V Beočine slovenská slnečná elektráreň

Minister baníctva a energetiky Aleksandar Antić včera slávnostne otvoril solárnu elektráreň slovenskej spoločnosti Prima Energy, ktorej sa poďakoval za túto významnú investíciu. Elektráreň sily 1MW sa nachádza na Tancoši pri Beočine. Rozprestiera sa na 3 hektároch a mala by postačiť na zaokrytie potrieb 3 až 4 tisícového mesta. S jej výstavbou sa začalo v máji 2013 a stavebné práce boli zverené českej spoločnosti Solartec. Hodnota solárnej elektrárne dosahuje takmer 2 milióny eur a podľa očakávaní investícia by sa mala vyplatiť za 7 rokov. „Elektráreň bola vybudovaná vďaka dobrej spolupráci medzi Srbskom a Slovenskou republikou." Povedal slovenský veľvyslanec v Srbsku Ján Varšo podčiarkujúc, že priateľské vzťahy dvoch krajín treba posilniť aj v ekonomickej sfére.

 

Foto: ilustrácia (freeimages.com)

 

Foto: ilustrácia (freeimages.com)

 

Spoločnosť Prima Energy je vo vlastníctve hospodárskeho podniku Beočin Energy zo Slovenska a založili ho slovenskí investori, ktorí majú bohatú skúsenosť v budovaní solárnych elektrární. Projekt výstavby elektrárne sa financoval zo súkromných zdrojov a za pomoci úverov z Erste banky, bez finančnej účasti srbského štátu.

Výroba elektriny zo slnka je v našej krajine v začiatočnej fáze.

„Srbsko má vypracovaný Národný akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie, ktorý predpokladá, že do roku 2020 sa zvýši podiel obnoviteľných zdrojov v celkovej spotrebe energie na 27 %. Toto je malým krokom v tom smere," - podčiarkol minister energetiky Aleksandar Antić a dodal, že je zo slnečných zdrojov plánovaná desať megawattová výroba. Toto je šiesty solárny park v Srbsku a najväčší vo Vojvodine.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Od večnosti bolo slovo

Od večnosti bolo slovo,
slovo bola sôvesť večná,
v sôvesti tej život, svetlo,
ktoré v svety sa rozlietlo.
Duch – príroda od večnosti,
skrytá v lone Stvoriteľa –
vo svety sa rozletela
ako dúha v sedem krás.
Rozlietli sa protistrany
s túhou, že sa v čelovieku
nájdu zas.

 

Posledné komentáre

Posledné články