15. Cyrilo-metodský večierok

Včera bol sviatok slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda a dnes si pripomíname pamiatku Majstra Jána Husa. Veľké osobnosti treba chápať ako dar od Pána Boha. Jednak pre veľké dielo, ktoré vykonali, dielo, ktoré necháva požehnané stopy v dejinách cirkvi a národa, dielo, ktoré do cirkevného a národného spoločenstva vnáša nové myšlienky, nové smery, nové trendy, ktoré majú z historického hľadiska veľký význam. Veľké osobnosti sú vzorom myslenia a života, vzorom, ku ktorému sa aj po rokoch, desaťročiach a stáročiach môžu vracať generácie ľudí. Cyrilovi a Metodovi bol venovaný aj dnešný večierok v báčskopetrovskom kostole.

 

Cyrilo-metodské tradície v našom duchovnom živote priblížil vel. farár Vladislav Ivičiak


Cyrilo-metodské tradície v našom duchovnom živote priblížil vel. farár Vladislav Ivičiak


V mene MOMS Petrovec sa prihovorila predsedníčka Katarína Melegová-Melichová


V mene MOMS Petrovec sa prihovorila predsedníčka Katarína Melegová-Melichová

 

Rastislav Labáth, prednes textov


Rastislav Labáth, prednes textov


Mladší spevokol SEAVCZ v Petrovci zaspieval piesne Keď vlny sa dvíhajú a Jezu, spása duše mojej


Mladší spevokol SEAVCZ v Petrovci zaspieval piesne Keď vlny sa dvíhajú a Jezu, spása duše mojej


Miluška Anušiaková-Majerová, prednes textov


Miluška Anušiaková-Majerová, prednes textov

 

Hana Tanciková, prednes textov


Hana Tanciková, prednes textov


Tebie pojem- zaspieval komorný zbor Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej


Tebie pojem - zaspieval komorný zbor Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej

 

Pieseň Pamatajmež, kresťané (ZE 324) zaspievala Katarína Balážová


Pieseň Pamatajmež, kresťané (ZE 324) zaspievala Katarína Balážová

 

Pavel Očoveji, organ a Dychový orchester SEAVC úvodom zahrali prelúdium a potom i Hrad prepevný


Pavel Očoveji, organ a Dychový orchester SEAVC úvodom zahrali prelúdium a potom i Hrad prepevný

 

Starší spevokol SEAVCZ za sprievodu Dychového orchestra zaspieval pieseň Nuž, Bohu ďakujme


Starší spevokol SEAVCZ za sprievodu Dychového orchestra zaspieval pieseň Nuž, Bohu ďakujme

 

Na záver odznela pieseň Hrad prepevný (ES 263)


Na záver odznela pieseň Hrad prepevný (ES 263)

 

Vierozvestci Cyril a Metod roku 863 prišli z Byzantskej ríše, z mesta Solúnu, Tesaloniky na Veľkomoravskú ríšu a znamenali pre našich predkov veľký prínos aj pre náboženský aj pre kultúrny život. Zostavili písmo, ktorým bolo možné zachytiť jednotlivé zvuky vtedajšej reči našich predkov a preložili Bibliu do staroslovenčiny. Toto je veľmi stručne povedané, za čo vďačíme týmto dvom solúnskym bratom.

 

Večierok zorganizoval báčskopetrovský cirkevný zbor v spolupráci s miestnou organizáciou Matice slovenskej v Srbsku.

 

Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články