Dni európskeho dedičstva

Európska manifestácia Dni európskeho dedičstva prebieha počas septembra v 50 krajinách a má za cieľ zachovávať dedičstvo ako súčasť kultúrnej identity ale aj ako smer ďalšieho rozvoja. V našej krajine sa v rámci manifestácie konajú rôzne programy: výstavy, stretnutia, prednášky, vedecké zhromaždenia... V Báči, na stredovekej pevnosti sa v posledný septembrový víkend Dni európskeho dedičstva usporiadali 11-ty krát. V tomto roku akcent bol daní na jazyk, písmo a gramotnosť. „Európska únia chce podporovať plány Báča, Báčskej obce a občianskej spoločnosti tu v Báči v zachovávaní bohatstva kultúrnych tradícií na tomto mieste," povedal Michael Davenport, ktorý sa v sobotu zúčastnil na tomto podujatí. S bohatým programom sa predstavili Selenčania, ako aj ďalší účinkujúci, medzi ktorými nechýbal ani maliar Michal Hasik z Kulpína.

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Ústredný program prebiehal na pevnosti a sprievodné akcie na rôznych lokalitách v Báči . Odznel aj koncert duchovnej hudby vo františkánskom kláštore, ktorý tradične organizuje Mestský komorný zbor Neven z Báča.

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Hlavnými organizátormi tohto podujatia v Obci Báč sú Fond pre zachovanie kultúrneho a historického dedičstva, Turistická organizácia Báču a KUD" ,,Mladost" Báč.

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

Foto: Fb Bač u srcu Bačke

 

V rámci každoročných Dní európskeho dedičstva budú mať milióny ľudí možnosť v septembri v 50 krajinách navštíviť množstvo historických a kultúrnych pamiatok, z ktorých viaceré sú verejnosti zvyčajne neprístupné. Dni európskeho dedičstva sú spoločnou iniciatívou Európskej komisie a Rady Európy s podporou vnútroštátnych a miestnych organizátorov.

 

Katarína Pucovská

 

O Dňoch európskeho dedičstva v Báči aj TU:

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2675-dni-europskeho-dedistva-v-bai

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Od večnosti bolo slovo

Od večnosti bolo slovo,
slovo bola sôvesť večná,
v sôvesti tej život, svetlo,
ktoré v svety sa rozlietlo.
Duch – príroda od večnosti,
skrytá v lone Stvoriteľa –
vo svety sa rozletela
ako dúha v sedem krás.
Rozlietli sa protistrany
s túhou, že sa v čelovieku
nájdu zas.

 

Posledné komentáre

Posledné články