Konfirmácia 2014

Sme uprostred tzv. poveľkonočného obdobia, v ktorom sa vo väčšine našich cirkevných zborov konajú konfirmačné slávnosti. Dátum konfirmácie si určujú samotné cirkevné zbory a väčšina si zvolila 1. nedeľu po Veľkej noci: Petrovec, Selenča, Kysáč, Pivnica, Silbaš, Laliť, Aradáč, Hajdušica, Padina, Boľovce, Šíd... v Kulpíne sa konfirmácia koná v 2. nedeľu po Veľkej noci, v Lugu v 3. nedeľu po Veľkej noci, v Kovačici II v 5. nedeľu po Veľkej noci, v Starej Pazove v nedeľu pred 1. májom, vo Vojlovici v 1. májovú nedeľu, v Hložanoch v 2. májovú nedeľu, v Kovačici I a v Jánošíku v nedeľu po Vstúpení, v Báčskej Palanke a Bajši v 1. slávnosť svätodušnú, v Bielom Blate na sviatok Svätej Trojice... inde aj príležitostne.

 

V nedeľu 27. apríla v petrovskom evanjelickom a. v. chráme Božom Vladislav Ivičiak konfirmoval 36 dietok, 15 dievčat a 21 chlapcov (Foto: Jaroslav Čiep)


V nedeľu 27. apríla v petrovskom evanjelickom a. v. chráme Božom Vladislav Ivičiak konfirmoval 36 dietok, 15 dievčat a 21 chlapcov (Foto: Jaroslav Čiep)

 

V prvú nedeľu po Veľkej noci v Kysáči krstnú zmluvu potvrdilo 40 konfirmandov, 20 chlapcov a 20 dievčat. Na fotografii so zborovým farárom Ondrejom Marčokom (Foto: Ondrej Benka)

 

V prvú nedeľu po Veľkej noci v Kysáči krstnú zmluvu potvrdilo 40 konfirmandov, 20 chlapcov a 20 dievčat. Na fotografii so zborovým farárom Ondrejom Marčokom (Foto: Ondrej Benka)

 

Silbaš, konfirmácia generácie 2002, z ktorej krstnú zmluvu potvrdilo 10 dievčat a 1 chlapec, po čom sa vyfotografovali so zborovou farárkou Jasminou Kotasovou-Medveďovou (Foto: Aleksandar Laćarak)

 

Silbaš, konfirmácia generácie 2002, z ktorej krstnú zmluvu potvrdilo 10 dievčat a 1 chlapec, po čom sa vyfotografovali so zborovou farárkou Jasminou Kotasovou-Medveďovou (Foto: Aleksandar Laćarak)

 

Padinský CZ sa v posledných rokoch zaraďuje medzi tie z  najväčším počtom  konfirmandov: v tomto roku mali 22 chlapcov a 22 dievčat. Na fotografii s farárom Jánom Cickom a s cirkevnou správou (Foto: Foto-štúdio Centar)

 

Padinský CZ sa v posledných rokoch zaraďuje medzi tie z najväčším počtom konfirmandov: v tomto roku mali 22 chlapcov a 22 dievčat. Na fotografii s farárom Jánom Cickom a s cirkevnou správou (Foto: Foto-štúdio Centar)

 

Hajdušica: deväť dievčat a dvaja chlapci potvrdili svoju krstnú zmluvu a slávnostný čin konfirmácie vykonal farár jánošícky a administrátor hajdušického evanjelického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić (Foto: Vladimír Hudec)

 

Hajdušica: deväť dievčat a dvaja chlapci potvrdili svoju krstnú zmluvu a slávnostný čin konfirmácie vykonal farár jánošícky a administrátor hajdušického evanjelického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić (Foto: Vladimír Hudec)

 

V Starej Pazove v tomto roku mali  40 konfirmandov, 25 dievčat a 15 chlapcov. Na fotografii so zborovým farárom Igorom Feldym (Foto: Edita Bako)

 

V Starej Pazove v tomto roku mali 40 konfirmandov, 25 dievčat a 15 chlapcov. Na fotografii so zborovým farárom Igorom Feldym (Foto: Edita Bako)

 

V Kulpíne  bolo konfirmovaných 10 dievčat a 7 chlapcov. Okrem zborového farára Jaroslava Javorníka na konfirmačnej slávnosti sa zúčastnil aj Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku a farári zo Slovenska Ondrej Rišiaň a Lenka Rišiaňová z Púchova (Foto: Marica Šimová)

 

V Kulpíne bolo konfirmovaných 10 dievčat a 7 chlapcov. Okrem zborového farára Jaroslava Javorníka na konfirmačnej slávnosti sa zúčastnil aj Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku a farári zo Slovenska Ondrej Rišiaň a Lenka Rišiaňová z Púchova (Foto: Marica Šimová)

 

V kulpínskom kostole v deň konfirmácie bolo slávnostne (Foto: Martin Pucovský)


V kulpínskom kostole v deň konfirmácie bolo slávnostne (Foto: Martin Pucovský)

 

V Erdevíku k slávnostnej konfirmácii pristúpilo 8 dietok, ktoré potvrdili krstnú zmluvu pred domácim farárom Jánom Vidom a farárom aradáčskeho zboru Vladimírom Lovásom (Foto: Ondrej Benka)

 

V Erdevíku k slávnostnej konfirmácii pristúpilo 8 dietok, ktoré potvrdili krstnú zmluvu pred domácim farárom Jánom Vidom a farárom aradáčskeho zboru Vladimírom Lovásom (Foto: Ondrej Benka)

 

Hložany - 20 konfirmandov priprával zborový farár Jaroslav Kopčok (Foto: Ondrej Benka)


Hložany - 20 konfirmandov priprával zborový farár Jaroslav Kopčok (Foto: Ondrej Benka)

 

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Bol'ovciach vedie senior sriemsky Ján Vinkovič (Foto: Zlatko Macerak)

 

‎Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Bol'ovciach vedie senior sriemsky Ján Vinkovič (Foto: Zlatko Macerak)

 

V chorvátskom Iloku 11 konfirmandov  priprávala manželská farárska dvojica Dušan a Božena Sajákovci


V chorvátskom Iloku 11 konfirmandov priprávala manželská farárska dvojica Dušan a Božena Sajákovci

 

A takto bolo medzi evanjelikmi v Poľsku: Wisła AD 2014 Lutheran kostol Rev. Petra a Pavla v meste Wisła


A takto bolo medzi evanjelikmi v Poľsku: Wisła AD 2014 Lutheran kostol Rev. Petra a Pavla v meste Wisła

 

V jednotlivých našich cirkevných zboroch sa konfirmácia nekoná každoročne. V niektorých prostrediach, pre malý počet konfirmandov, sa táto slávnosť organizuje iba každý druhý - tretí rok, alebo iba príležitostne.

 

Katarína Pucovská

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články