Sté výročie slovenského divadla v Iloku

Sté výročie slovenského divadla v Iloku
 
V chorvátskom Iloku pri príležitosti 100. výročia prvého divadla v slovenskej reči usporiadajú veľké oslavy a celý apríl sa bude niesť v znamení Tálie. MS Ilok pozýva do Slovenského domu na mesiaca divadla, ktorý sa začne zajtra o 20:00 h a potrvá do 27. apríla 2014. V prvý deň ponúknu video prezentáciu divadiel “Trampoty s láskou” hrané 1999, “Spis” hrané 2001“ a Tri vrecia zemiakov” z roku 2010. V nedeľu 6. apríla bude video prezentácia predstavenia “Hadí princ” hraného 1997 a “Snehulienka” z roku 2012.
 
foto
 
Bohaté dejiny ilockého divadla sú zhrnuté v monografii Slovenské divadlo v Iloku 1914 - 2008 / Slovačko kazalište u Iloku 1914 – 2008. Dielo je písané dvojjazyčne - v slovenčine a v chorvátčine a jeho autormi sú Ružica Černi, Vlatko Miksad a Ratko Sudecký. Knihu vydala Matica slovenská z Iloku roku 2008. Publikácia približuje celý vývin slovenského divadelníctva v Iloku, kde divadelná činnosť bola čulá ešte pred založením prvého slovenského spolku. Prvé divadelné predstavenie v slovenskej reči sa hralo 12. apríla 1914. Predstavené bolo dielo slovenského autora Ferka Urbánka Strašidlo. V monografii sa uvádza, že Blanka Fábryová, rod. Maliaková (1893 – 1964) organizovala prvé slovenské divadelné predstavenie a bola prvá ilocká režisérka, ktorá k Veľkonočnému pondelku 12. apríla 1914 nacvičila veselohru Strašidlo. V tom istom roku vypukla vojna, takže sa nasledujúce divadelné predstavenie hralo až roku 1921. Odvtedy sa divadlo v Iloku hrávalo takmer pravidelne aspoň raz v roku. Zväčša však ročne prichystajú aj dve premiéry: 2. februára na Mary – Hromnice a 27. decembra na Jána. Jedno divadelné predstavenie obyčajne nacvičí skupina dospelých a druhé detská skupina.
 
Najnovšie, na Jána 27. decembra 2013 pani farárka Božena Sajaková s deťmi cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Iloku nacvičila divadelné predstavenie s vianočnou tematikou Šťastlivé Vianoce Kristíny Royovej, s ktorým hosťovali aj v Erdevíku a Selenči.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články