Reštaurovaný oltárny obraz v kovačickom kostole

Reštaurovaný oltárny obraz v kovačickom kostole
 
„Kovačický slovenský evanjelický chrám už takmer 170 rokov zdobí oltárny obraz veľkých rozmerov, dielo známeho srbského maliara Konstantina Daniela, namaľovaný roku 1844,“ – hovorí Martin Bajza, farár cirkevného zboru II. Toto monumentálne dielo sa v týchto dňoch zaskvelo novou krásou. Nový lesk získalo v Pokrajinskom ústave pre ochranu pamiatok kultúry v Novom Sade, kde odborníci na ňom vykonali potrebné reštaurátorské a konzervátorské práce. Na oltárnom obraze je znázornení Ježiš ako sa modlí v Getsemanskej záhrade v deň jeho ukrižovania. Podľa biblických záznamov v Zelený štvrtok Ježiša navštívil anjel, ktorý je tiež znázornený na obraze. Obraz bol postavený na oltár 22. februára 1845 a vyžadoval si reštaurovanie.
 
foto
 
Foto Martin Bajza
 
Konstantin Danilo bol srbským pravoslávnym maliarom, ktorý je známy podľa svojich ikonostasov a ktorý pre kovačický evanjelický a. v. chrám roku 1844 namaľoval oltárny obraz.
 
foto
 
Zložitý konzervátorsko-reštaurátorský projekt spoločne vypracovali oba kovačické cirkevné zbory v roku 2008. Prostriedky na jeho realizáciu boli získané z pokrajinských fondov.
 
foto
 
Rám reštaurovali na tvári miesta
 
Súčasná Kovačica bola založená v roku 1802. Evanjelický kostol bol postavený už po 26 rokoch - v roku 1828. Postavil ho architekt Sudaya Kunz z Temešváru. Po 16. rokoch na oltár kostola pribudol veľký obraz, olej na plátne s názvom "Modlitba Krista v Getsemanskej záhrade". Tento obraz je jedným z najvýznamnejších výtvarných diel Konstanina Daniela.
 
Katarína Pucovská

Komentárov  

+1 #1 P...ský, SK 2014-04-18 16:08
Pani redaktorka, krásny článok /reportáž o obraze v kovačickom kostole!
Asi Vás neurazím, ale opravte dva preklepy v prvom odstavci: má byť "znázornený" nie s "í". Tiež preklad Pokrajinského ústavu na "ochranu pamiatok" a nie "pamätníkov"!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články