Po štvrtýkrát v Pivnici

V Pivnici nedeľné popoludnie 14. septembra patrilo členkám spolkov žien, ktoré majú blízko k literárnej tvorbe. Bolo tu prečítaných 18 prác z prostredí kde žijú Slováci: z Báčky, Banátu, Sriemu, ale aj Chorvátska. Osobitosťou tých textov, ktoré naše ženy zaujali je v tom, že sú písané v nárečí. Početné členky spolkov najprv mali príležitosť pozrieť si v Diakonickom dome nádherne nainštalovanú výstavu krojov, ručných prác a predmetov z minulosti našich predkov. V miestnostiach SKUS-u prítomných hostí privítala predsedníčka pivnického spolku žien Anna Valášeková.

 

Foto: Katarína Arňašová

 

Foto: Katarína Arňašová

 

Vyjadrila potešenie, že literárne podujatie oslovilo početné autorky. Úprimnými slovami sa poďakovala bývalej riaditeľke Gerontologického centra z Báčskej Palanky Nade Julinac za spoluprácu a prítomným sa prihovoril novozvolený riaditeľ Gerontologického centra Milan Bajić.Predsedníčka Asociácie Spolkov žien Vierka Miškovicová vyjadrila radosť z toho, že Pivničanky robia to, čo sa aj patrí spolkom žien a to je zachovávanie kultúry, tradícií, jazyka a vôbec slovenskej identity. A Pivničanky sa vzchopili zorganizovať podujatie žien, ktorým sa podarilo nájsť chvíle a napísať niečo čo v ich živote zanechalo stopy, na čo nechcú zabudnúť, ale dať na papier a ešte k tomu aj prezentovať. Ako povedala, je toto jedinečné podujatie vo Vojvodine.

 

Foto: Elena Hložanová

 

Foto: Elena Hložanová

 

Svoje práce čítali: Katarína Arňašová z Báčskeho Petrovca, Anna Hnilicová z Hložian, Anna Fábryová z Iloka, Eva Pavićevićová z Kovačice, Ružena Kraticová z Padiny, Anna Koleková zo Selenče, prácu Zuzany Sklabinskej zo Silbaša prečítala Anna Žihlavská, Mária Záborská zo Starej Pazovy, Anna Hrnčiarová z Lalite, prácu Alžbety Séčovej z Pivnice prečítala Daniela Durgalová, Vlasta Vinkovičová z Boľoviec, Elena Hložanová z Báčskej Palanky, Katarína Balážová z Báčskeho Petrovca, Zuzana Šranková z Hložian, Zuzana Čížiková z Kovačice, Anna Malková zo Starej Pazovy a Miluška Beláňová z Pivnice.

 

Foto: Elena Hložanová

 

Foto: Elena Hložanová

 

Na dobrú náladu zaspievali členky Speváckej skupiny Spolku žien a predstavili sa aj tromi veselými scénkami o nárečiach. Konferenciérkou bola Anna Žihlavská.

Do tretice Anna Galambošová z Hložian sa poďakovala veršami za pekné chvíle v družbe, Elena Surová z Kysáča zarecitovala báseň a Alžbeta Séčová v mene pivnického Spolku žien vyjadrila poďakovanie Anne Valášekovej za obetavú lásku, vytrvalosť a za hybnú silu pivnického spolku žien a popriala jej ešte veľa zdravia a sily do budúcnosti.

Po úradnej časti nasledovala družba pri večeri a rozhovore. Autorky textu si už tradične odniesli domov darčeky z ktorých najvzácnejšia je publikácia literárnych textov z minuloročného stretnutia.

 

Elena Hložanová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články