Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

Tohto roku dulovská detská folklórna fiesta zaznamenala svoju plnoletosť, stala sa dospelou. Ale, aj napriek tej „dospelosti" duchom zostala a určite zostane mladá. O to sa presvedčila skupina zväčša mladších Aradáčanov, ktorá bola súčasťou tohtoročných 18. JDMFS v Dulovciach.

 

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

 

Včas ráno, v piatok 25. júla, do autobusu vchádzali zvedavé, nedočkavé a veselé tváre – členovia DFS Govličky pri Kultúrnom centre Aradáč, ktoré sa už nevedeli dočkať dlho očakávanej cesty do zahraničia. Táto cesta nášmu mladému DFS bola prvou do zahraničia – viedla práve do našej otčiny, na Horniaky. Celý zájazd mali na starosti Marína Malová, vedúca DFS Govličky a Anna Bagľašová, predsedníčka MOMS Aradáč. Okrem nich, tento zájazd absolvovali aj rodičia a zopár členov FS Mladosť, ktorí vedúcim zájazdu neúnavne pomáhali.

 

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

 

Prvý deň patril cestovaniu, ubytovaniu a spoznávaniu sa s celým konceptom festivalu. Večer, v amfiteátri v Dulovciach, vystúpil so svojim kultúrnym programom FS Zobor z Nitry. Sobota, 26. júl, bol ústredným festivalovým dňom. Bol to aj „najdlhším dňom" nášho zájazdu, lebo bol nabitý programom: priestorové skúšky, krojovaný sprievod obcou, prijatie u starostu obce Dulovce, bola tam aj štipka voľna a potom to najdôležitejšie – galaprogram pod názvom Málo nás, veľa nás..., ktorý režírovala Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná, ArtD. Pani režisérka zároveň aj moderovala celý galaprogram, spolu so svojimi malými dcérami. To moderovanie bolo prispôsobené veku účastníkov, bolo pútavé, jednoduché a sympatické. Názov galaprogramu – Málo nás, veľa nás... – nebol zvolený kvôli deficitu účastníkov, ale práve naopak, bol určený veľmi premyslene, lebo pesnička ktorá sprevádzala celý tento program bola tá známa: O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz...

 

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

 

Dvojhodinový galakoncert sa skončil záverečným programom, krátkym vystúpením, ktorý samozrejme mali na starosti deti. Niekoľko párov z každého súboru zatancovalo tanček Sotiš, ktorý okrem zaujímavého textu a krôčikov má aj veselú melódiu. Keď sa tancuje Sotiš, spieva sa: „Štyri kroky dopredu a štyri zas dozadu a dva sem a dva tam, jak sa z toho vymotám..." Sobotný kultúrny program a zároveň i celé 18. JDMFS v Dulovciach uzavrelo vystúpenie šikovných tanečníkov, vysokoškolákov z FS Ekonóm, ktorý pôsobí pri Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Nedeľa, 28. júl, bola „dňom pohody", ale aj posledným dňom nášho pobytu v ovzduší tohto detského folklórneho festivalu. V tento deň sme sa nemuseli držať prísneho harmonogramu dňa, ale sme si všetko po vzájomnej dohode s hostiteľmi naplánovali. Okrem ustálených povinností v posledný deň zájazdu, ako čo je balenie na cestu domov, dve „milé povinnosti" nám spríjemnili tento deň. Prvá bola prechádzka mestom Komárnom, v ktorom sme bývali počas týchto troch dňoch; a tá druhá boli dielne v jedálni nášho internátu, na ktorých sa zúčastnení mohli za asistencie šikovných školiteliek naučiť pliesť náramky, ktoré potom zdobili ruky všetkých, mladších, ale aj starších členov tejto folklórnej výpravy.

 

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

 

Okrem DFS Govličky z Aradáča, účasť na 18. JDMFS v Dulovciach zobrali aj tieto zahraničné folkórne súbory: DFS Ratolesť SKUS Pivnica (Srbsko) – prezentovali našu krajinu ako minuloroční víťazi DFF Zlatá brána v Kysáči, DFS Sálašan z Nadlaku (Rumunsko) a DFS Orava z Matice slovenskej Međurić (Chorvátsko). Súbory zo Slovenska: domáci DFS Lúčik (Dulovce), DFS Matičiarik (Nové Zámky), DFS Zlatňanka (Zlaté Moravce), DFS Ratolesť (Detva) a DFS Čajka (Horná Súča).

 

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

 

Nádejní mladí tanečníci DFS Govličky, staršia skupina, tancovali choreografiu Háj husičky, ktorú nacvičila Marína Malová. Orchester mal na starosti Jano Zvara – Móco. Pre zaujímavosť je potrebné uviesť, že na 19. JDMFS Dulovce 2015, našu krajinu bude prezentovať mladšia skupina DFS Govličky z Aradáča, ktorá bude tancovať obyčaj odmenený prvou cenou odbornej poroty na tohtoročnom 21. DFF Zlatá brána v Kysáči – Smrtnuvania, choreografky Maríny Malovej.

 

Ivica G. Litavský – Ivek

Foto Anna Bagľašová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články