90 rokov OKŽ v CZ v Selenči

V nedeľu 28.septembra sme oslávili 90. výročie Oltárneho krúžku žien (OKŽ) v našom zbore. Pripomenuli sme si prvé roky jestvovania krúžku a horlivé sestry, ktoré ho založili v dávnom roku 1924, ale i pôsobenie OKŽ v súčasnosti. O slávnostné chvíle v chráme Božom sa pričinili Viera Báthoriová, farárka laliťská a vedúca OKŽ v SEAVC v Srbsku a Olina Kolárová, farárka v Šíde. Úvodom sa prihovoril zborový farár Vladimír Valent, senior Báčskeho seniorátu a svojou účasťou na oslavách ženy do ďalšej práci povzbudil aj Sladjan Daniel Srdić, farár jánošícky.

 

90 rokov OKŽ v CZ v Selenči

 

V. Valent zaželal OKŽ ešte dlhé roky plodnej práce

 

V. Valent zaželal OKŽ ešte dlhé roky plodnej práce

 

Medzi osobnosti v našom cirkevnom zbore v minulosti, ktorým záležalo na vlastnom duchovnom vzraste a tiež na povzbudzovaní nie len iných žien, ale i mužov vo viere, nájdeme tri zbožné Márie: Máriju Mučajiovú, Máriu Marekovú a Máriu Dobríkovú. Boli to také povedala by som - vizionárky, ktoré videli potreby druhých, cítili vnútorné povolanie a mali túžbu viacej sa obetovať a horlivejšie slúžiť, a v mnohom mi pripomínajú verné sestry zo Starej Tury, Máriu a Kristínu Rojové. Tieto horlivé sestry v Pánu si ako cieľ vytýčili viacej sa venovať duchovným veciam v našom zbore, a z tých pohnútok zakladajú 1924 roku Ženský krúžok.

 

V. Báthoriová, S. D. Srdić a O. Kolárová

 

V. Báthoriová, S. D. Srdić a O. Kolárová

 

A.Valentová prečítala pozdravné listy a správu o činnosti selenčského OKŽ

 

A.Valentová prečítala pozdravné listy a správu o činnosti selenčského OKŽ

 

Oltárny kružok žien je prítomný v činnosti cirkevného zboru až do dnešných dní. V súčastnosti sa stretá vo farských priestoroch asi raz do mesiaca. Náplň stretnutia je spev, modlitba, biblické čítanie, svedectvá. Podľa potreby sa organizuje pomoc a návšteva blížnym v nemoci prípadne nedostatku. Viackrát je organizovnaná zbierka šatstva, potravných článkov a peňazí pre humanitné ciele v spolupráci s Ekumenickou humanitnou organizáciou z Nového Sadu. Ale zrovna tak sestry sú ochotné vo svojej práci aj pri údržbe cirkevných objektov, a tiež sa zapájajú aj do rôzných projektov, ktoré organizujeme v rámci zboru, ale i širšie: dijakonických, ekumenických, ekologických, ale aj kultúrnych podujatí s cieľom zveľadenia prostredia v ktorom žijeme.

 

Zaspieval cirkevný spevokol pod vedením kantora Juraja Súdiho

 

Zaspieval cirkevný spevokol pod vedením kantora Juraja Súdiho

 

Do Selenče na oslavy pricestovali predstaviteľky zo všetkých troch seniorátov

 

Do Selenče na oslavy pricestovali predstaviteľky zo všetkých troch seniorátov

 

Asi v takejto práci a činnosti sme naplnili s našimi sestrami v minulosti života nášho cirkevného zboru - 90 rokov jestvovania. Tie prvé sestry, zakladateľky krúžku žien boli priekopníčky vo svojom prostredí. Predbehli danú dobu, keďže skôr ako boli v našej cirkvi zakladané OKŽ v forme akej ich dnes poznáme sa najprv samoiniciatívne stretali u sestre Mučajovej a založili krúžok žien. A možem s istotou tvrdiť, že neboli ojedinelé, že v iných zboroch sa tiež našli také horlivé Márie, či Zuzany, Any.... lebo ich snahy vyústili v 1958 roku v prvé spoločné stretnutie na BÚ. V mnohom nám môžu byť príkladom ochoty, obetavosti, vernosti, vrúcnosti v modlitebnom živote... nezabúdajme sa ne, sú hodné našej pamäti.

 

Po slávnostných službách Božích a duchovnom nasýtení nasledoval telesný pokrm

 

Po slávnostných službách Božích a duchovnom nasýtení nasledoval telesný pokrm

 

My dnes sme ich pokračovateľky. Snažíme sa ísť v šľapajách, ktoré nám vykliesnili, hoci sme vedomé skutočnosti, že aj keď toho času robíme koľko je v naších snahách, vždy by sme mohli toho dať viac, nie ani tak materiálnych vecí ako viac lásky, nehy, trpezlivosti, viac byť šíriteľkami pokoja, porozumenia, viac byť rozsievačakami dobrej správy o Ježišovi, byť ešte lepším príkladom pokory a sebazapierania....

 

Členky OKŽ v Selenči sa v ústrety osláv patrične prichystali na príchod vzácnych návštev (Foto Juraj Berédi)

 

Členky OKŽ v Selenči sa v ústrety osláv patrične prichystali na príchod vzácnych návštev (Foto Juraj Berédi)

 

Ďakujeme všetkým sestrám, ktoré v tento deň oslavovali s nami: predstaviteľkám OKŽ z Erdevíka, Aradáča, Báčského Petrovca, Bieleho Blata, Begeču, Bóľoviec, Čeláreva, Hložian, Jánošíka, Kovačice I, Kovačice II, Kulpína, Kysáča, Lalite, Nového Sadu, Odžakov, Padiny, Pivnice, Silbašu, Slankamenských vinohradov, Starej Pazovy a Šídu.

Sme vďačné Pánu Bohu za požehnanie práce zbožných sestier na Jeho vinici po všetky roky, ktoré z milosti pridal a prosíme o múdrosť, vedenie a silu aj do ďalších rokov pôsobenia OKŽ v Selenči.

 

Vedúca OKŽ v Selenči Anna Valentová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články