Správa posudzovacej komisie festivalu DIDA 2014

Správa posudzovacej komisie festivalu DIDA 2014 a 20-ročná DIDA fotograficky
 
Čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster – konštatoval kedysi akýsi múdry pán. Pritom akoby mal na zreteli aj Divadelné inscenácie dolnozemských Slovákov v Pivnici. Dvadsaťročné zotrvávanie a trpezlivosť pri ich organizovaní a neustálom zveľaďovaní dali skvelé výsledky. DIDA je festival s dobrým menom. Tajomstvo úspechu je jednoduché. Je to láska, láska a odovzdanosť divadlu týchto dobrých a obetavých ľudí, zoskupených v Divadle Janka Čemana.
 
foto
 
 
 
Posudzujeme a hodnotíme neskutočný a taký skutočný divadelný prejav na pivnickom javisku dvadsiatykrát. Komisia v zložení Zuzana Tárnociová (predsedníčka), Mr Zuzana Týrová a ja (Vladinír Valentík) sme mali príležitosť od 28. marca do 6. apríla 2014 pozrieť si deväť divadelných predstavení z čoho šesť súťažných:
 
• Ústav pre manželské deti, autorky Olgy Ćosićovej v podaní pivnických divadelníkov
• Aká mucha, taký ...autora Jána Privizera na motivy rozprávky O muche zlodejke zo zbierky kysúckých rozprávok Antona Pajanku, v podaní najmladších divadelníkov z Kysáča.
• Keď dozrel čas, autora Dušana Širokého v podaní Divadla Vertigo z Budapešti
• Snehulienka a sedem trpaslíkov, inscenáciu podľa ľudovej rozprávky, ktorú pripravili Anna Koleková, Tereza Trusinová a Anna Petrášová so žiakmi Základnej školy Jána Kollára v Selenči
• Klietka, autora Branislava Čemana a Svetlany Gaškovej v podaní Ochotníckeho divadla Kysáč
• Zypa Cupák, inscenáciu na motívy prózy Jána Čajaka v réžii Rastislava Zorňana a v podaní novosadských divadelníkov.
 
Práve divadelníci novosadského Šafárika si vyslúžili Cenu Janka Čemana s veselohrou Zypa Cupák. Cena sa udeľuje za podanie najautentickejšieho obrazu života dolnozemských Slovákov a simbolicky zachováva spomienku na pivnického spisovateľa a dramatika Janka Čemana.
 
V konkurencii dvoch nových pôvodných divadelných textov Cenu za nový inscenovaný text dolnozemsého autora udeľujeme Branislavovi Čemanovi a Svetlane Gaškovej z Kysáča za novú divadelnú predlohu Klietka, v ktorej badať nové postmodernistické postupy, mix žánrov a mozaikové dramaturgické postupy.
 
Cenu za dramaturgiu alebo dramatizáciu textov sme sa rozhodli neudeliť. Cenu za najúspešnejšie predstavenie, ktoré bude predstavovať festival DIDA na divadelnom festivale Palárikova Raková v Čadci, sme sa rozhodli udeliť inscenácii Klietka, autorov Branislava Čemana a Svetlany Gaškovej v podaní kysáčskych divadelníkov.
 
Herecké ceny, ktoré podľa pravidiel festivalu udeľujeme iba tri, je hádam najtažšie rozdeliť. Najlepšou herečkou festivalu DIDA 2014 sa stala Viola Thirringová z Divadla Vertigo v Budapešti, ktorá stvárnila postavu Hany Gregorovej, rodenej Lilgeovej, manželky Jozefa Gregora Tajovského a sestry petrovského kaplana a básnika Ivana Lilgeho.
 
Druhá cena za herecký výkon zostáva v Pivnici. Vyslúžila si ju Anka Tóthová ako Zuzka v Ústave pre nemanželské deti.
 
Dve tretie ceny za herecký výkon udeľujeme Bojanovi Brnadićovi ako Zypa Cupákovi a Milanovi Klinkovi, epizodistovi M3 z kysáčskej inscenácie Klietka.
 
Sviatok divadla v Pivnici uzavierame. O rok otvárame tretiu decéniu Dní Janka Čemana.
 
Dovidenia o rok.
 
Posudzovacia Komisia:
Zuzana Tárnociová, predsedníčka
Mr. Zuzana Týrová
Vladimír Valentík
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články