43. Stretnutie pod lipami

Báseň Medicitizmus nostalgitizmus vynikla nad ostatnou tvorbou a autorke, Tatiane Krížovej, žiačke Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, priniesla titul laureátky Rozletov. Kristína Srnková z Kysáča získala cenu za najlepšie výtvarné práce zverejnené v rubrike Rozlety mládežníckeho časopisu Vzlet. Tak rozhodli odborné komisie a ceny udelili na včerajšom 43. Stretnutí pod lipami, ktoré prebiehalo v Kysáči. V mene hostiteľov mladých rozletovcov privítal predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč Ján Slávik a riaditeľka Ustanovizne pre kultúru, informovanie a vzdelávanie KIS Kysáč Anna Chrťanová-Leskovac a tiež šéfredaktor Vzletu Stevan Lenhart. Okrem čítania poézie zverejnenej vo vlaňajšom Vzlete, prítomní budúci literáti sa „remeslu" mohli zaučiť z rozhovoru Marty Součkovej s mladým spisovateľom zo Slovenska Jánom Púčekom, ktorý doteraz už vydal dve knihy a v časopise Fragment predstavuje začínajúcich autorov. Hudobné predely patrili trubkárovi Miroslavovi Poničanovi, tiež aj Maríne Macákovej, ktorá sa predstavila hrou na syntetizátore a speváčke Ivane Vozárovej. Výstavu výtvarných prác otvoril akademický maliar Milan Súdi.

 

Nádejná ilustrátorka Kristína Srnková a nádejná poetka Tatiana Krížová (Foto: Stevan Lenhart)


Nádejná ilustrátorka Kristína Srnková a nádejná poetka Tatiana Krížová (Foto: Stevan Lenhart)

 

Hosť Stretnutia pod lipami Ján Púček a lektorka slovenského jazyka a literatúry na Oddelení slovakistiky v Novom Sade Marta Součková


Hosť Stretnutia pod lipami Ján Púček a lektorka slovenského jazyka a literatúry na Oddelení slovakistiky v Novom Sade Marta Součková

 

Radovan Mirić hrou na gitare  sprevádzal Ivanu Vozárovú z Kysáča, ktorá sa včera predstavila spevom a ktorá rozletovskú cenu za poéziu získala pred dvomi rokmi


Radovan Mirić hrou na gitare sprevádzal Ivanu Vozárovú z Kysáča, ktorá sa včera predstavila spevom a ktorá rozletovskú cenu za poéziu získala pred dvomi rokmi

 

Správa literárnej komisie - cena Rozletov za poéziu 2014

 

Sme nesmierne radi že sa aj tentoraz podieľame na živote našej literatúry, jej budúcnosti. Rozlety pretrvávajú a práve táto rubrika Vzletu je azda aj akousi zálohou a hádam aj zárukou slovenskej literatúry a kultúry. Niet pochýb, že tu môžeme pátrať po budúcich spisovateľoch, publicistoch, žurnalistoch...


V pozorovanom období – september 2013 až jún 2014 čítali sme tvorbu tak nových ako i staronových, ale aj tých už ostrieľaných autorov, či autoriek. Najusilovnejšie boli práve Kysáčanky Aranea a Adora, čiže Svetlana Gašková a Ivana Vozárová. I keď prevahu majú autorky: Krížová, Strakúšeková, Kolárová, Dýrová, Majdlíková, Faďošová, Hudecová, Bažaľová, Bokorová, Hricová - veľmi pozorne sme sledovali aj chlapčenskú tvorbu. Ide najmä o Strakúšeka, potom Povolného, tiež Z.K. Bimba. Vzhľadom na to, že Rozletovskí autori sú hlavne z Padiny, Kovačice, Kysáča a Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, vyzývame mladých autorov z iných prostredí, aby sa zobudili a vyskúšali vlastné perá. Nie všetci majú možnosť a príležitosť cibriť tvorbu ako my...


Keď ide o témy, aj ďalej najviac dominujú verše o láske, najmä o tej nešťastnej, teda sklamania, či túžby... Potom sú tu otázky o živote a smrti, podstaty jestvovania. Nemali sme to však ľahké. Z jednej strany nás oslovili idey, z druhej zasa krása jednoduchosti a toto hádam aj napovedá akési odporúčanie tejto literárnej komisie rozletovským autorom – inovovať, filozofovať, ale nepreháňať, veľa čítať aj ďalej– nielen písať a rovnako venovať pozornosť tak obsahu, ako i forme a básnickým výrazovým prostriedkom, materinskému jazyku a jeho bohatej slovnej zásobe. Idea je iba polovicou roboty, nie vždy sa realizácia podarí. Niekedy aj tá najlepšia a najkrajšia zlyhá, lebo ju príliš rozkúskujeme, rozvodníme či hromadíme alebo opačne – nedostatočne sa do nej ponoríme, vplávame, nedostatočne podchytíme a zakotvíme na povrchu. V tomto zmysle, predovšetkým starším autorkám a autorom, odporúčame pozorne prečítať text Marty Součkovej – A predsa sa píše...(aj do súťaží), uverejnený v mesačníku pre literatúru a kultúru Nový život, číslo 3-4.


Svojou tvorbou osobite upútali Daniel Strakúšek z Kovačice, napríklad jeho báseň Dážď, ktorá bola uverejnená v decembrových Rozletoch. Ide o pomerne krátku básnickú formu, s pomerne jednoduchým ale krásnym metaforickým obrazom. Autor nás presvedčil, že sa o láske môže hovoriť aj inakším spôsobom, s málo slov vyjadriť určitý stav duše, bez veľkého nariekania a nadbytočného „fňukania"... Tvorba Hricovej zasa má konštantnú kvalitu, kým u Krížovej badať posun od lásky k iným témam a ako novinku – hru, experiment. Celkom dobre vydarený básnický experiment – pohrávanie s pomerne ťažko zrozumiteľnými vysoko odbornými termínmi z oblasti medicíny priniesol na strany Rozletov sviežosť, ktorú dokáže dofúkať hádam iba vánok inosti a inovačnosti. Vďaka tomu, báseň Medicitizmus nostalgitizmus vynikla nad ostatnou tvorbou a autorke, Tatiane Krížovej, žiačke Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, priniesla titul laureátky Rozletov.

 

Členovia literárnej komisie Rozletov:
Andrea Speváková
Martin Prebudila
Michal Bíreš

 

Správa Komisie pre výtvarné práce v rubrike Rozletov 2014

 

Komisii pre výtvarné práce v 43. ročníku Rozletov vôbec nebolo ľahko vybrať z piatich autorov iba jedného, lebo skutočne všetci si vďaka originality a serióznosti, ktorou pristupovali k realizácii svojich ideí zaslúžili uznanie.


Preto najprv chceme pochváliť všetkých autorov, keďže každý z nich mal chvályhodné práce. Počas hodnotiaceho ročníka úchvatnými fotografiami sa predstavili Annamária Chalupová a Boris Bílek. V rozpoznateľnej výtvarnej poetike pokračovala Ivana Vereská a povšimnutiahodné digitálne ilustrácie zhotovila aj Sandra Živkovićová.


Komisia v zložení Daniela Triašková, Stevan Lenhart a Michal Ďurovka sa tohtoročnú Cenu Rozletov za výtvarnú tvorbu rozhodla udeliť Kristíne Srnkovej z Kysáča a to nie preto lebo je toto SPL v Kysáči, ale pre jej presvedčivé, realistické a svedomite odpracované kresby - maľby zvierat, už či ich stvárňovala temperou alebo digitálnou technikou.


Laureátke ceny blahoželáme, a ako jej tak aj ostatným autorom odporúčame aby sa výtvarníctva nevzdávali, lebo sú skutočne všetci talentovaní a kreatívni.

 

Členovia komisie pre výtvarné práce Rozletov:

Michal Ďurovka,
Daniela Triašková
Stevan Lenhart