Samuel Vrbovský znovuzvolený biskup SEAVC v Srbsku

V chráme Božom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi (SEAVC) v Novom Sade dnes zasadala Synoda, na ktorej opätovne do funkcie biskupa zvolili Mgr. Samuela Vrbovského. Synoda sa začala so službami Božími a v pokračovaní prítomní jednoznačne podporili návrh jediného kandidáta na biskupa, ktorý predložila kňazská konferencia. Tak Samuel Vrbovský bude opätovne viesť SEAVC v Srbsku aj v treťom svojom mandáte.

 

Samuel Vrbovský (Foto archív)


Samuel Vrbovský (Foto archív)

 

Najvyšším zákonodarným správnym orgánom moci cirkvi je Synoda. Na základe článku 60 Ústavy SEAVC v Srbsku biskupa volí Synoda z radu kňazov, podľa podmienok stanovených touto ústavou. Biskup sa volí na 6-ročné mandátne obdobie a môžu byť znovu zvolení. Zvoleného biskupa do úradu uvádza Synoda, pred ktorou skladá predpísanú prísahu a ktorej aj zodpovedá za svoju prácu.

 

Foto archív


Foto archív

 

Samuel Vrbovský sa narodil 23. júla 1946 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine z otca Jána a matky Márie rod. Tordaiovej. Základnú školu a gymnázium zakončil v rodisku. V rokoch 1967-1972 študoval teológiu v Bratislave. Za farára bol ordinovaný v Petrovci 1972. biskupom Jurajom Struhárikom. V tom istom roku vstúpil do stavu manželského s Annou Chlpkovou. Ich manželstvo je požehnané dvomi deťmi, Rastislavom a Vlastou. V rokoch 1972-1979 pracoval ako zborový farár po boku farára Pavla Škantíka v Petrovci a od roku 1979 už ako riadne zvolený farár tohto zboru. Okrem zborovej činnosti bol pri synode zapisovateľom a v roku 1993 bol zvolený za báčskeho seniora. Počas jeho pôsobenia v roku 1982 bola vykonaná generálna oprava kostola. V roku 1991 začala výstavba nového cirkevno-zborového domu.


V CZ v Petrovci pôsobil do roku 2008, kedy prevzal funkciu biskupa.

 

Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Komentárov  

+5 #1 Biskup a politikaPetrov-čanji 2014-06-30 17:15
Pán Biskup Vrbovský, pri všetkej úcte k Vám a k evanjelickej cirky, ak sa držíte duchovných a mravných zákonov a pána Boha vzdiaľte sa od politiky pani Anne-Tomanovej Makanovej (a jej peňazí) a nelobujte po farnostiach za jej podporu.

Nesvedčí sa jednému duchovnému otcovi takto sa správať, zaujíma ma či sa s týmto počínaním v myšlienkach a u Boha viete vysporiadať?

Prepáčte mi za úprimnosť musel som Vám to povedať
Boh všetko vidí a všetkým bude súdiť za svoje skutky
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články