Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2013/2014

Cena poroty: Tabita Sara Elijaš a Osobitná cena poroty: Jaroslava Majerová, obe žiačky Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Osobitná cena predsedu MS: Andrea Grňová Základná škola 15.októbra Pivnica, ocenený pedagóg Ľudmila Berediová-Stupavská zo Základnej školy Ľudovíta Štúra z Kysáča a ocenená škola: Základná škola mladých pokolení, Kovačica. Z 12 Čestných uznaní, polovica patrí žiakom v Srbsku. Tak rozhodla odborná komisia 22. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Do súťaže sa úhrne prihlásilo 107 škôl z celého Slovenska a 27 škôl slovenského zahraničia, pričom zo zahraničia sa hodnotilo 133 prác z 8 štátov.


FOTO: www.uszz.sk


FOTO: www.uszz.sk

 

V nedeľu 8. júna sa do svojich domovov rozišla skupinka detí zo slovenských prostredí v Srbsku, Chorvátsku a Rumunsku, ktoré boli na Slovensku, v krajine ich predkov, na štvordňovom pobyte. Jeho nosným motívom bolo slávnostné oceňovanie najlepších v už tradičnej a obľúbenej súťaži žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska ako aj zo slovenského zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, na organizácii ktorej sa spolupodieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.


Odborná porota hodnotila celkom 618 prác, pričom zahraniční účastníci už tradične súťažili v 4. kategórii, ktorú organizačne zabezpečovala Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.


Zo Srbska sa do súťaže zapojili školy:ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, ZŠ maršala Tita v Padine, ZŠ 15. októbra v Pivnici, ZŠ Jána Kollára v Selenči, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.


Tento ročník sa niesol v znamení 170. výročia vzniku slovenskej hymny a 170. výročia založenia spolku Tatrín.


Literárnu súťaž žiakov základných a stredných škôl Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko vypísalo a jej garantom a organizátorom je viacero inštitúcií a organizácií: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN - Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.


Viac TU: http://www.uszz.sk/sk/stranka/3175/ocenili-laureatov-sutaze-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-krajanskych-ziakov-ocarili-aj-bojnice-martin-a-donovaly

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články