Jubilujúci Spolok žien v Pivnici

Spolok žien v Pivnici v nedeľu 15.júna zaznamenal jubileum – desaťročnicu od obnovenia. Na oslavy si členky povolali mnohých hostí, predovšetkým členky priateľských Spolkov žien.

 

Pri tejto príležitosti bola nainštalovaná nová výstava Bábiky a detské kroje


Pri tejto príležitosti bola nainštalovaná nová výstava Bábiky a detské kroje

 

Prítomným sa prihovorila predsedníčka pivnického Spolku žien Anna Valášeková. Srdečne privítala všetkých hostí a popriala krásne chvíle nedeľného popoludnia. Uvítala predstaviteľky Spolkov žien zo Selenče, Lalite, Silbaša, Kulpínu, Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Hložian, Aktív žien z Obrovca, Zlatne ruke z Palanky, a predstaviteľky klubov GC z Čeláreva, N.Gajdobry, a Tovariševa. Osobitne uvítala riaditeľku Základnej školy „15.októbra" Tatianu Naďovú s kolegyňami, predstaviteľku Miestneho spoločenstva Vlastu Šusterovú-Červenú, direktorku Gerontologického centra Nadu Julinac, penzistov, hasičov. Zvlášť privítala najstaršiu členku Pivnického spolku žien Zuzanu Činčurákovú, ktorá bola predsedníčkou (1966/1968) a dlhé roky členkou.


Príhovor riaditeľky Gerontologického centra Nady Julinac


Príhovor riaditeľky Gerontologického centra Nady Julinac

 

Oslavy spestrili: spevácka skupina domáceho spolku, ktorá zaspievala niekoľko slovenských ľudových piesní. Členovia Divadla Janka Čemana rozosmiali prítomných scénkami: V krčme v Pivnici, a Dve susedy na ulici...Konferansu, ako aj texty Anny Valášekovej Vrajkáč, a Alžbety Séčovej U starej mame na prátkách, Dejiny pivnického spolku čítali Anka Žihlavská a Daniela Durgalová.


Jubilujúci Spolok žien v Pivnici


Zvlášť dojímavé bolo srdečné poďakovanie predsedníčky Anny Valášekovej, ktorá neskrývala nevšednú radosť z urobenej práce počas desať rokov činnosti Spolku. Úprimne sa poďakovala členkám, ktoré majú za sebou neuveriteľne plodnú prácu. Poďakovala sa za ich nesebeckosť, za ochotu a štedrosť, že nešetrili svojim časom ani peňazmi, ale pomáhali v každom ohľade. Ešte stále robia neúnavne, pomáhajú, alebo prispejú finančne. -„Preto spolok môže tak dobre fungovať, môžeme spolunažívať a tešiť sa."-povedala Valášeková. Zvlášť sa poďakovala direktorke Gerontologického centra v Báčskej Palanke Nade Julinac za nežistnú spoluprácu za tie roky, ktorá bola veľmi bohatá a bez nej by tiež pivnický Spolok žien nebol tým, čím je dnes.

 

Jubilujúci Spolok žien v Pivnici


K jubileu zablahoželali: Drahotína Dorčová a Katarína Arňašová - básňou,(Báčsky Petrovec) Nada Julinac (Báčska Palanka, GC), Katarína Zorňanová (Kulpín), Katarína Ušiaková (Silbaš), Darina Valachová (Báčska Palanka), Vesna Zahorcová (Pivnická evanjelická cirkev).


Pri tejto príležitosti bola nainštalovaná nová výstava Bábiky a detské kroje v Diakonickom dome. Na dobrú náladu hrali Štefan Blatnický-Bejo a Michal Pap. Nechýbala ani večera a potom rozlúčky... do prvej príležitosti, literárneho stretnutia.

 

Elena Hložanová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články