Biserna grana/Perlová vetva

Vo Futogu počas minulého víkendu prebiehal VII. Festival ľudových krojov, šperkov a pokrývok hlavy Biserna grana (Perlová vetva). Okrem domácich účastníkov, na prehliadke sa predstavili aj hostia zo Zrenjaninu, Somboru, Rašky, Kraljeva, Kuly, Doroslova, Kucury, Gračanice, Šipova, Belog Manastira a Záhrebu. Vojvodinských Slovákov na tohtoročnom podujatí prezentovali členovia SKUS Pivnica z Pivnice. Melánia Brňová bola odiata do kroja mladuchy a ostatní spolkári boli v krojoch ženícha a zváčov. Návštevníci si so záujmom obzreli ich kroje, o ktorých mnohí povedali, že sa, podľa ich chápania, podstatnejšie líšia od bežných krojov vojvodinských Slovákov.

 

Biserna grana/Perlová vetva

 

Biserna grana/Perlová vetva

 

Biserna grana/Perlová vetva

 

V piatok sa vo Futogu v Kultúrno-informačnom centre Mladosť, ktorý je organizátorom podujatia, zhromaždilo zo 200 účastníkov odiatych do najkrajších ľudových krojov svojho kraja. Na plató pred uvedenou ustanovizňou bol usporiadaný bazár zvláštnych drobností, šperkov, prírodnej kozmetiky a i. V galérii Centra deň predtým otvorili výstavu predmetov osobnej hygieny zo začiatku XX. storočia autorky Agnes Nadj Abonji, etnologičky Mestského múzea zo Senty pod názvom Umy sa, učeš sa pekne.

 

Biserna grana/Perlová vetva

 

Biserna grana/Perlová vetva

 

Všetci účastníci organizovane odišli do Nového Sadu, kde sa zúčastnili na prijatí v slávnostnej sieni mestskej radnice. Hostí pozdravil člen mestskej rady poverený kultúrou Vanja Vučenović.

„Mesto Nový Sad je už siedmykrát za sebou hostiteľom tohto významného festivalu, ktorý afirmuje zachovanie, pestovanie a zveľadenie hmotného folklórneho dedičstva a našim spoluobčanom ponúka jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so špecifickosťami a bohatstvom koloritu rôznorodých krojov nielen zo Srbska lež z celého regiónu. Mestská správa pre kultúru aj v tomto roku podporila podujatie a to bude robiť aj do budúca, s cieľom zachovania významného hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré máme na týchto priestoroch," – povedal Vanja Vučenović. Po prijatí nasledovalo defilé ulicami Nového Sadu, ktoré s oduševnením pozdravili Novosadčania a početní hostia.

 

Biserna grana/Perlová vetva

 

Biserna grana/Perlová vetva

 

Biserna grana/Perlová vetva

 

U Futogu je proteklog vikenda održan VII Festival narodnih nošnji, nakita i oglavlja „Biserna grana" . U Kulturno - informativnom centru „Mladost" koji je organizator ove manifestacije, okupilo se oko dve stotine učesnika, odevenih u najlepše nošnje svog kraja i svoje nacionalne zajednice.

Na platou ispred ove ustanove bio je uprilčen bazar lepih sitnica, nakita, prirodne kozmetike i sl. U galeriji Centra još dan ranije otvorena je izložba predmeta za ličnu higijenu s početka XX veka, autorke Agnes Nadj Abonji, etnološkinje Gradskog muzeja iz Sente, pod nazivom „Umij se, obriši se lepo".

Svi učesnici organizovano su otišli u Novi Sad, gde su prisustvovali prijemu u svečanoj Sali Gradske kuće. Goste je pozdravio član gradskog veća zadužen za kulturu, Vanja Vučenović.

"Grad Novi Sad je već sedmi put za redom domaćin ovog značajnog festivala koji afirmiše očuvanje, negovanje i unapređenje materijalnog folklornog nasleđa i daje jedinstvenu priliku našim sugrađanima da se upoznaju sa specifičnostima i bogatim koloritom raznovrsnih nošnji kako iz Srbije, tako i iz celog regiona. Gradska uprava za kulturu je i ove godine podržala ovu manifestaciju, a to će raditi i ubuduće s ciljem očuvanja značajnog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa koje postoji na ovim prostorima " - izjavio je Vanja Vučenović.

Nakon prijema usledio je defile centralnim ulicama Novog Sada koji su s oduševljenjem primili naši sugradjani i mnogobrojni turisti.U večernjem program na Reviji nošnji pored domaćina, predstavili su se gosti iz Zrenjanina, Sombora, Raške, Kraljeva, Kule, Doroslova, Kucure, Gračanice, Šipova, Belog Manastira i Zagreba.

Vojvodjanske Slovake na ovogodišnjoj "Bisernoj grani" predstavljali su članovi SKUD "Pivnice" iz Pivnica. Mlada Melanija Brnja odevena u nošnju mlade, predstavila je i nošnju svojih prijatelja iz KUD- a koji su predstavljali mladence i pozivače. Posetiocima je bilo veoma zanimljivo da vide ovu nošnju, koja za manje upoznate posmatrače odudara od uvreženog poimanja nošnje vojvodjanskih Slovaka.

 

 

Milan Stepanov

Foto: Julijan Rac, Magdolna Gellér i Nenad Glišić

 

Podobný príspevok TU:

http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/7302-biserna-grana-perlova-vetva

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články