Dni európskeho dedičstva

Európska manifestácia Dni európskeho dedičstva prebieha počas septembra v 50 krajinách a má za cieľ zachovávať dedičstvo ako súčasť kultúrnej identity ale aj ako smer ďalšieho rozvoja. V našej krajine sa v rámci manifestácie konajú rôzne programy: výstavy, stretnutia, prednášky, vedecké zhromaždenia... V Báči, na stredovekej pevnosti sa v posledný septembrový víkend Dni európskeho dedičstva usporiadali 11-ty krát. V tomto roku akcent bol daní na jazyk, písmo a gramotnosť. „Európska únia chce podporovať plány Báča, Báčskej obce a občianskej spoločnosti tu v Báči v zachovávaní bohatstva kultúrnych tradícií na tomto mieste," povedal Michael Davenport, ktorý sa v sobotu zúčastnil na tomto podujatí. S bohatým programom sa predstavili Selenčania, ako aj ďalší účinkujúci, medzi ktorými nechýbal ani maliar Michal Hasik z Kulpína.

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Ústredný program prebiehal na pevnosti a sprievodné akcie na rôznych lokalitách v Báči . Odznel aj koncert duchovnej hudby vo františkánskom kláštore, ktorý tradične organizuje Mestský komorný zbor Neven z Báča.

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Hlavnými organizátormi tohto podujatia v Obci Báč sú Fond pre zachovanie kultúrneho a historického dedičstva, Turistická organizácia Báču a KUD" ,,Mladost" Báč.

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

V rámci každoročných Dní európskeho dedičstva budú mať milióny ľudí možnosť v septembri v 50 krajinách navštíviť množstvo historických a kultúrnych pamiatok, z ktorých viaceré sú verejnosti zvyčajne neprístupné. Dni európskeho dedičstva sú spoločnou iniciatívou Európskej komisie a Rady Európy s podporou vnútroštátnych a miestnych organizátorov.

 

Katarína Pucovská

 

O Dňoch európskeho dedičstva v Báči aj TU:

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2675-dni-europskeho-dedistva-v-bai

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články