Najkrajšia cesta do školy a Spolok žien Slovenka

Spolok žien Slovenka v Hložanoch sa vyznačuje bohatou a pestrou paletou aktivít v rámci, ktorých realizoval aj početné projekty. Nimi neprispieva iba svojmu menu ale aj celému prostrediu v ktorom pôsobí. Inak doterajšie projekty boli späté s kultúrnym dedičstvom, gastronómiou, vidieckou turistikou, rodovou rovnosťou, ekonomickým posilňovaním žien a naposledy spolok realizoval prvú časť projektu pomenovaného Najkrajšia cesta do školy. Finančne projekt podporila nadácia Trag.

 

Moja cesta do školy a Spolok žien Slovenka

 

Projekt je zameraný hlavne na skrášlenie a skvalitnenie životného prostredia. V rámci projektu odznelo aj niekoľko prednášok. Prvá časť projektu odštartovala 23. júna prednáškou na tému Občianska participácia v oblasti ochrany životného prostredia, ktorú pripravil Slobodan Martinović zo Strediska pre politické výskumy - Argument. Projekt bol prevažne zameraný na najmladších. Zhruba 20 detí rôzneho veku účinkovalo vo výtvarnej dielni, kde rôznymi technikami kreslili svoju dedinu, cestu do školy, rieku Dunaj a jej nábrežie... Pastelky, vodové farby atp. s ktorými maľovali im zostali na pamiatku, tiež každý účastník dostal aj tričko a najúspešnejších aj odmenili. Túto dielňu viedla učiteľka vo výslužbe Zuzana Galambošová. Tiež spolok realizoval aj ekologický týždeň v rámci ktorého usporiadali dielňu výroby kvetinových aranžmánov z domácich a poľných kvetov a tráv ako aj prednášku o úprave zelených verejných plôch na dedine, ktorá zahrnula aj úpravu záhrad, priedomí, ulíc a parkov. Prednášku a dielňu mali na starosti magisterka hortikultúry Agneš Potkonjaková a dipl.ing.hortikultúry Jasna Atanackovićová z Nového Sadu.

 

Moja cesta do školy a Spolok žien Slovenka

 

Prvú časť projektu Spolok žien Slovenka ukončil včera. Ním ešte pribudla nová ekologická schránka na eko poznámky na Dome kultúry, vynovená oznamovacia skriňa na vchode do kultúrneho domu s fotografiami projektových aktivít. Práve pred domom kultúry krátkym primeraným programom v ktorom nevystal ani umelecký prednes členky spolku Jasminy Šepšovej bola odprezentovaná časť vykonaného zo strany predsedníčky spolku Slovenka Viery Miškovicovej.

 

Moja cesta do školy a Spolok žien Slovenka

 

Prezentácia projektu včera (14. 07. 2014) pokračovala v priestoroch kaviarne Pod lipami, kde bola výstava výtvarných prác detí z dielne ako aj výstava fotografií kvetinových aranžmánov, ktoré vznikli na jedenej z dielní projektu. Podrobnejšie projekt predstavila sama predsedníčka spolku už menovaná Viera Miškovicová. Týmto projektom všetky členky a členovia dostali tričká z logom spolku a nápisom Moje Hložany.

 

Moja cesta do školy a Spolok žien Slovenka

 

Rovnako tričká získajú aj účastníci druhej časti projektu na jeseň, keď sa bude konať ozeleňovanie stredu dediny, ulice maršala Tita, dokončenie výsadby stromkov na ulici Ľudevíta Dudka a úprava cintorína. Budú zapojení aj tentoraz predstavitelia mládežníckeho združenia Ideál klub, poľnohospodári, združenie ekológov Ekos, Dobrovoľný hasičský spolok, MOP...

 

Moja cesta do školy a Spolok žien Slovenka

 

Na promočnom večierku boli aj odborné prednášky dipl.ing Dany Majerovej z obecného riaditeľstva a obecnej inšpektorky pre ochranu životného prostrediaTatiany Miliny Turanovej.

 

Moja cesta do školy a Spolok žien Slovenka

 

V nastávajúci piatok v kaviarni Pod lipami a na ihrisku vedľa trhoviska osobitnou aktivitou či akciou najmladší Hložanci za pomoci animátora Novaka Sikimića vysadia niekoľko sadeníc a rovnako tak sa budú rozprávať o svojom životnom prostredí, čiže o tom ako si ho budú aj naďalej chrániť ale aj vylepšovať.

 

Jasminka Činčuráková Galambošová
Foto: J. Činčuráková Galambošová a Spolok žien Slovenka

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články