Či dáva Vzlet rozlet?

„Vzlet ako spoločensko - zábavný časopis má aj vzdelávací charakter a používa sa ako vynikajúca didakticko-učebná pomôcka," zhodnotila predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková úvodom dnešného okrúhleho stola venovaného koncepcii mládežníckeho časopisu Vzlet. „Či dáva Vzlet rozlet našim hodinám slovenčiny nám povie dnešný okrúhly stôl," povedala ďalej a dodala, že on má formulovať naše vedomie, povedomie, naše svedomie... Okrúhly stôl na tému Časopis Vzlet a jeho súčasná koncepcia spoločne dnes zorganizovali Asociácia slovenských pedagógov, ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu a redakcia mládežníckeho časopisu Vzlet.

 

Či dáva Vzlet rozlet?


Mária Andrášiková


Mária Andrášiková

 

Okrúhly stôl sa začal minútou ticha, ktorou si účastníci uctili obete záplav. Moderátorka a členka vzletovskej redakcie Andrea Speváková v pokračovaní vyzvala najprv riaditeľa hostiteľskej školy Jána Brnu a po ňom aj riaditeľa Novinovo–vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Samuela Žiaka pozdraviť prítomných. „Najvýsostnejšia úloha našej ustanovizne je, aby naše noviny boli čo najkvalitnejšie, teda aj Vzlet" povedal Samuel Žiak a dodal, že sa aj na takýto spôsob snažia skvalitniť časopis.


Stevan Lenhart, Samuel Žiak a Katarína Melegová-Melichová


Stevan Lenhart, Samuel Žiak a Katarína Melegová-Melichová


Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, ktorá aj sama bola 10 rokov šéfredaktorkou Vzletu navrhla, aby sa takýto okrúhly stôl na tému koncepcie urobil s tými priamymi čitateľmi po jednotlivých školách, aby aj oni sami povedali čo je to, čo ich zaujíma.


Andrea Speváková, Stevan Lenhart a Samuel Žiak


Andrea Speváková, Stevan Lenhart a Samuel Žiak

 

Predsedníčka Dozornej rady časopisu Vzlet Mária Kotvášová_Jonášová hovorila o náklade a kategóriách čitateľov. Podľa jej slov z úhrnného počtu 1400 výtlačkov čísel, 200 zostáva v redakcii 200-300 odoberajú stredoškoláci, 70 študenti a okolo 800 odoberajú žiaci základnej školy. Mieni preto, že by podľa toho musel byť aj koncipovaný Vzlet, čiže jeho prevažná časť by mala byť prispôsobená záujmom žiakov vyšších ročníkov základnej školy.


Mária Kotvášová-Jonášová


Mária Kotvášová-Jonášová


Hlavný a zodpovedný redaktor časopisu Vzlet Stevan Lenhart prečítal úvodný príspevok:" Snažíme sa vynachádzať tú pravú formulu na upútanie pozornosti mladého čitateľa a zároveň neutrácať informačno-edukačnú funkciu a význam v pestovaní slovenčiny," ozrejmil vzletovský šéfredaktor, ktorý sa zmienil aj o webovej stránke časopisu spustenej v roku 2011 na adrese www.vzlet.rs.


Marta Součková


Marta Součková


Lektorka slovenského jazyka a literatúry na Oddelení slovakistiky v Novom Sade prof. PhDr. Marta Součková, PhD, literárna vedkyňa a profesorka v odbore teória literatúry porovnávala kontext časopisu Vzlet s podobnými slovenskými časopismi „Istým úskalím či už časopisu pre deti a mládež a literatúry pre nich je, že vždy ju tvoria dospelí, teda máme viac rokov ako tí, ktorým je časopis určený." Keď hovorila o kvalite recenzií podčiarkla, že by sa nebála ani ostrejšej kritiky.

 

Ondrej Kotváš


Ondrej Kotváš


Ondrej Kotváš z Padiny právom a hrdo podčiarkol, že z tých 800 výtlačkov Vzletu, ktoré odoberajú žiaci základnej školy, 240 sú padinskí žiaci.


Rozprava, do ktorej sa zapojili mnohí prednášatelia slovenčiny, svedčí o záujme osvetových pracovníkov aj formou čítania nezáväzného učiva skvalitniť prácu s deťmi. Učitelia, okrem vlastnej mienky o Vzlete, prezentovali aj ankety, ktoré vykonali so svojimi žiakmi, v ktorých sa priami konzumenti vyjadrili o časopise a ponúkli návrhy na prípadné vylepšenie.

 

Či dáva Vzlet rozlet?


Vyhodnotenie literárnych prác zverejnených vo vzletovskej rubrike Rozlety sa koná na Stretnutí pod lipami, ktoré každoročne prebieha v inom našom prostredí a tentoraz sa zrealizuje 20. júna 2014 v Kysáči.


Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

 

Komentárov  

-5 #1 Mediálna politika Slovákov vo VojvodineJanko 2014-05-23 13:23
Mne vadí že aj Stevan Lenhart je dosadený po politickej línii tak ako aj Samo Žiak! Samé predlžené ruky Anny Tomanovej Makanovej a Demokratickej strany.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články