31. stretnutie evanjelickej mládeže

Tohtoročné celocirkevné stretnutie evanjelickej mládeže prebiehalo včera 2. júla a tentoraz ho zorganizoval cirkevný zbor z Báčskeho Petrovca. Na ňom sa zúčastnilo zo 350 mládežníkov z takmer všetkých našich slovenských cirkevných zborov. Tohtoročné stretnutie sa nieslo pod heslom Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! (Matúš 11, 28). „Tento rok bol ťažký pre našu krajinu, trápili nás záplavy, ekonomická kríza...a to cítia aj naše deti a ich rodičia. Preto sme sa chceli zamýšľať nad cestou, ktorá vedie k odbremeneniu našej duše, cestou ktorou by mala ísť aj naša mládež," povedal koordinátor práce s mládežou ThMgr. Martin Bajza. Na stretnutí bola prislúžená aj velebná sviatosť svätej Večere Pánov, na ktorej sa zúčastnilo vyše 300 mládežníkov.


Foto Michal Gíreg


Foto Michal Gíreg

 

Po uvítaní mládežníkov a po spoločných bohoslužbách nasledovala práca v skupinách. Mládežníci si sami mohli voliť v ktorej skupine budú pracovať. Spoločný obed na nádvorí vynikajúco chutil a po kratšom popoludňajšom voľne v Dome kultúry usporiadali spoločný vyše dve a pol hodinový program. Na ňom sa slovom, piesňou, hudbou, divadlom... predstavila mládež všetkých cirkevných zborov. Zahral aj cirkevný orchester trubkárov z Báčskeho Petrovca.


Foto Ján Kolár


Foto Ján Kolár


Foto Ján Kolár


Foto Ján Kolár

 

Stretnutia evanjelickej mládeže sa organizujú každoročne v inom slovenskom cirkevnom zbore. Po vlaňajšom jubilejnom 30. - zorganizovanom rovnako ako aj prvé stretnutie - v Starej Pazove, organizácie sa v tomto roku ujal CZ Báčsky Petrovec. Podľa zhodnotenia zborového farára ThMgr. Vladislava Ivičiaka a podľa slov hlavných organizátorov, stretnutie sa vcelku vydarilo a spokojní boli tak účastníci stretnutia, ako aj organizátori.


Biblická sekcia I (Foto Michal Gíreg)


Biblická sekcia I (Foto Michal Gíreg)

 

Tieto stretnutia pre mládež spravidla predstavujú zážitok, na ktorý sa nezabúda a preto sa na nich veľmi radi zúčastňujú. Boli roky, keď podujatie zhromaždilo 700-800 mladých kresťanov a na vlaňajšom stretnutí bolo prítomných zo 500 mládežníkov. Organizačné trovy preto bývali veľké a veľkým problémom bolo zabezpečenie priestoru ale aj jedla pre účastníkov, zvlášť keď sa organizácie ujal niektorý z menších cirkevných zborov.


 Foto:  Slovenská Evanjelická cirkev (ECAV) v Starej Pazove


Foto: Slovenská Evanjelická cirkev (ECAV) v Starej Pazove


 Foto:  Slovenská Evanjelická cirkev (ECAV) v Starej Pazove


Foto: Slovenská Evanjelická cirkev (ECAV) v Starej Pazove


Foto Ján Kolár


Foto Ján Kolár

 

V novšej dobe sa preto stretnutia evanjelickej mládeže začali uskutočňovať aj oddelene pre oblasti Báčka, Banát a Sriem. Organizácia tak bola uľahčená, avšak podujatie stratilo prívlastok „celocirkevné", čím stratilo na atraktívnosti. V súčasnosti sa preto hľadá riešenie, ako stretnutie vrátiť do pôvodnej koncepcie.


Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články