Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa
 
„Pre obdobie pôstu sú príznačné smutné farby, ako v liturgii tak aj v ľudovom odievaní. Tak bolo v minulosti a tak je to dodnes. Aj napriek tomu, selenčské dievky si od pradávna na Kvetnú nedeľu do kostola obliekajú pestré kašmerínové sukne a vyšívané oplecká a zástery. Kvetinové vzory na kašmeríne, zásterách a opleckách mali symbolizovať kvety, palmy a ratolesti, ktoré ľudia hádzali pred Ježiša pri slávnostnom vstupe do Jeruzalema. Bola to jediná nedeľa počas pôstu, kedy sa mohli dievky parádiť,“ vysvetľuje nitriansky študent Patrik Rago zo Selenče, ktorý sa takpovediac od malých nôh zaoberá etnológiou a folkloristikou, v čom sa aj odborne zdokonaľuje.
 
foto
 
V Selenči v katolíckom kostole dnes bolo slávnostne (Foto: Marija Trusina)
 
„V súčasnosti je v Selenči pekným zvykom, že sa na Kvetnú nedeľu na katolíckom konci dediny dievčatá a chlapci obliekajú do pestrých krojov a tak dnešnému sviatku dávajú ešte slávnostnejší ráz,“ – ozrejmuje Patrik Rago, ktorý vo vlastnej súkromnej zbierke v Selenči zachováva mnohé autentické ľudové predmety, od ľudového kroja, odevu, až po nábytok.
 
foto
 
Foto: Marija Trusina
 
Patrik Rago v snahe zachovať selenčskú tradíciu ľudového odevu, sa už od detstva zaoberal šitím a vyšívaním tradičného selenčského dievčenského a ženského kroja a venuje sa ich rekonštrukciám. O ňom viac tu: http://www.kulpin.net/aktuality/tvoriva-cinnost-selencana-studujuceho-v-nitre.html
 
Aj v Starej Pazove na Kvetnú nedeľu dievčatá - „paničky“ idú do kostola vyparádené v slovenskom staropazovskom kroji, s pártou na hlave ako mladuchy. Sú to dievčatá predškolského a mladšieho školského veku.
 
foto
 
Foto: skushjcmelik, Vladimir Lepšanović
 
foto
 
“Paničky” zo Starej Pazovy po dnešných službách Božích v evanjelickom kostole (Foto: skushjcmelik, Vladimir Lepšanović)
 
Na Kvetnú nedeľu bohoslužby v evanjelických kostoloch sa začínajú predspevom: „Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. A vydajú ho pohanom, odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.“ Kvetná nedeľa tak ukazuje, v akej tesnej blízkosti stoja dve také odlišné zvolania: Hosana! a Ukrižuj!
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články