Vniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť

Básnik, prozaik a literárny kritik Víťazoslav Hronec šiestykrát získal cenu Nového života. Druhá časť včerajšieho 58. Literárneho snemovania bola venovaná jubileám: Pavla Mučajiho (85), Márie Myjavcovej (80), Viery Benkovej (75), Michala Harpáňa (70) a Víťazoslava Hronca (70). V tretej časti odznelo 15 referátov na tému Literatúra, literárna veda a jazykoveda – tvorivý prínos Michala Harpáňa, Víťazoslava Hronca a Márie Myjavcovej. Snemovanie prebiehalo v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a organizátorom podujatia bola redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM.


Vniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť


Úvodom sa prihovoril Adam Svetlík, šéfredaktor časopisu Nový život a program ďalej moderovala Zuzana Čížiková. K rečníckemu pultu pozvala najprv Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM, ktorá hovorila o snemovaní ako o najstaršom podujatí vojvodinských Slovákov, ktoré má už 58-ročnú tradíciu. V mene delegácie z Rumunska sa prihovoril Pavel Hlásnik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov z Rumunska, ktorý sa poďakoval za pozvanie a vyjadril potešenie, že sa môžu podeliť s nami o získané poznatky. Prítomných pozdravil aj Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov zo SR.


Víťazoslav Hronec  - šesťnásobný laureát ceny Nového života


Víťazoslav Hronec - šesťnásobný laureát ceny Nového života


V mene odbornej komisie, ktorá pracovala v zložení Ladislav Čáni, Anamária Boldocká- Grbićová a Zdenka Valentová-Belićová, cenu zdôvodnila predsedníčka Zdenka Valentová-Belićová. Ozrejmila, že Cenu Nového života za rok 2013 Víťazoslav Hronec získal za esej Vniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť. Tiež poznamenala, že išlo o kvalitný ročník, ako aj to, že komisia mala rozličné názory. Podľa jej názoru pluralita v myslení svedčí o kvalite viacerých vlaňajších zverejnených príspevkov.


„Vízia slobody ale aj viera vo víťazstvo etického človeka prispeli, že mal (Pavel Mučaji) bojujúce srdce. V dlhom hľadaní domova zakotvil v slnečnom prístreší svojej dediny. Pomenoval ju moja Itaka...," okrem iného povedala Zuzana Čížiková o najstaršom jubilantovi, ktorý žiaľ na snemovanie neprišiel.

 

	Mária Myjavcová  - jazykovedkyňa, zostavovateľka učebníc, prekladateľka...


Mária Myjavcová - jazykovedkyňa, zostavovateľka učebníc, prekladateľka...


Svojej niekdajšej profesorke Márii Myjavcovej vyberanými slovami a nanajvýš emotívne zablahoželala šéfka Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade Jarmila Hodoličová.


Viera Benková - spisovateľka, redaktorka, prekladateľka


Viera Benková - spisovateľka, redaktorka, prekladateľka


Samuel Boldocký zablahoželal Viere Benkovej trochu ináč - čiže k päťdesiatke. Ozrejmil, že sa Viera Benková ako poetka zrodila v roku 1964 knihou Májový ošiaľ –inovačnou lyrikou a ľúbostnými veršami, ktoré mali erotickú podstať.


Vniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť


Riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Vladimír Valentík ďalším dvom jubilantom Michalovi Harpáňovi a Víťazoslavovi Hroncovi odovzdal autorské výtlačky ich najnovších kníh.


Michal Harpáň – univerzitný profesor na dôchodku v tomto roku bol vyznamenaný Veľkou medailou Svätého Gorazda, za celoživotné dielo v oblasti literárnej vedy, pedagogickej činnosti a za rozvoj slovakistiky vo Vojvodine ktorú udeľuje Ministerstvo školstva SR.

 

Adam Svetlík a Zuzana Čížiková


Adam Svetlík a Zuzana Čížiková

 

Zdenka Valentová-Belićová zdôvodnila rozhodnutie komisie o Cene Nového života za rok 2013


Zdenka Valentová-Belićová zdôvodnila rozhodnutie komisie o Cene Nového života za rok 2013

 

V tretej časti snemovania cenný prínos k hodnoteniu tvorby Michala Harpáňa , Víťazoslava Hronca a Márie Myjavcovej pridali viacerí domáci a zahraniční odborníci.


Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články