LAHODNÝ KROK DO DOSPELOSTI

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Petrovci v sobotu 21. júna prebiehal 18. ročník festivalu vážnej hudby Jarné nôty, úvodom ktorého všetkých privítala Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, ktorý je organizátorom tohto nášho jediného tradičného festivalu v oblasti vážnej hudby. Vyzdvihla, že už tradične sa podujatie organizuje vo Svetový deň hudby alebo v jeho podvečer a vyzvala minútkou ticha vzdať poctu zakladateľke podujatia, hudobnej odborníčke, kultúrnej dejateľke, matičiarke, hudobnej producentke Kvetoslave Benkovej. Potom vyzvala predsedu obce Pavla Marčoka otvoriť festival v mene lokálnej samosprávy, ktorá je subjektom, ktorý od založenia podporoval toto podujatie.

 

Katarína Melegová-Melichová všetkým hudobníkom udelila diplomy za účasť


Katarína Melegová-Melichová všetkým hudobníkom udelila diplomy za účasť

 

Festival moderovala Andrea Lačoková, ktorá úvodom vyzdvihla, že na tradičnom festivale vážnej hudby Jarné nôty, ktorý sa v tomto roku dopracoval k dospelosti, organizátori v priebehu rokov uvítali celý rad vynikajúcich inštrumentalistov, či sólistov vážnej hudby, ktorí sú dnes afirmovaní aj na medzinárodnej hudobnej scéne. Podujatie sa organizuje s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec za čo im patrí vďaka nielen organizátorov, ale aj účastníkov a milovníkov vážnej hudby. Na festivale privítala účastníkov – laureátov ocenení oblastných, pokrajinských, republikových a medzinárodných festivalov a súťaží.

 

Festival moderovala Andrea Lačoková


Festival moderovala Andrea Lačoková

 

18. Festival vážnej hudby jarné nôty hudobne otvoril Žiacky orchester Základnej školy Jána Kollára Zvončeky, ktorý pracuje pod vedením PaedDr. Juraja Súdiho od roku 2008. Za sebou má rad úspešných vystúpení nielen vo svojom prostredí, ale jednak v našej krajine ako aj v zahraničí; na Slovensku, v Estónsku ako i v Republiky Srbskej. Nositeľom je zlatých, strieborných ako i bronzových plakiet na pokrajinskej a republikovej úrovni. Od založenia orchestrom predefilovalo množstvo malých hudobníkov, z ktorých sa niektorým hudba stáva i životnou orientáciou, keďže vicedirigentkou orchestra Zvončeky je maturantka strednej hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade; Leonóra Súdiová, ktorá hrala v tomto orchestri už pri jeho založení. Najnovšie, v tomto školskom roku, sa tento orchester na pokrajinskej súťaži orchestrov stal nositeľom zlatej a na republikovej nositeľom striebornej plakety.


Na festivale sa predstavili s týmito skladbami:
Uns're kleine Nachtmusik – Muzik: Frei nach W. A. Mozart – úprava Juraj Súdi st.
Zmes slovenských ľudových piesní, s ktorými sa zajtra zúčastnia na Festivale Zlatá brána v Kysáči a
Uhorský tanec č. 5 – J. Brahms – sólo husle: Juraj Súdi ml.

 

Selenčský žiacky orchester Zvončeky pracuje pod vedením Juraja Súdiho st.


Selenčský žiacky orchester Zvončeky pracuje pod vedením Juraja Súdiho st.

 

Potom nasledovalo ďalšie hudobné teleso, ktoré si tak z pokrajinských ako aj z republikových súťaží už piaty krát za sebou prináša to najvyššie ocenenie – Zlatú plaketu. Je to Orchester Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice, s ktorým úspešne a sústavne pracuje a jeho interpretáciu pozdvihuje hudobník a pedagóg Pavel Tomáš starší. Orchestrom prešlo veľa úspešných jednotlivcov, z ktorých si mnohí zvolili hudbu za svoju životnú cestu.


Orchester Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice zahral niekoľko skladieb: Cosmove Les fenilles mortes (Zvädnuté listy), potom zmes slovenských ľudových piesní, ktoré upravil Pavel Tomáš st., Kraljićov Čln na Tise a Bachov úryvok z Kantáty o dedine.

 

Orchester ZŠ Mladých pokolení z Kovačice pod vedením Pavla Tomáša st.


Orchester ZŠ Mladých pokolení z Kovačice pod vedením Pavla Tomáša st.

 

Zo Starej Pazovy prvýkrát na festival prišla žiačka 2. ročníka Hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića v Rume, flautistka Ela Balážová. V tomto roku sa zúčastnila štyroch medzinárodných súťaží a jednej republikovej a zo všetkých si priniesla odmenu. Z medzinárodnej súťaže vo Valjeve 2. cenu, v Požarevci 3. cenu, v Subotici 2. cenu, z Ubu prvú cenu a z republikovej súťaže v Behrade 3. cenu.


Na festivale predviedla Rokatanc skladateľa Lea Weintera.

 

Ďalšia účastníčka Alenka Lakatošová je tiež Staropazovčankou. Je to flautistka, ktorá navštevuje 2. ročník Hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića v Rume. V bežnom roku si na svoje konto pripísala 3. cenu na republikovej súťaži v Belehrade, prvú bronzovú cenu na Femuse v Subotici, druhé ceny na medzinárodnej súťaži v Požarevci a Valjeve a prvú cenu na medzinárodnej súťaži v Ube.


V jej predvedení si diváci vypočuli Čičkovovo Scherzo.

 

Zo Starej Pazovy prišli aj ďalšie hudobníčky. Ide o sestry Marínu a Annu Domoniové. Marína je žiačkou 2. ročníka Strednej hudobnej školy Kostu Manojlovića v Zemune a Anna žiačkou 3. ročníka Hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevićav v Rume. Marína v tomto roku získala 2. cenu na medzinárodnej súťaži v Požarevci a Anna tam získala 3.cenu, kým druhé ceny získala na Medzinárodnej súťaži vo Valjeve vlani a tohto roku, na Femuse v Subotici tiež vlani a v tomto roku a naposledy 2. cenu získala aj na Medzinárodnej súťaži v Ube.
Dueto Marína a Anna Domoniové zahrali dve duetá: Bachovo a Mozartovo.

 

Dueto Marína a Anna Domoniové


Dueto Marína a Anna Domoniové

 

Poslednou účastníčkou zo Starej Pazovy bola Daria Kabasová, flautistka, žiačka 3. ročníka Hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevićav v Rume, ktorá si z medzinárodných súťaží nateraz domov priniesla osem vysokých ocenení. Sú to: druhá a tretia cena na Medzinárodnej súťaži Femus v Subotici, prvá a druhá cena na Medzinárodnej súťaži vo Valjeve, tretia cena z Medzinárodnej súťaže v Požarevci, ako aj z Medzinárodnej súťaže v Belehrade a prvá a druhá cena na Medzinárodnej súťaži v Ube.


Daria zahrala Marcellov Allegro.

 

Annamária Kollárová prišla na Festival z Báčskej Palanky. Aj ona sa festivalu zúčastnila po prvýkrát. Skončila 4. ročník základnej školy a 2. ročník Hudobnej školy Stevana Hristića v Báčskej Palanke u profesorky Jelky Karakaševićovej. V hre na klavíri vlani na školskej súťaži obsadila 1. miesto v rámci všetkých kategórií a v tomto roku 1. miesto vo svojej kategórii. Je výbornou žiačkou a odmeňovanou recitátorkou.


Na festivale zahrala Berkovićovu Tokatinu a Bachov Menuet G-dur.

 

Marína Cerovská skončila 7. ročník ZŠ Jána Čajaka v Petrovci a 5. ročník Hudobnej školy Josipa Slavenského v Novom Sade v hre na husliach, v triede prof. Milana Čizmića. Uznania získava nielen na domácich súťažiach, ale aj v zahraničí, už či na Slovensku alebo v Česku. Pravidelne sa zúčastňuje na našom festivale. Tohto roku naň prichádza s 2. cenou z republikovej súťaže a 2. cenou z medzinárodnej súťaže Vatroslava Lisinského v Belehrade. V tomto roku sa sústredila na získanie štipendia nórskej vlády, čo sa jej aj podarilo a tak už na budúci týždeň v nórskom meste Toppenkurzene sa zúčastní dvojtýždňového semináru pre talentovaných mladých huslistov z celého sveta, k čomu jej zo srdca blahoželáme.


V jej podaní si početné publikum vypočulo Elégiu Istrafilzadeho.

 

Juraj Súdi ml. je maturantom ZŠ Jána Kollára v Selenči a Základnej hudobnej školy Stevana Hristića v Báčskej Palanke. Okrem toho, že je nositeľom ocenení na husľových súťaženiach a súťaženiach zo solfeggia, posledné tri roky sa Juraj venúva i vlastnej hudobnej tvorbe pre nástroj husle. Svoje skladby každoročne zasiela na detský festival Fedemus v Belehrade, kde bol po dva roky nositeľom druhých cien a v tomto školskom roku je nositeľom prvej ceny za skladbu Melódia pre husle. Tento renomovaný festival má za úlohu podporovať detskú hudobnú tvorivosť a kreativitu, čo sa mu u Juraja ako i u mnohých mladých skladateľov podarilo, lebo opakovane , roky na tento festival zasielajú svoje hudobné výplody.


Juraj sa nám predstavil spomínanou vlastnou skladbou pod názvom Melódia pre husle. Na klavíri ho sprevádzal jeho otec Juraj Súdi st.

 

Klavirista Marko Jelenković z Belehradu má petrovské korene


Klavirista Marko Jelenković z Belehradu má petrovské korene

 

Z Belehradu, zo Strednej hudobnej školy Stanković na náš festival prišiel Marko Jelenković.


Klavirista Marko Jelenković má petrovské korene, po babke literátke Viere Benkovej. Je žiakom 1. Ročníka Strednej hudobnej školy Stanković v Belehrade v triede profesorky Milenije Reljićovej. Nositeľom je prvých cien z medzinárodnej súťaže v Ube, z republikovej súťaže v Sriemskej Mitrovici a republikovej súťaže v Smedereve.


Zahral Du polonesis, op. 26, č.1 F. Chopina.

 

Marijana Marčeková z Padiny prišla na festival po prvýkrát. Neznamená to však, že je začiatočníčkou. Základnú hudobnú školu Stevana Mokranjca navštevovala v Belehrade a Jovana Bandua v Pančeve. Skrátka uvedieme jej najväčšie úspechy: na medzinárodnej súťaži Wendel and Lung roku 200í – 3.cena, republiková súťaž v Belehrade, medzinárodná súťaž v Kragujevci, Medzinárodná súťaž Davorina Jenka v Belehrade a Festival hudobných a baletných škôl Srbska v Sente v tomto istom roku prvé ceny, roku 2011 na Medzinárodnom festivale mladých pianistov v Šabci prvá cena, roku 2012 z Euroregionálnej súťaže Alma Kornea Joneska si tiež priniesla prvú cenu a vlani na Republikovej súťaži získala 3. cenu. Koncom tohto mesiaca vyjde na prijímacie skúšky pre vysokoškolské štúdium hry na klavíri.


Zahrala Sonátu, opus 90, e-mol Ludwiga van Beethovena.

 

Už sme uviedli, že z orchestra Základnej školy mladých pokolení v Kovačici vzišli početní výborní inštrumentalisti, ktorí sa chcú venovať hudbe profesionálne. Huslistka Anita Petráková z Kovačice skončila základnú a strednú hudobnú školu Josifa Marinkovića v Zreňanine. Hrávala aj v žiackom orchestri ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, s ktorým získala trikrát prvú cenu na republikovej súťaži. Bola členkou internacionálneho symfonického orchestra stredoškolákov Európy. V štúdiu hudby chce pokračovať na vysokej škole.


V jej prednese si publikum vypočulo Bachovu Sonátu C-dur, largo a Dontovu Etudu č.5.

 

Huslistka Anita Petráková a pijanistka Marijana Marčeková


Huslistka Anita Petráková a pijanistka Marijana Marčeková

 

Marek Stupavský začal hrať na klavíri ako 5-ročný u Prof. Very Hofmannovej Momčilovićovej. V v tomto roku skončil 4. ročník Strednej hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade s priemernou známkou 5,00. Skončil aj ôsmu úroveň významného svetového učilišťa Royal Academy of Music from United Kingdom.


Účinkoval na početných majstrovských klavírových kurzoch (Olga Borzenko, Karol Ponten, Dorian Leljak, David Westfall, Marina Horak, Jitka Fowler Fraňková, Jennifer Cruz). Arbo Valdma, Ivan Gajan.


Získal početné odmeny a uznania, z ktorých najvýznamnejšie sú: laureát súťaže Dezidera Kardoša, Slovensko 2006 a Vatroslava Lisinského, Belehrad 2009, 1. cena na Medzinárodnej súťaži Davorina Jenka a Republiková súťaž, Belehrad 2007, Súťaž mladých pianistov, Zreňanin 2008, Josipa Slavenského, Nový Sad (2010) a Súťaž mladých pianistov, Zreňanin 2011, 2. cena na Medzinárodnej súťaži Zlatka Grgoševića, Záhreb 2008 a 2010 a Republiková súťaž, Belehrad 2011. Účinkoval na Medzinárodnej súťaži Virtuosi per musica di pianoforte v Česku r.2007, získal špeciálnu cenu na medzinárodnom združení súčasnej hudby na KotorArt roku 2012 a špeciálnu odmenu za vynikajúcu interpretáciu Claudea Debussiho.


Jeho doterajšiu kariéru poznačili početné vystúpenia. Hral s Dámskym orchestrom z Bratislavy (2006) a Komorným orchestrom Strednej hudobnej školy Isidora Bajića z Nového Sadu (2009). Svoj prvý sólistický koncert uskutočnil roku 2008, roku 2013 mal celý rad sólistických koncertov po Vojvodine a v tomto roku jeho sólistické koncerty odzneli v Petrovci, Novom Sade a Bratislave. V tomto roku v januári ho prijali na Vysokú školu múzických umení v Bratislave na štúdium klavíru – koncertný smer.


Mladý virtuóz na klavíri Marek Stupavský zahral Etudu op. 10 č. 9 Frederica Chopina a Scriabinovu Etudu op. 2 č. 1.

 

Marek Stupavský a umelecký vedúci kovačického žiackeho orchestra Pavel Tomáš st.


Marek Stupavský a umelecký vedúci kovačického žiackeho orchestra Pavel Tomáš st.

 

Spoločná fotografia na záver nanajvýš úspešného vystúpenia všetkých účastníkov


Spoločná fotografia na záver nanajvýš úspešného vystúpenia všetkých účastníkov

 

V mene organizátorov predsedníčka MOMS Petrovec a MSS Katarína Melegová-Melichová, udelila diplomy za účasť, CD-platňu z vlaňajších Jarných nôt a z matičného ústredia knižnú pamiatku, monografiu o maliarovi Ivanovi Križanovi.

 

Text: Katarína Melegová-Melichová
Foto: Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články