Zo slovakistickej tvorby

Pri príležitosti 60. výročia Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade dnes predpoludním vo fakultnej čitárni otvorili výstavu Zo slovakistickej tvorby, resp. prezentovali knižné publikácie pracovníkov a bývalých študentov Oddelenia slovakistiky. V pokračovaní profesorovi na dôchodku Dr. Michalovi Harpáňovi J.E. Ján Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade odovzdal Veľkú medailu Svätého Gorazda. Študentke slovakistiky Anne Margarete Valentovej, ktorá je nositeľkou výnimočnej ceny Univerzity v Novom Sade za ukončenie základných akademických štúdií s najvyššou priemernou známkou 10,00 vo všetkých štyroch ročníkoch a bola vymenovaná za najlepšiu študentku Filozofickej fakulty v akademickom roku 2012/2013, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová udelila Čestné uznanie a finančnú podporu 10.000 dinárov.


Michalovi Harpáňovi veľvyslanec SR Ján Varšo odovzdal Veľkú medailu Svätého Gorazda


Michalovi Harpáňovi veľvyslanec SR Ján Varšo odovzdal Veľkú medailu Svätého Gorazda

 

Prítomných na dnešnej nekaždodennej slávnosti najprv privítala moderátorka Jasna Uhláriková a potom slovo odovzdala Jarmile Hodoličovej, šéfka Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. „V priebehu celého roka Filozofická fakulta oslavuje 60 rokov od svojho založenia. Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea Oddelenie slovakistiky, okrem iného, pripravilo aj túto výstavu. Takéto podujatie, akým je výstava kníh pracovníkov a bývalých študentov sme doposiaľ nemali, " povedala profesorka Hodoličová a dodala, že sú vystavené publikácie svedectvom vedeckých a odborných aktivít zamestnancov ústavu ale aj prehliadkou prác ich študentov, absolventov, ktorých knižné publikácie znamenali významný prínos vo vede, literatúre a kultúre. "Toto je prvé podujatie v rámci osláv výročia 60 rokov našej fakulty, ale nie aj posledné. V októbri predstavíme knihu, pamätnicu o vyše polstoročnom pôsobení slovakistiky na Filozofickej fakulte," vyzdvihla Jarmila Hodoličová.

 

Dr. Jarmila Hodoličová hovorila o Oddelení slovakistiky


Dr. Jarmila Hodoličová hovorila o Oddelení slovakistiky


„Ste v chráme, ktorý umožňuje štúdium v piatich materinských jazykoch," povedala úvodom dekanka Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade Ivana Živančevićová-Sekerušová, pričom poznamenala, že sa nedostatočne zdôrazňuje význam viacrečového vysokoškolského vzdelávania. Ozrejmila, že sa okrem srbského v Novom Sade môže študovať slovenský, maďarský, rumunský a rusínsky jazyk. „Myslím si, že sme jedineční nielen v Srbsku a nielen v regióne. Vo svete jesto málo takýchto príkladov" podčiarkla Prof. dr Ivana Živančević- Sekeruš, ktorá výstavu aj otvorila.

 

Dr. Michal Harpáň


Dr. Michal Harpáň


Jeho Excelencia JUDr. Ján Varšo, CSc., veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku blahoželal Fakulte, zamestnancom a študentom k jubileu. „Univerzita v Novom Sade je z hľadiska svojej multikultúrnosti a jazykov, ktoré sa tu používajú, svojim spôsobom rarita," zhodnotil slovenský veľvyslanec podčiarkujúc význam tejto ustanovizne v zachovávaní jazyka a kultúry. Zmienil sa aj o dvojstrannej spolupráci a výmene profesorov ale hovoril aj o študentoch. „Pravda je, že máme na báze dvojstranných dohôd spoluprácu a verím, že sa postupne budeme dostávať k tomu, aby študenti, či už študovali na Slovensku alebo tu v Srbsku, zostávali v Srbsku, v rámci procesu európskej integrácie a postupných reforiem, tak aby napomáhali k rozvoju prostredia a spoločnosti v ktorej žijú, v ktorej sa narodili," povedal Ján Varšo. Na vynikajúcom úspechu zablahoželal Anne Margaréte Valentovej a riadnemu profesorovi na dôchodku Dr. Michalovi Harpáňovi, v mene ministra školstva SR Dušana Čaploviča odovzdal čestné uznanie a Veľkú medailu Svätého Gorazda za celoživotné dielo v oblasti literárnej vedy, pedagogickej činnosti a za rozvoj slovakistiky vo Vojvodine...


A. T. Makanová a Anna Margaréta Valentová pri odovzdávaní finančnej podpory


A. T. Makanová a Anna Margaréta Valentová pri odovzdávaní finančnej podpory


„Ocenenie je také trojjediné, za literárnu vedu, pedagogickú činnosť a rozvoj slovakistiky," podotkol doktor Harpáň, ktorý vysvetlil, že príchodom na fakultu bol vskutku prinútený zaoberať sa aj vedou. „ Keď som sa dostal na vysokú školu, tak som sa vedome zriekol jednej svojej orientácie, literárnej kritiky. Zúžil som svoje pole, lebo som ocenil, že bude najväčším prínosom, keď sa budem zaoberať literatúrou vojvodinských Slovákov," ozrejmil nositeľ ceny Svätého Gorazda, ktorú udeľuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.


O výstave sa zmienila jej autorka Tatiana Pintírová ako aj vedúca bibliotéky Violeta Rakićová


O výstave sa zmienila jej autorka Tatiana Pintírová ako aj vedúca bibliotéky Violeta Rakićová


Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) Anna Tomanová-Makanová podčiarkla význam vzdelávania študentov po slovensky a Oddeleniu slovakistiky v mene NRSNM venovala dva počítače a Anne Margarete Valentovej udelila pochvalné uznanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

Na dnešnej slávnosti sa zúčastnili zamestnanci Oddelenia slovakistiky...


Na dnešnej slávnosti sa zúčastnili zamestnanci Oddelenia slovakistiky...

 

...ale aj početní hostia


...ale aj početní hostia


a študenti


a študenti

 

Výstava Zo slovakistickej tvorby


Výstava Zo slovakistickej tvorby


Zo slovakistickej tvorby


Zo slovakistickej tvorby

 

Tortu k jubileu načala vedúca Oddelenia slovakistiky Jarmila Hodoličová


Tortu k jubileu načala vedúca Oddelenia slovakistiky Jarmila Hodoličová

 

Katarína Pucovská

Komentárov  

+4 #1 Blahoželanie!OP-ský 2014-06-05 17:01
Aj keď prof. Dr. Michal Harpáň s pokorou vyznal, že pole svojej pôvodnej činnosti zúžil na výskum literatúry vojvodinských Slovákov, snáď tým získal viacej času a priestoru na dosiahnutie výnimočných výsledkov s úrovňou ďaleko presahujúcou dolnozemské prostredie. Na udelené ocenenie môže byť právom hrdý a spolu s ním i celá naša menšina. Svojou erudíciou a pracovitosťou (tak ako i nedávno spomínaný jubilant Dr. Víťazoslav Hronec) počas niekoľkých desaťročí vecne hodnotil a udával správny smer našej literárnej tvorby.
Rovnako s uznaním sa pozeráme i na nevšedný úspech študentky Anny M. Valentovej, ktorá sa ocitla na samom čele svojej generácie.
Chceme veriť, že Oddelenie slovakistiky FF Uni v N. Sade bude mať aj naďalej vo svojom prostredí takéto vzácne, pracovité osobnosti a náležite si ich bude aj vážiť.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články