Naše gymnázium 95-ročné a stále hrdé

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci dnes oslavuje Deň školy. Táto naša stredoškolská vzdelávacia inštitúcia v tomto roku jubiluje – oslavuje 95-te narodeniny. Aj dnešné oslavy prebiehali v znamení tohto významného jubilea. Ústredný kultúrno-umelecký program, ktorý usporiadali dnes večer v gymnaziálnej slávnostnej sieni, odznel ako pocta tomuto úctyhodnému jubileu ale aj jubilujúcim členom kolektívu, ktorí si odpracovali 10, 20 a 30 rokov alebo ktorých, - či už tohto roku alebo aj skôr, - vyprevadili do výslužby. Bol aj svojskou prezentáciou úspešnosti súčasnej generácie žiakov a školského kolektívu. Riaditeľ školy Paľo Belička úvodom privítal prítomných.

 

Paľo Belička

 

Paľo Belička

 

„...škola je živou tlačiareň dielňou, zriadenou na vštepovanie alebo tlačenie múdrosti do myslí, a to s istotou akoby mechanickou" (Ján Ámos Komenský). S takou 95 ročnou istotou stojí Gymnázium Jána Kollára. Rovnako tak ako i druhá významná misijná „slovotvorná" a „slovoupevňujúca" inštitúcia: kníhtlačiareň. Vštepovať vedomosti, zošľachťovať, zaistiť naše slovo, našu reč, našu kultúru. S takýmto zameraním sa teda pričinili myslitelia a dejatelia všetkých dejinných kapitol, ktorí tu pôsobili...

O tom hovorili účastníci programu, s ktorými pracovala Annamária Boldocká-Grbićová a hudbou doplnili ďalší žiaci gymnázia, ktorých nacvičila Anna Medveďová.

 

Program moderovala Marta Pavčoková

 

Program moderovala Marta Pavčoková

 

Anna Tomanová-Makanová

 

Anna Tomanová-Makanová

 

Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) žiakom ubytovaným v žiackom domove udelila štipendiá resp. ročné bezplatné ubytovanie a stravovanie v internáte. Riaditeľovi gymnázia odovzdala 100 000 dinárov na vydanie ďalšej monografie o petrovskom gymnáziu.

 

Odmenení žiaci

 

Odmenení žiaci

 

Zostavovateľ predošlej monografie, vydanej pri príležitosti 90-ročnice gymnázia Samuel Boldocký okrem iného píše:Vo viacerých súvislostiach jedinečné, Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci (v súčasnosti – od r. 1997 - Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom) oslavuje v tomto roku (2009) 90 rokov svojho úspešného pôsobenia. Založené v r. 1919, vyrástlo vtedy z takmer dvestoročných hospodárskych a kultúrnych tradícií juhoslovanských Slovákov a stalo sa jednou z ich najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní, ktorá v mnohých súvislostiach postupne prerástla nielen lokálne a menšinové ale i pokrajinské, republikové a štátne rámce.

 

Viac TU:

http://www.kulpin.net/slovenske-gymnazium-v-bacskom-petrovci

 

Ján Kopčok

 

Ján Kopčok

 

Profesor matematiky (s literárnym nadaním) Ján Kopčok venoval krásnu spomienku svojej kolegyni Tatiane Korošovej, ktorú vyprevadili do dôchodku.

 

Ondrej Koroš

 

Ondrej Koroš

 

Správca žiackeho domova Ondrej Koroš sa v mene svojej manželky Tatiany, ktorá z oprávnených dôvodov vystala na oslave, poďakoval za pekné slová.

 

Tohtoroční jubilanti

 

Tohtoroční jubilanti

 

Naše gymnázium 95-ročné a stále hrdé

 

Naše gymnázium 95-ročné a stále hrdé

 

V tomto školskom roku do gymnázia bolo zapísaných 299 žiakov a zaradení sú do 13 tried. Prvákov je 59, druhákov 46, tretiakov 77 a štvrtákov 87. V deviatich triedach výučba prebieha v slovenskom vyučovacom jazyku a v štyroch v srbskom vyučovacom jazyku.

 

Katarína Pucovská

Foto: Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články