Vibrácie citov a explózia hudby

„Nie je možné, aby tá hudba, ktorú sme počuli, neprenikla až do špikov," povedal kulpínsky farár Jaroslav Javorník po včerajšom koncerte Komorného zboru ECAV Senica, usporiadaného v rámci predpoludňajších služieb Božích v kulpínskom kostole. Kostol bol doslova vyplnený krásnym spevom a hudbou, ktorú každý prítomný jednoducho musel pocítiť a prežívať. City sa ronili a nejedna slza kotúľala. Silný potlesk bol tým najmenším, čím sa spoločenstvo zhromaždených v chráme mohlo zavďačiť za vynikajúci duchovný zážitok. So zborom, od jeho založenia pracuje umelecká vedúca Anna Rýzková. Zbor vznikol pred desaťročím s cieľom šíriť duchovné piesne a všestranne napomáhať ich zveľaďovaniu. Zameraný je na sakrálnu hudbu, ale v repertoári zahŕňa aj skladby svetského a ľudového charakteru.

 

Vibrácie citov a explózia hudby

 


ZVUKOVÁ ILUSTRÁCIA SPEVU


Juraj Šefčík, Jaroslav Javorník a Peter Švehla


Juraj Šefčík, Jaroslav Javorník a Peter Švehla

 

Vibrácie citov a explózia hudby

 

Vibrácie citov a explózia hudby

 

Vibrácie citov a explózia hudby


Prítomných na službách Božích privítal Mgr. Jaroslav Javorník, PhDr., farár kulpínsky a kázňou a so slovom Božím sa prihovoril Mgr.Th Juraj Šefčík, ktorý v CZ Kulpín pôsobil v období rokov 1979 – 1997. „Ubehlo temer 17 rokov a teraz tu stojím, akoby sa medzitým nič ani nebolo udialo," zaspomínal si v.p. Juraj Šefčík, ktorý bol kulpínskym zborovým farárom 18 rokov a takmer rovnaký časový úsek už pôsobí v CZ Senica v SR.


Vibrácie citov a explózia hudby


Slovami s 95. žalmu určenými na včerajšiu nedeľu: Poďte, plesajte...sa prihovoril konsenior ThDr. Peter Švehla, zborový farár zo Skalice. Úprimne priznal, že sa ponúkol prísť do Kulpína a do Srbska, keďže vyrastal v Žiline, kde bol farárom Ondrej Peťkovský z Kysáča a kostolníkom Samuel Peťkovský z Kulpína. Spolužiakov mal tiež zo Srbska. „Mal som správy, vedel som o tom, uveril som a potom som chcel aj vidieť ako je to tuná," zdôraznil v.p. Peter Švehla.


Vibrácie citov a explózia hudby

 

Peňažná zbierka zo včerajších bohoslužieb v kulpínskom kostole bude venovaná povodňami zasiahnutému obyvateľstvu v Srbsku.


Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články