Biserna grana (Perlová vetva)

Kultúrno-informačné centrum Mladosť z Futogu siedmy rok po sebe organizuje festival krojov, šperkov a pokrývok hlavy s názvom Biserna grana. Festival je koncipovaný ako svojrázna módna prehliadka, na ktorej kultúrno - umelecké spolky a jednotlivci-kolekcionári môžu prezentovať pôvodný alebo rekonštruovaný kroj z ich kraja, regiónu či národnej komunity. Okrem výstavy a módnej prehliadky, ktoré sú ústrednou udalosťou festivalu, organizujú sa aj sprievodné programy: výstavy, workshopy, prednášky a etno-bazár.

 

Biserna grana (Perlová vetva)

 

Doteraz KIC Mladosť uhostil asi 100 spolkov z krajiny a zahraničia. Od samého začiatku a s úmyslom predviesť krásu rozmanitosti Vojvodiny, organizátori pozývali aj slovenské kultúrno-umelecké spolky a to na základe odporúčania Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tak nám krásu slovenských krojov doteraz prezentovali: Združenie kysáčskych žien, KIC Kysáč, KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca, SKUS Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, SKUS Jána Kollára zo Selenče a Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen z Kulpína. Na tohtoročnej prehliadke svadobný kroj predstavia členovia SKUS Pivnica z Pivnice.

 

Biserna grana (Perlová vetva)

 

Festival sa uskutoční vo Futogu v KIC Mladosť, Cára Lazára 42, prvý víkend v októbri. V piatok 3. októbra 2014 o 20. h bude vernisáž starodávnych hygienických príborov pod názvom Umy sa, učeš sa pekne autorky Agnez Nadj Abonji z mestského múzea zo Senty. V sobotu 4. októbra v čase 15.-17. h bude slávnostné defilé centrom Nového Sadu s fotografovaním v Dunajskom parku. Vo Futogu, od 12.-18. hodiny bude prebiehať etno bazár.

 

Biserna grana (Perlová vetva)

 

Prehliadka krojov so sprievodným kultúrno-umeleckým programom sa začne o 19. h. Okrem hostiteľa, Ansámblu ľudových tancov a piesní KIC Mladosť Futog, na podujatí sa zúčastnia predstavitelia všetkých národnostných menšín vo Vojvodine, ako aj hostia z Bieleho Manastiru, Záhrebu, Šipova, Rašky, Kraljeva, Gračanice...

Na všetky programy vstup je voľný.

 

foto04

 

Biserna granaKulturno informativni centar "Mladost" iz Futoga sedmu godinu zaredom organizator je Festivala narodnih nošnji, nakita i oglavlja pod nazivom „Biserna grana". Festival je zamišljen kao svojevrsna „modna revija" na kojoj Kulturno – umetnička društva ili pojedinci – kolekcionari mogu da prikažu originalnu ili rekonstruisanu nošnju svog kraja, regije ili nacionalne zajednice. Pored revije, koja je centralni dogadjaj Festivala, prateći programi su izložbe, radionice, predavanja i etno-bazar.Do sada je KIC „Mladost" ugostio oko 100 društava iz zemlje i inostranstva. Od samog početka, želeći da predstave svu lepotu različitosti Vojvodine, organizatori su pozivali i slovačka kulturno umetnička društva i organizacije, a po preporuci Zavoda za kulturu vojvodjanskih Slovaka. Tako su nam lepotu slovačke nošnje prikazali članovi : Društva kisačkih žena, KIC Kisač , KUD"Petrovska družina" iz Bačkog Petrovca, SKUD „Heroj Janko Čmelik" iz Stare Pazove, SKUD „Jan Kolar" iz Selenče, SKUD „ Zvolen" iz Kulpina. Ove godine nošnju koja je nošena u vreme svadbe prikazaće nam članovi SKUD"Pivnica" iz Pivnica.

 

Biserna grana (Perlová vetva)

 

Festival se održava u Futogu, u KIC „Mladost" Cara Lazara 42 , prvi vikend oktobra. U petak 03.10. 2014 u 20 časova biće otvorena izložba starinskog pribora za higijenu „Umij se, očešljaj se lepo" autorke Agnez Nadj Abonji iz Gradskog muzeja Sente. U subotu 04. oktobra program počinje defileom centrom Novog Sada i fotografisanjem u Dunavskom parku od 15 do 17 časova. U Futogu od 12 do 18 časova trajaće etno- bazar, a Revija nošnji uz prateći kulturno- umetnički program počeće u 19 časova. Pored domaćina Ansambla narodnih igara i pesama KIC „Mladost" Futog, učestvuju i gosti - predstavnici svih nacionalnih zajednica Vojvodine, zatim gosti iz Belog Manastira, Zagreba, Šipova, Raške, Kraljeva, Gračanice... Ulaz na sve programe je besplatan.

 

Autor teksta i organizator Biserne grane

 

Autor teksta i organizator Biserne grane

 

Milan Stepanov

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články