Rozvoj podnikania žien

Združenie podnikateliek Srbska (ZPS) zorganizovalo dňa 23. mája 2014 v Báčskom Petrovci prvý z celkovo siedmich okrúhlych stolov na tému „Návrh Rezolúcie o podpore Národnej Rady Srbska o rozvoji podnikania žien". Jana Zabunov, riaditeľka Akadémie podnikania žien z Báčskeho Petrovca, jednej z troch miestnych partnerských organizácií, s ktorými ZPS na tomto projekte spolupracuje, predstavila priority tejto organizácie v oblasti podnikania žien. V druhej časti dňa, v mene Združenia podnikateliek Srbska sa prítomným prihovorila Olivera Popović, podpredsedníčka ZPS, ktorá predstavila ciele projektu „Aj podnikateľky prispievajú", zatiaľ čo Dubravka Filipovski, poslankyňa a predstaviteľka Ženskej parlamentnej siete Národnej Rady Srbska predstavila Návrh Rezolúcie pre podporu podnikania žien zo strany národného Parlamentu.

 

Rozvoj podnikania žien

 

Stretnutie podnikateliek z obce Báčsky Petrovec zahájil workshop o rodovom rozpočtovaní, s cieľom zoznámiť podnikateľky s obecným rozpočtom ako politickým a finančným nástrojom, ktorý by mal zohrávať dôležitú úlohu v spravodlivom prerozdelení rozpočtových prostriedkov a v prvom rade v prerozdelení týchto prostriedkov v prospech rodovej rovnosti, keďže ako sa ukázalo najväčšie príjmy do rozpočtu prichádzajú z daní, ktoré odvádzajú zamestnaní/-é, podnikatelia, podnikateľky, súkromný sektor.

 

Rozvoj podnikania žien

 

Obe akcie, okrúhly stôl a workshop o rodovom rozpočtovaní, boli realizované v rámci aktivít, ktoré ZPS realizuje v rámci projektu „Príspevok podnikateliek k rozvoju ekonomickej politiky v novom politickom kontexte" („Aj podnikateľky prispievajú"), ktorý finančne podporila Delegácia Európskej únie v Srbsku a Kancelária pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou Vlády Srbskej republiky. Inštitucionálnu podporu tomuto projektu poskytla Národná Rada Srbskej republiky.

 

Jeden z cieľov projektu je práve prostredníctvom okrúhlych stolov predstaviť iniciatívu podnikateliek, ktoré chcú byť aktívne v procese prípravy a prijímania zákonov a týmto spôsobom podporiť prijatie takej politiky, ktorá bude na podnikanie pôsobiť rozvojovo a stimulačne bez zbytočných zásahov a intervencií štátu a štátnych inštitúcii.

 

Rozvoj podnikania žien


Podnikateľky zo siedmich miest a obcí v Srbsku v rámci svojich komunít prostredníctvom tohto projektu majú príležitosť diskutovať o Návrhu Rezolúcie Národnej rady Srbska o podpore podnikania žien.

 

Na konci projektu, v novembri 2014, plán je, aby uvedená Rezolúcia bola zo strany Národnej rady Srbska, konkrétne zo strany predsedu Parlamentu prijatá a verifikovaná.

 

Okrem Báčskeho Petrovca, Návrh Rezolúcie bude predstavený aj podnikateľkám v Belehrade, Čačku, Valjeve, Zaječare, Subotici a v Bujanovci.

 

Viac o projekte „Aj podnikateľky prispievajú" sa dozviete na web stránke ZPS www.poslovnezene.org.rs v rubrike - Aktuálne projekty.

 

Jana Zabunov

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články