Milan Rastislav Štefánik

Na včerajšej akadémii a prezentácii osobnosti a diela generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, v rámci 95. výročia jeho tragickej smrti a stého výročia vypuknutia I. svetovej vojny, sa hovorilo aj o petrovskej kníhtlačiarni a Ekumenickej duchovnej rade. Súčasťou večierka bola prezentácia umelecko-dokumentárneho filmu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a prednáška na tému štefánikovského fenoménu v slovenskom zahraničí. Akadémiu zorganizoval MOMS Petrovec a ústredie MSS v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí (SZSZ). Na uvedené témy hovoril Stanislav Bajaník, člen Výboru MS a člen SZSZ. Akadémiu usporiadali v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci, v jedinej sieni na svete ktorá nesie meno Milana Rastislava Štefánika, kde prítomných privítala predsedníčka MOMS Petrovec a MSS Katarína Melegová-Melichová.

 

Milan Rastislav Štefánik

 

Na začiatku akadémie Stanislav Bajaník vyzval prítomných postaviť sa a zaspievať matičnú hymnu Kto za pravdu horí. Spev sám sprevádzal hrou na klavíri.

 

Milan Rastislav Štefánik

 

Milan Rastislav Štefánik

 

„Táto naša misia je súčasťou niekoľkých punktov aj tu vo Vojvodine, kde sa pokúsime pietne pripomínať jednu z najväčších osobností Slovanov Milana Rastislava Štefánika. Spolu s Vierou Tapalagovou, zo Svetového združenia Slovákov v zahraničí, sme absolvovali spolu asi 50 návštev slovenských škôl na Slovensku, kde sme prezentovali túto tému," vyzdvihol S. Bajaník. Dodal, že navštívili aj petrovské gymnázium, kde žiakov informoval o peňažnej zbierke, ktorú roku 1918 zorganizoval Milan Rastislav Štefánik, keď od amerických Slovákov na podporu česko-slovenských légií získal miliónovú podporu, z čoho značná časť bola usmernená na gymnázium Jána Kollára v Petrovci.

 

Stanislav Bajník poukázal na tri nosné problémy a témy Slovákov v Báčskom Petrovci, ktoré sa týkajú aj Slovákov vo Vojvodine a na celom svete. V tej súvislosti vyzdvihol Ekumenickú duchovnú radu, ktorú vlani založili v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí a Maticou slovenskou a na jej čelo zvolili Petrovčana Samuela Vrbovského, biskupa Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi v Srbsku (http://www.kulpin.net/archiv/22- aktuality/aktuality/6388-ekumenicka-duchovna-rada).


„Druhá moja myšlienka k tomuto nášmu matično-slovensko-slovanskému, duchovno-národnému, identitnému stretnutiu smeruje k problému toho skvostu, ktorý nikto iný nemá, a to je tlačiareň Kultúra, ktorá má tradíciu," povedal ďalej S. Bajaník ozrejmujúc, že ide o druhý náš unikát, ktorý by bolo treba zachovať. Podľa jeho slov na pôde Neografie, ktorá patrí Matici slovenskej a na pôde Matice slovenskej boli búrlivé diskusie okolo toho, prečo sa dopustil úpadok petrovskej tlačiarne, ktorá má bohatú tradíciu a je jednou z najstarších tlačiarní slovenského zahraničia. „Nový Výbor MS poveril moju maličkosť, či by som nebol ochotný stúpiť do diskusie, do debaty a do rozhovoru, ako ďalej s tým aby tento fenomén vydržal a ostal fungovať ako dedičstvo vašich starých otcov, ako svetový unikát,..." podčiarkol S. Bajaník a ďalej hovoril o nastavenom projekte zachovania tlačiarne Kultúry za každú cenu. Do projektu by sa mali zapojiť všetky dôležité subjekty, vrátane štátnych inštitúcií a mal by sa podpísať aj Memorandum o spolupráci medzi Kultúrou a Maticou slovenskou.

 

Milan Rastislav Štefánik

 

Tretia a zároveň aj nosná téma včerajšej akadémie bol Milan Rastislav Štefánik a šírenie národnej pamäti medzi Slovákmi na Slovensku a Slovákmi v zahraničí.


Premietaný bol umelecko-dokumentárny film o tomto významnom slovenskom politikovi, astronómovi, filozofovi, generálovi francúzskej armády, ktorý v rokoch 1914 – 1918 organizoval česko-slovenské légie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku a v roku 1918 protisovietsku intervenciu na Sibíri. Taktiež bol členom Národnej rady v Paríži a prvý česko-slovenský minister vojny. Zahynul pri leteckej katastrofe pri návrate na Slovensko.

 

Milan Rastislav Štefánik

 

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi problematika dolnozemských Slovákov nebola cudzia, keďže jeho starší brat Igor Branislav Štefánik (http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2172-igor-branislav-tefanik) pôsobil v niekoľkých cirkevných zboroch a najdlhšie v Báčskej Palanke a v Novom Sade, kde je aj pochovaný. Viera Benková upozornila na tento aspekt, ktorý je málo známy a týka sa priamo nás. Navrhla preto viac pozornosti venovať takým udalostiam, keď napríklad Milan Rasatislav Štefánik prišiel na svadbu svojho brata do Pivnice a už tam hovoril o svojich víziách a budúcom štáte Čechov a Slovákov.

 

Jaroslav Feldy prezentoval ponuku Nadácie Milana Rastislava Štefánika, ktorá je ochotná podporiť podobné filmové projekcie, akadémie a večierky

v našich prostrediach, v ktorých sú spolky alebo ulice pomenované podľa tohto velikána slovenských a svetových dejín.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články