.
 
Aj na zoznamoch takmer všetkých volebných listín sú aj Slováci, avšak sú hodne ďaleko od prvých pozícií, teda s malou šancou dostať sa do republikového parlamentu. Iba ak do lokálneho. Ako bude, bude.
 
Ako budeme voliť, tak budeme mať.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články