IN MEMORIAM - ThMgr. Ján Baláž

Po krátkej, ale ťažkej chorobe vo veku 69 rokov 12. 8. 2014 zomrel evanjelický farár Ján Baláž. Narodil sa 3. augusta 1945 v Hložanoch a pôsobil v Báčskom Petrovci, Starej Pazove a Trenčianskych Stankovciach na Slovensku. Pohrebná rozlúčka bude v sobotu 16. 8. 2014 o 14.00 hod. v dome smútku na cintoríne v Trenč. Stankovciach.

 

ThMgr. Ján Baláž

 

Ján Baláž základnú školu ukončil v rodisku a v roku 1964 zmaturoval na petrovskom gymnáziu. Teológiu vyštudoval na SEBF v Bratislave a za farára bol vysvätený biskupom Dr. Jurajom Struhárikom roku 1970 v Hložanoch. Potom krátko pôsobil v Báčskom Petrovci, kde bol kaplánom pri farárovi Pavlovi Škantíkovi. Do stavu manželského vstúpila roku 1971 s Elenou Blažejovou z Moravského Lieskového, Slovensko, s ktorou mali dve deti: Martinu a Jána.

Po smrti farára a seniora Vladimíra Vereša, roku 1973 si ho povolal za svojho zborového farára cirkevný zbor v Starej Pazove. Vo svojom povolaní veľký význam pripisoval práci s pokonfirmačnou mládežou a pred 31 rokmi s manželkou Eelena iniciovali celocirkevné mládežnícke stretnutia. Preto v roku 1982 bol zvolený za vedúceho práce s mládežou SEAVC v Juhoslávii. O dva roky neskôr, 1984. bol zvolený za seniora sriemskeho seniorátu. Počas jeho pôsobenia staropazovský cirkevný zbor slávnostne zasvätil 200-té výročie posviacky staropazovského chrámu. K tomu jubileu boli vykonané rozsiahle práce na adaptácii chrámu.

Po 16-ročnom pôsobení, roku 1989 sa s rodinou presťahoval na Slovensko, kde až do odchodu na dôchodok slúžil ako zborový farár v CZ ECAV Trenčianske Stankovce a potom ako seniorálny kaplán Považského seniorátu.

Česť jeho pamiatke!

Komentárov  

0 #1 Úprimná sústrasťBývalý kolega 2014-08-15 22:06
Svojou horlivosťou v kazateľskej práci a vytrvalou snahou viesť mladých ľudí k viere v Pána Boha sa hlboko zapísal do sŕdc mnohých a to nielen v St. Pazove a na Dolnej zemi, ale i počas pôsobenia na Slovensku. Kiež mu je Pán milostivý!
Pozostalej rodine, manželke, dcére a synovi s rodinami ako i sestrám s rodinami vyslovujeme úprimnú sústrasť v zármutku s prosbou - potešuj Vás sám Hospodin a daj Vám pevnú vieru a stálu nádej!
Jeden z bývalých kolegov
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články