Sviatok Vstúpenia a sviatok spevu v Kovačici

V Kovačici, v cirkevnom zbore I, vo sviatok Vstúpenia Krista Pána, usporiadali prezentáciu dvoch CD: Šla svetom láska nebeská, ktorým si ženský cirkevný spevokol pripomenul 20. výročie od obnovenia a tiež aj mládežníckeho CD Veľký je Boh, ktorý vydali pri príležitosti 30. výročia pôsobenia evanjelickej mládeže v tomto zbore. Členky Ženského cirkevného spevokolu už 20 rokov vedené Alžbetou Hriešikovou pripravili a nahrali v poradí tretie CD a pokonfirmačná mládež, s ktorou pracuje Pavel Tomáš ml. vydala prvé CD.


Sviatok Vstúpenia a sviatok spevu v Kovačici


Cirkevný spev má však v však Kovačici omnoho dlhšiu tradíciu. Pri cirkvi bol pôvodne založený najprv mužský cirkevný spevokol, z ktorého sa neskoršie vyvinuli ďalšie spevokoly. Súčasný ženský kovačický spevácky zbor obnovil svoju činnosť roku 1994 a 10 rokov predtým sa aktívne začalo pracovať aj s pokonfirmačnou mládežou.


Prítomných na oslave privítal zborový farár a senior Banátskeho seniorátu Pavel Sklenár


Prítomných na oslave privítal zborový farár a senior Banátskeho seniorátu Pavel Sklenár


Hudobné privítanie mal na starosti ženský cirkevný spevokol


Hudobné privítanie mal na starosti ženský cirkevný spevokol


Mládež sa tiež predstavila pekným spevom


Mládež sa tiež predstavila pekným spevom


Kázňou a slovom Božím sa prihovoril Ján Cicka, farár padinský


Kázňou a slovom Božím sa prihovoril Ján Cicka, farár padinský


Nevystali ani poetické predely


Nevystali ani poetické predely


Dirigentke Alžbete Hriešikovej sa členky ženského zboru obrazom zavďačili za 20-ročnú prácu


Dirigentke Alžbete Hriešikovej sa členky ženského zboru obrazom zavďačili za 20-ročnú prácu


Pozornosť a vďaku si zaslúžil aj Pavel Tomáš ml.


Pozornosť a vďaku si zaslúžil aj Pavel Tomáš ml.


Predstaviteľky ženského spevokolu a cirkevnej mládeže prítomným priblížili dejiny zborov


Predstaviteľky ženského spevokolu a cirkevnej mládeže prítomným priblížili dejiny zborov


Sviatok Vstúpenia a sviatok spevu v Kovačici


Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články